Gå direkt till sidans innehåll

Bly i vatten

Indikator SJ1.4.1.14

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Ytvattnets innehåll av bly i augusti.

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Kvarnsjön i Lissma

 1,7

2005

1

Rudträsket

 1,7

2005

2

Kärrsjön

 0,64

2005

3

Lissmasjön

 0,5

2005

4

Orlången - Sundby

 0,5

2005

5

Gömmaren

 0,5

2005

6

Holmträsket

 0,5

2005

7

Kvarnsjön i Gladö

 0,5

2005

8

Ågestasjön

 0,5

2005

9

Mörtsjön

 0,22

2005

10

Trehörningen i Sjödalen

 0,18

2005

11

Ådran

 0,18

2005

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga halter

>15 µg/l

1

 Höga halter

3–15 µg/l

2

 Måttligt höga halter

1–3 µg/l

3

 Låga halter

0,2–1 µg/l

4

 Mycket låga halter

<0,2 µg/l

Uppdaterad datum: 2020-03-19