Gå direkt till sidans innehåll

Nickel i vatten

Indikator SJ1.4.1.16

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Ytvattnets innehåll av nickel i augusti.

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Kvarnsjön i Lissma

 119

2005

1

Orlången - Sundby

 3,4

2005

2

Trehörningen i Sjödalen

 2

2005

3

Holmträsket

 1,6

2005

4

Gömmaren

 1,6

2005

5

Ågestasjön

 1,5

2005

6

Rudträsket

 1,29

2005

7

Lissmasjön

 1,1

2005

8

Kvarnsjön i Gladö

 1

2005

9

Ådran

 0,97

2005

10

Kärrsjön

 0,57

2005

11

Mörtsjön

 0,44

2005

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga halter

>225 µg/l

1

 Höga halter

45–225 µg/l

2

 Måttligt höga halter

15–45 µg/l

3

 Låga halter

0,7–15 µg/l

4

 Mycket låga halter

<0,7 µg/l

Uppdaterad datum: 2020-03-19