Gå direkt till sidans innehåll

Bly i vatten

Indikator SJ1.4.1.14

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Ytvattnets innehåll av bly i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Gömmaren

1996

1,02

1

Gömmaren

2005

0,5

2

Holmträsket

2005

0,5

3

Kvarnsjön i Gladö

2005

0,5

4

Kvarnsjön i Lissma

2005

1,7

5

Kärrsjön

2005

0,64

6

Lissmasjön

2005

0,5

7

Mörtsjön

2005

0,22

8

Orlången - Sundby

2005

0,5

9

Rudträsket

2005

1,7

10

Trehörningen i Sjödalen

2005

0,18

11

Ådran

2005

0,18

12

Ågestasjön

2005

0,5

Uppdaterad datum: 2020-03-19