Gå direkt till sidans innehåll

Koppar i vatten

Indikator SJ1.4.1.12

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Ytvattnets innehåll av koppar i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Gömmaren

1996

12,4

1

Gömmaren

2005

1,2

2

Holmträsket

2005

1,2

3

Kvarnsjön i Gladö

2005

1,4

4

Kvarnsjön i Lissma

2005

170

5

Kärrsjön

2005

8,79

6

Lissmasjön

2005

1

7

Mörtsjön

2005

0,59

8

Orlången - Sundby

2005

1

9

Rudträsket

2005

0,77

10

Trehörningen i Sjödalen

2005

1

11

Ådran

2005

1,1

12

Ågestasjön

2005

1

Uppdaterad datum: 2020-03-19