Gå direkt till sidans innehåll

Krom i vatten

Indikator SJ1.4.1.15

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Ytvattnets innehåll av krom i augusti.

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Kvarnsjön i Lissma

 1,1

2005

1

Holmträsket

 1

2005

2

Kvarnsjön i Gladö

 1

2005

3

Gömmaren

 1

2005

4

Lissmasjön

 1

2005

5

Orlången - Sundby

 1

2005

6

Trehörningen i Sjödalen

 1

2005

7

Ågestasjön

 1

2005

8

Rudträsket

 0,87

2005

9

Kärrsjön

 0,51

2005

10

Ådran

 0,41

2005

11

Mörtsjön

 0,25

2005

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga halter

>75 µg/l

1

 Höga halter

15–75 µg/l

2

 Måttligt höga halter

5–15 µg/l

3

 Låga halter

0,3–5 µg/l

4

 Mycket låga halter

<0,3 µg/l

Uppdaterad datum: 2020-03-19