Gå direkt till sidans innehåll

Absorbans

Indikator SJ1.4.1.6

Vattnets absorbans av ljus beror på förekomsten av partiklar och lösta ämnen i vattnet. Mätning av absorbansen sker i en spektrofotometer. Absorbansen är då förhållandet mellan ljusets intensitet före och efter det att ljuset har passerat genom vattenprovet. När mätningen sker på ett filtrerat vattenprov (redovisas här) är det främst ljusabsorbtion av lösta ämnen som mäts. Skillnaden i absorbans mellan ett ofiltrerat och ett filtrerat vattenprov kan användas för att uppskatta partikelmängden i vattnet. Mätning av absorbans ger bättre noggrannhet än färgtal vid låg vattenfärg.

Ytvattnets absorbans i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Albysjön

1999

0,040

1

Albysjön

2000

0,030

2

Albysjön

2001

0,030

3

Albysjön

2002

0,030

4

Albysjön

2003

0,060

5

Albysjön

2004

0,080

6

Albysjön

2005

0,080

7

Albysjön

2006

0,070

8

Albysjön

2007

0,080

9

Albysjön

2008

0,170

10

Albysjön

2009

0,160

11

Albysjön

2010

0,180

12

Gömmaren

2010

0,056

13

Gömmaren

2012

0,060

14

Gömmaren

2013

0,056

15

Gömmaren

2014

0,056

16

Gömmaren

2015

0,057

17

Gömmaren

2016

0,052

18

Gömmaren

2017

0,050

19

Gömmaren

2018

0,040

20

Gömmaren

2019

0,036

21

Gömmaren

2020

0,040

22

Gömmaren

2021

0,048

23

Holmträsket

2007

0,152

24

Holmträsket

2008

0,151

25

Holmträsket

2009

0,101

26

Holmträsket

2015

0,096

27

Holmträsket

2016

0,094

28

Holmträsket

2017

0,086

29

Holmträsket

2018

0,086

30

Holmträsket

2019

0,079

31

Holmträsket

2020

0,075

32

Holmträsket

2021

0,065

33

Kvarnsjön i Gladö

2010

0,102

34

Kvarnsjön i Gladö

2011

0,130

35

Kvarnsjön i Gladö

2012

0,136

36

Kvarnsjön i Gladö

2013

0,144

37

Kvarnsjön i Gladö

2014

0,140

38

Kvarnsjön i Gladö

2015

0,145

39

Kvarnsjön i Gladö

2016

0,136

40

Kvarnsjön i Gladö

2017

0,126

41

Kvarnsjön i Gladö

2018

0,110

42

Kvarnsjön i Gladö

2019

0,099

43

Kvarnsjön i Gladö

2020

0,102

44

Kvarnsjön i Gladö

2021

0,102

45

Kvarnsjön i Lissma

2015

0,343

46

Kvarnsjön i Lissma

2016

0,366

47

Kvarnsjön i Lissma

2017

0,367

48

Kvarnsjön i Lissma

2018

0,350

49

Kvarnsjön i Lissma

2019

0,310

50

Kvarnsjön i Lissma

2020

0,333

51

Kvarnsjön i Lissma

2021

0,330

52

Kärrsjön

2007

0,283

53

Kärrsjön

2008

0,313

54

Kärrsjön

2009

0,359

55

Kärrsjön

2010

0,403

56

Kärrsjön

2011

0,455

57

Kärrsjön

2012

0,487

58

Kärrsjön

2013

0,479

59

Kärrsjön

2014

0,433

60

Kärrsjön

2015

0,401

61

Kärrsjön

2016

0,389

62

Kärrsjön

2018

0,391

63

Kärrsjön

2019

0,347

64

Kärrsjön

2020

0,353

65

Kärrsjön

2021

0,374

66

Mörtsjön

2007

0,075

67

Mörtsjön

2008

0,058

68

Mörtsjön

2009

0,063

69

Mörtsjön

2010

0,088

70

Mörtsjön

2011

0,094

71

Mörtsjön

2012

0,097

72

Mörtsjön

2013

0,088

73

Mörtsjön

2014

0,085

74

Mörtsjön

2015

0,085

75

Mörtsjön

2016

0,085

76

Mörtsjön

2017

0,089

77

Mörtsjön

2018

0,084

78

Mörtsjön

2019

0,086

79

Mörtsjön

2020

0,092

80

Mörtsjön

2021

0,096

81

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

0,056

82

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

0,050

83

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

0,060

84

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

0,060

85

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

0,100

86

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

0,101

87

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

0,099

88

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

0,054

89

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

0,069

90

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

0,069

91

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

0,065

92

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

0,045

93

Orlången - Sundby

2010

0,050

94

Orlången - Sundby

2011

0,050

95

Orlången - Sundby

2012

0,050

96

Orlången - Sundby

2013

0,050

97

Orlången - Sundby

2014

0,080

98

Orlången - Sundby

2015

0,077

99

Orlången - Sundby

2016

0,076

100

Orlången - Sundby

2017

0,049

101

Orlången - Sundby

2018

0,067

102

Orlången - Sundby

2019

0,063

103

Orlången - Sundby

2020

0,057

104

Orlången - Sundby

2021

0,035

105

Orlången - Vidja

2010

0,046

106

Orlången - Vidja

2011

0,048

107

Orlången - Vidja

2012

0,048

108

Orlången - Vidja

2013

0,049

109

Orlången - Vidja

2014

0,068

110

Orlången - Vidja

2015

0,073

111

Orlången - Vidja

2016

0,070

112

Orlången - Vidja

2017

0,049

113

Orlången - Vidja

2018

0,063

114

Orlången - Vidja

2019

0,063

115

Orlången - Vidja

2020

0,057

116

Orlången - Vidja

2021

0,038

117

Rudträsket

2007

0,400

118

Rudträsket

2008

0,342

119

Rudträsket

2009

0,389

120

Rudträsket

2010

0,529

121

Rudträsket

2011

0,456

122

Rudträsket

2012

0,489

123

Rudträsket

2014

0,411

124

Rudträsket

2015

0,447

125

Rudträsket

2016

0,410

126

Rudträsket

2018

0,308

127

Rudträsket

2019

0,255

128

Rudträsket

2020

0,303

129

Rudträsket

2021

0,357

130

Trehörningen i Hanveden

2008

0,282

131

Trehörningen i Hanveden

2009

0,291

132

Trehörningen i Hanveden

2010

0,306

133

Trehörningen i Hanveden

2011

0,312

134

Trehörningen i Hanveden

2012

0,363

135

Trehörningen i Hanveden

2014

0,387

136

Trehörningen i Hanveden

2015

0,426

137

Trehörningen i Hanveden

2016

0,410

138

Trehörningen i Hanveden

2017

0,409

139

Trehörningen i Hanveden

2018

0,352

140

Trehörningen i Hanveden

2019

0,324

141

Trehörningen i Hanveden

2020

0,336

142

Trehörningen i Hanveden

2021

0,364

143

Trehörningen i Sjödalen

2012

0,066

144

Trehörningen i Sjödalen

2013

0,065

145

Trehörningen i Sjödalen

2014

0,059

146

Trehörningen i Sjödalen

2015

0,057

147

Trehörningen i Sjödalen

2016

0,054

148

Trehörningen i Sjödalen

2017

0,050

149

Trehörningen i Sjödalen

2018

0,045

150

Trehörningen i Sjödalen

2019

0,042

151

Trehörningen i Sjödalen

2020

0,042

152

Trehörningen i Sjödalen

2021

0,037

153

Trylen

2015

0,544

154

Trylen

2016

0,569

155

Ådran

2012

0,147

156

Ådran

2013

0,147

157

Ådran

2014

0,153

158

Ådran

2015

0,160

159

Ådran

2016

0,159

160

Ådran

2017

0,148

161

Ådran

2018

0,121

162

Ådran

2019

0,110

163

Ådran

2020

0,120

164

Ådran

2021

0,130

165

Ågestasjön

2010

0,080

166

Ågestasjön

2011

0,090

167

Ågestasjön

2012

0,090

168

Ågestasjön

2013

0,100

169

Ågestasjön

2014

0,160

170

Ågestasjön

2015

0,158

171

Ågestasjön

2016

0,164

172

Ågestasjön

2017

0,097

173

Ågestasjön

2018

0,106

174

Ågestasjön

2019

0,116

175

Ågestasjön

2020

0,120

176

Ågestasjön

2021

0,110

177

Öran

2008

0,078

178

Öran

2009

0,081

179

Öran

2010

0,095

180

Öran

2011

0,085

Uppdaterad datum: 2022-08-20