Gå direkt till sidans innehåll

Zink i vatten

Indikator SJ1.4.1.18

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Ytvattnets innehåll av zink i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Gömmaren

1996

35,6

1

Gömmaren

2005

5

2

Holmträsket

2005

5

3

Kvarnsjön i Gladö

2005

5

4

Kvarnsjön i Lissma

2005

110

5

Kärrsjön

2005

11

6

Mörtsjön

2005

1,1

7

Orlången - Sundby

2005

5

8

Rudträsket

2005

11

9

Trehörningen i Sjödalen

2005

8

10

Ådran

2005

2,5

11

Ågestasjön

2005

5

Uppdaterad datum: 2020-04-07