Gå direkt till sidans innehåll

Absorbans

Indikator SJ1.4.1.6

Vattnets absorbans av ljus beror på förekomsten av partiklar och lösta ämnen i vattnet. Mätning av absorbansen sker i en spektrofotometer. Absorbansen är då förhållandet mellan ljusets intensitet före och efter det att ljuset har passerat genom vattenprovet. När mätningen sker på ett filtrerat vattenprov (redovisas här) är det främst ljusabsorbtion av lösta ämnen som mäts. Skillnaden i absorbans mellan ett ofiltrerat och ett filtrerat vattenprov kan användas för att uppskatta partikelmängden i vattnet. Mätning av absorbans ger bättre noggrannhet än färgtal vid låg vattenfärg.

Ytvattnets absorbans i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Sjöar Senaste värdet Datum

0

Trylen

 0,569

2016

1

Kärrsjön

 0,374

2021

2

Trehörningen i Hanveden

 0,364

2021

3

Rudträsket

 0,357

2021

4

Kvarnsjön i Lissma

 0,330

2021

5

Albysjön

 0,180

2010

6

Ådran

 0,130

2021

7

Ågestasjön

 0,110

2021

8

Kvarnsjön i Gladö

 0,102

2021

9

Mörtsjön

 0,096

2021

10

Öran

 0,085

2011

11

Holmträsket

 0,065

2021

12

Gömmaren

 0,048

2021

13

Orlången - Flemingsbergsviken

 0,045

2021

14

Orlången - Vidja

 0,038

2021

15

Trehörningen i Sjödalen

 0,037

2021

16

Orlången - Sundby

 0,035

2021

Uppdaterad datum: 2022-08-20