Gå direkt till sidans innehåll

Konduktivitet - bottenvatten

Indikator SJ1.4.1.11b

Konduktiviteten i vatten anger vattnets ledningsförmåga. Ledningsförmågan beror på vattnets innehåll av lösta joner. Det avgör hur olika ämnen kan uppträda i vattnet. Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduktiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat av syrgasbrist. Konduktiviteten uttrycks i milliSiemens per meter (mS/m).

Konduktivitet i augusti, nära bottnen, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mS/m)

0

Albysjön

1999

37,7

1

Albysjön

2000

38,3

2

Albysjön

2001

39

3

Albysjön

2002

38

4

Albysjön

2003

35,9

5

Albysjön

2004

35,1

6

Albysjön

2005

35,2

7

Albysjön

2006

37,9

8

Albysjön

2007

38

9

Albysjön

2008

37,5

10

Albysjön

2009

32,8

11

Albysjön

2010

34,2

12

Gömmaren

1993

7,3

13

Gömmaren

1994

6,7

14

Gömmaren

1995

6,5

15

Gömmaren

1997

6,9

16

Gömmaren

1999

7

17

Gömmaren

2000

7,4

18

Gömmaren

2001

7,2

19

Gömmaren

2002

7,2

20

Gömmaren

2003

7

21

Gömmaren

2004

7,1

22

Gömmaren

2007

7,2

23

Gömmaren

2008

7,5

24

Gömmaren

2009

7,5

25

Kvarnsjön i Gladö

1990

7,8

26

Kvarnsjön i Gladö

1992

8,4

27

Kvarnsjön i Gladö

1993

8,4

28

Kvarnsjön i Gladö

1994

8,7

29

Kvarnsjön i Gladö

1995

8,6

30

Kvarnsjön i Gladö

1996

9,4

31

Kvarnsjön i Gladö

1997

10,3

32

Kvarnsjön i Gladö

1998

11,1

33

Kvarnsjön i Gladö

1999

11,5

34

Kvarnsjön i Gladö

2000

12

35

Kvarnsjön i Gladö

2001

11,9

36

Kvarnsjön i Gladö

2002

12,1

37

Kvarnsjön i Gladö

2003

12,2

38

Kvarnsjön i Gladö

2004

12,3

39

Kvarnsjön i Gladö

2005

12,4

40

Kvarnsjön i Gladö

2006

13

41

Kvarnsjön i Gladö

2007

13

42

Kvarnsjön i Gladö

2008

12,5

43

Kvarnsjön i Gladö

2009

11,5

44

Kvarnsjön i Gladö

2011

11,6

45

Kvarnsjön i Gladö

2012

11,8

46

Orlången - Sundby

1994

20,5

47

Orlången - Sundby

1995

19,2

48

Orlången - Sundby

1996

20,4

49

Orlången - Sundby

1997

20,6

50

Orlången - Sundby

1998

22

51

Orlången - Sundby

1999

22,3

52

Orlången - Sundby

2000

23

53

Orlången - Sundby

2001

22,8

54

Orlången - Sundby

2002

23

55

Orlången - Sundby

2003

23,7

56

Orlången - Sundby

2004

25,2

57

Orlången - Sundby

2005

25,7

58

Orlången - Sundby

2006

26

59

Orlången - Sundby

2007

25,7

60

Orlången - Sundby

2008

26

61

Orlången - Sundby

2009

25,3

62

Orlången - Sundby

2010

26

63

Orlången - Sundby

2011

26,7

64

Orlången - Sundby

2012

27

65

Orlången - Sundby

2013

26,8

66

Orlången - Sundby

2014

26,5

67

Orlången - Sundby

2015

25,8

68

Orlången - Sundby

2016

25,9

69

Orlången - Sundby

2017

26,7

70

Orlången - Sundby

2018

28

71

Orlången - Sundby

2019

29,6

72

Orlången - Sundby

2020

30,8

73

Orlången - Sundby

2021

31,7667

74

Orlången - Vidja

1989

23

75

Orlången - Vidja

1990

23,2

76

Orlången - Vidja

1992

22,7

77

Orlången - Vidja

1993

20,6

78

Orlången - Vidja

1994

20,4

79

Orlången - Vidja

1995

20

80

Orlången - Vidja

1996

21,3

81

Orlången - Vidja

1997

22,3

82

Orlången - Vidja

1998

22,9

83

Orlången - Vidja

1999

23,3

84

Orlången - Vidja

2000

23

85

Orlången - Vidja

2001

23,2

86

Orlången - Vidja

2002

24,5

87

Orlången - Vidja

2003

26,6

88

Orlången - Vidja

2004

28,6

89

Orlången - Vidja

2005

29,9

90

Orlången - Vidja

2006

30,9

91

Orlången - Vidja

2007

30,3

92

Orlången - Vidja

2008

28,7

93

Orlången - Vidja

2009

26,3

94

Orlången - Vidja

2010

28

95

Orlången - Vidja

2011

29

96

Orlången - Vidja

2012

31

97

Orlången - Vidja

2013

31

98

Orlången - Vidja

2014

31

99

Orlången - Vidja

2015

29,2

100

Orlången - Vidja

2016

27,5

101

Orlången - Vidja

2017

27,5

102

Orlången - Vidja

2018

28,6

103

Orlången - Vidja

2019

30,1

104

Orlången - Vidja

2020

31,3

105

Orlången - Vidja

2021

32,5667

106

Ådran

2002

7,59

107

Ådran

2003

7,05

108

Ådran

2004

7,15

109

Ådran

2005

7,51

110

Ådran

2006

8,02

111

Ådran

2007

8,13

112

Ådran

2008

8,3

113

Ådran

2009

7,8

Uppdaterad datum: 2022-08-20