Gå direkt till sidans innehåll

Arsenik i vatten

Indikator SJ1.4.1.17

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Ytvattnets innehåll av arsenik.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Gömmaren

2005

0,74

1

Holmträsket

2005

1,6

2

Kvarnsjön i Gladö

2005

0,5

3

Kvarnsjön i Lissma

2005

0,5

4

Kärrsjön

2005

0,51

5

Lissmasjön

2005

0,5

6

Mörtsjön

2005

0,37

7

Orlången - Sundby

2005

0,5

8

Rudträsket

2005

0,46

9

Trehörningen i Sjödalen

2005

0,84

10

Ådran

2005

0,44

11

Ågestasjön

2005

0,59

Uppdaterad datum: 2020-04-07