Gå direkt till sidans innehåll

Syre - ytvatten

Indikator SJ1.4.1.8a

Vattnets syretillstånd är förstås livsviktigt för levande organismer. Syretillståndet är också betydelsefullt för olika kemiska processer.

Under två perioder kan syrgaskoncentrationerna bli kritiskt låga. Det är under senvintern i islagda sjöar och under sensommaren i skiktade sjöar. Under senvintern har fisk små möjligheter att finna vatten med god syrgashalt. Under sensommaren kan däremot de flesta arter fly från syrefattigt vatten, men bottenfaunan påverkas. I grunda oskiktade sjöar kan syrehalten variera mycket under dygnet.

I näringsrika vatten kan växterna alstra höga syrgashalter under dagen, vilket inte alltid är ett tecken på en frisk miljö.

Förekomsten av syretärande ämnen från organiskt material (TOC eller COD) ger information om risken för låga syrgashalter. Låga halter av syrgas kan förekomma naturligt på grund av humusämnenas syreförbrukning i bruna vatten och sedimentens syretäring främst i grunda vatten. Om den naturliga förbrukningen av syre leder till låga syrgashalter måste den mänskliga påverkan begränsas hårdare än om den naturliga syretäringen är liten.

Ytvattnets syrgashalt i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg O2/l)

0

Albysjön

1999

9,0

1

Albysjön

2000

9,4

2

Albysjön

2001

9,2

3

Albysjön

2002

9,4

4

Albysjön

2003

8,9

5

Albysjön

2004

8,9

6

Albysjön

2005

8,7

7

Albysjön

2006

8,8

8

Albysjön

2007

8,6

9

Albysjön

2009

8,4

10

Albysjön

2010

8,9

11

Gömmaren

1992

9,2

12

Gömmaren

1993

8,7

13

Gömmaren

1994

9,4

14

Gömmaren

1995

8,7

15

Gömmaren

1997

8,2

16

Gömmaren

2000

8,3

17

Gömmaren

2001

9,3

18

Gömmaren

2002

9,1

19

Gömmaren

2003

8,7

20

Gömmaren

2004

8,4

21

Gömmaren

2005

8,1

22

Gömmaren

2007

8,4

23

Gömmaren

2008

8,9

24

Gömmaren

2009

8,8

25

Gömmaren

2014

7,9

26

Gömmaren

2016

8,2

27

Holmträsket

1989

7,7

28

Holmträsket

1990

9,1

29

Holmträsket

1991

8,3

30

Holmträsket

1992

8,5

31

Holmträsket

1993

8,6

32

Holmträsket

1994

9,0

33

Holmträsket

1995

8,4

34

Holmträsket

1997

8,3

35

Holmträsket

1999

8,4

36

Holmträsket

2000

9,2

37

Holmträsket

2001

8,0

38

Holmträsket

2002

7,3

39

Holmträsket

2003

6,7

40

Holmträsket

2004

6,7

41

Holmträsket

2015

8,0

42

Holmträsket

2017

9,3

43

Holmträsket

2018

9,5

44

Holmträsket

2019

8,8

45

Holmträsket

2020

8,2

46

Kvarnsjön i Gladö

1994

8,7

47

Kvarnsjön i Gladö

1995

8,6

48

Kvarnsjön i Gladö

1996

8,3

49

Kvarnsjön i Gladö

1997

8,2

50

Kvarnsjön i Gladö

1998

8,2

51

Kvarnsjön i Gladö

1999

8,6

52

Kvarnsjön i Gladö

2000

8,8

53

Kvarnsjön i Gladö

2001

9,2

54

Kvarnsjön i Gladö

2002

9,2

55

Kvarnsjön i Gladö

2003

8,9

56

Kvarnsjön i Gladö

2004

8,4

57

Kvarnsjön i Gladö

2005

8,3

58

Kvarnsjön i Gladö

2006

8,6

59

Kvarnsjön i Gladö

2007

8,6

60

Kvarnsjön i Gladö

2008

7,5

61

Kvarnsjön i Gladö

2009

7,4

62

Kvarnsjön i Gladö

2014

7,8

63

Kvarnsjön i Gladö

2016

7,9

64

Kvarnsjön i Lissma

1993

6,4

65

Kvarnsjön i Lissma

1994

7,4

66

Kvarnsjön i Lissma

1995

7,4

67

Kvarnsjön i Lissma

2001

7,2

68

Kvarnsjön i Lissma

2002

7,7

69

Kvarnsjön i Lissma

2003

8,3

70

Kvarnsjön i Lissma

2004

8,5

71

Kvarnsjön i Lissma

2005

7,5

72

Kvarnsjön i Lissma

2006

7,0

73

Kvarnsjön i Lissma

2007

7,2

74

Kvarnsjön i Lissma

2008

7,4

75

Kvarnsjön i Lissma

2009

7,4

76

Kvarnsjön i Lissma

2010

7,0

77

Kvarnsjön i Lissma

2015

9,7

78

Kvarnsjön i Lissma

2016

10,3

79

Kvarnsjön i Lissma

2017

10,1

80

Kvarnsjön i Lissma

2018

8,7

81

Kvarnsjön i Lissma

2019

8,0

82

Kvarnsjön i Lissma

2020

8,4

83

Kärrsjön

1993

7,1

84

Kärrsjön

1994

7,1

85

Kärrsjön

2000

7,6

86

Kärrsjön

2001

8,9

87

Kärrsjön

2002

8,7

88

Kärrsjön

2003

9,5

89

Lissmasjön

1992

3,2

90

Lissmasjön

1993

3,8

91

Lissmasjön

2002

4,8

92

Lissmasjön

2003

6,3

93

Lissmasjön

2004

5,7

94

Lissmasjön

2005

4,8

95

Lissmasjön

2010

4,2

96

Mörtsjön

1990

6,5

97

Mörtsjön

1991

9,4

98

Mörtsjön

1992

8,3

99

Mörtsjön

1994

9,2

100

Mörtsjön

1995

8,7

101

Mörtsjön

1998

10,7

102

Mörtsjön

1999

9,6

103

Mörtsjön

2000

9,6

104

Mörtsjön

2001

9,6

105

Mörtsjön

2002

9,2

106

Mörtsjön

2003

9,3

107

Mörtsjön

2004

9,3

108

Orlången - Flemingsbergsviken

1996

10,0

109

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

8,1

110

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

9,4

111

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

8,6

112

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

9,4

113

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

10,4

114

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

10,3

115

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

9,2

116

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

8,5

117

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

7,4

118

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

9,0

119

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

9,6

120

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

10,6

121

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

11,1

122

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

10,6

123

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

10,7

124

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

11,3

125

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

10,0

126

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

9,8

127

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

9,6

128

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

9,7

129

Orlången - Sundby

1993

9,2

130

Orlången - Sundby

1994

10,9

131

Orlången - Sundby

1995

11,4

132

Orlången - Sundby

1996

11,5

133

Orlången - Sundby

1997

10,1

134

Orlången - Sundby

1998

9,3

135

Orlången - Sundby

1999

9,5

136

Orlången - Sundby

2000

10,0

137

Orlången - Sundby

2001

10,7

138

Orlången - Sundby

2002

10,8

139

Orlången - Sundby

2003

10,1

140

Orlången - Sundby

2004

8,9

141

Orlången - Sundby

2005

7,9

142

Orlången - Sundby

2006

9,0

143

Orlången - Sundby

2007

9,6

144

Orlången - Sundby

2008

10,3

145

Orlången - Sundby

2009

10,1

146

Orlången - Sundby

2010

11,5

147

Orlången - Sundby

2011

12,0

148

Orlången - Sundby

2012

12,0

149

Orlången - Sundby

2013

10,4

150

Orlången - Sundby

2014

10,5

151

Orlången - Sundby

2015

9,6

152

Orlången - Sundby

2016

12,1

153

Orlången - Sundby

2017

11,3

154

Orlången - Sundby

2018

11,9

155

Orlången - Sundby

2019

11,1

156

Orlången - Sundby

2020

10,0

157

Orlången - Vidja

1996

10,1

158

Orlången - Vidja

1997

8,9

159

Orlången - Vidja

1998

8,6

160

Orlången - Vidja

1999

8,6

161

Orlången - Vidja

2001

9,4

162

Orlången - Vidja

2002

10,9

163

Orlången - Vidja

2003

10,8

164

Orlången - Vidja

2004

10,0

165

Orlången - Vidja

2005

9,1

166

Orlången - Vidja

2006

8,9

167

Orlången - Vidja

2007

9,2

168

Orlången - Vidja

2008

8,7

169

Orlången - Vidja

2009

9,7

170

Orlången - Vidja

2010

9,8

171

Orlången - Vidja

2011

10,5

172

Orlången - Vidja

2012

10,0

173

Orlången - Vidja

2013

10,0

174

Orlången - Vidja

2014

9,9

175

Orlången - Vidja

2015

9,7

176

Orlången - Vidja

2016

11,7

177

Orlången - Vidja

2017

11,1

178

Orlången - Vidja

2018

10,9

179

Orlången - Vidja

2019

10,2

180

Orlången - Vidja

2020

9,9

181

Rudträsket

1990

8,6

182

Rudträsket

1992

8,2

183

Rudträsket

2002

6,0

184

Rudträsket

2003

6,6

185

Rudträsket

2004

5,5

186

Rudträsket

2014

7,7

187

Rudträsket

2018

7,7

188

Rudträsket

2019

8,3

189

Rudträsket

2020

7,7

190

Trehörningen i Sjödalen

1991

7,6

191

Trehörningen i Sjödalen

1992

10,1

192

Trehörningen i Sjödalen

1993

10,6

193

Trehörningen i Sjödalen

1994

10,3

194

Trehörningen i Sjödalen

1995

9,4

195

Trehörningen i Sjödalen

1996

8,4

196

Trehörningen i Sjödalen

1997

7,8

197

Trehörningen i Sjödalen

1999

8,5

198

Trehörningen i Sjödalen

2000

8,6

199

Trehörningen i Sjödalen

2001

8,7

200

Trehörningen i Sjödalen

2002

11,6

201

Trehörningen i Sjödalen

2003

12,2

202

Trehörningen i Sjödalen

2004

12,6

203

Trehörningen i Sjödalen

2005

10,2

204

Trehörningen i Sjödalen

2006

10,9

205

Trehörningen i Sjödalen

2007

11,0

206

Trehörningen i Sjödalen

2008

11,6

207

Trehörningen i Sjödalen

2009

11,3

208

Trylen

2003

7,1

209

Trylen

2015

7,6

210

Trylen

2016

8,3

211

Ådran

2002

8,4

212

Ådran

2003

8,4

213

Ådran

2004

7,7

214

Ådran

2005

7,7

215

Ådran

2006

7,9

216

Ådran

2007

8,1

217

Ådran

2008

8,3

218

Ådran

2009

8,2

219

Ådran

2014

7,6

220

Ådran

2016

7,9

221

Ågestasjön

1989

6,6

222

Ågestasjön

1990

7,6

223

Ågestasjön

1991

7,1

224

Ågestasjön

1992

4,7

225

Ågestasjön

1993

3,3

226

Ågestasjön

1994

3,2

227

Ågestasjön

2000

7,0

228

Ågestasjön

2001

7,6

229

Ågestasjön

2002

6,0

230

Ågestasjön

2003

7,5

231

Ågestasjön

2005

7,5

232

Ågestasjön

2006

7,2

233

Ågestasjön

2007

6,3

234

Ågestasjön

2008

7,5

235

Ågestasjön

2009

7,0

236

Ågestasjön

2010

5,5

237

Ågestasjön

2015

7,8

238

Ågestasjön

2016

8,6

239

Ågestasjön

2017

7,9

240

Ågestasjön

2018

7,6

241

Ågestasjön

2019

6,7

242

Ågestasjön

2020

5,9

Uppdaterad datum: 2021-04-07