Gå direkt till sidans innehåll

Nickel i vatten

Indikator SJ1.4.1.16

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Ytvattnets innehåll av nickel i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Gömmaren

1996

1,29

1

Gömmaren

2005

1,6

2

Holmträsket

2005

1,6

3

Kvarnsjön i Gladö

2005

1

4

Kvarnsjön i Lissma

2005

119

5

Kärrsjön

2005

0,57

6

Lissmasjön

2005

1,1

7

Mörtsjön

2005

0,44

8

Orlången - Sundby

2005

3,4

9

Rudträsket

2005

1,29

10

Trehörningen i Sjödalen

2005

2

11

Ådran

2005

0,97

12

Ågestasjön

2005

1,5

Uppdaterad datum: 2020-03-19