Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium i vatten

Indikator SJ1.4.1.13

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Ytvattnets innehåll av kadmium i augusti.

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Gömmaren

 0,1

2005

1

Holmträsket

 0,1

2005

2

Kvarnsjön i Gladö

 0,1

2005

3

Kvarnsjön i Lissma

 0,1

2005

4

Lissmasjön

 0,1

2005

5

Orlången - Sundby

 0,1

2005

6

Trehörningen i Sjödalen

 0,1

2005

7

Ågestasjön

 0,1

2005

8

Rudträsket

 0,083

2005

9

Kärrsjön

 0,011

2005

10

Mörtsjön

 0,01

2005

11

Ådran

 0,009

2005

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga halter

>1,5 µg/l

1

 Höga halter

0,3–1,5 µg/l

2

 Måttligt höga halter

0,1–0,3 µg/l

3

 Låga halter

0,01–0,1 µg/l

4

 Mycket låga halter

<0,01 µg/l

Uppdaterad datum: 2020-03-19