Gå direkt till sidans innehåll

Vattenfärg

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.6

Ljusförhållandena påverkar livet i vattnet och mäts genom analys av vattenfärgen, vattnets grumlighet och siktdjupet. En omgivning med mycket kärr och mossar, ger ett avrinnande vatten med hög halt av humus. Färgtalet blir därmed högre. Humus består av nedbrutna växt- och djurdelar. Sjöar med lång uppehållstid är mindre färgade än sådana med kort. En hög halt humus är ofta positivt då den minskar giftpåverkan från metaller. Sjöar med hög humushalt får ofta brunt vatten och kallas därför för brunvattensjöar.

Vattenfärgen mäts i en färgkomparator med brungul platinaklorid som referens eller i en fotometer där absorbansen mäts på filtrerat vatten vid 420 nanometers våglängd. Det förstnämnda resultatet benämns färgtal och anges i milligram platinaklorid per liter (mgPt/l). Mätning av absorbans ger bättre noggrannhet vid låg vattenfärg.

Färgtal i ytvattnet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (mgPt/l)

0

Drevviken - södra delen

2005

8,2

1

Drevviken - södra delen

2006

8,8

2

Drevviken - södra delen

2007

9,5

3

Drevviken - södra delen

2008

10,1

4

Drevviken - södra delen

2009

11,7

5

Gömmaren

1989

18

6

Gömmaren

1990

18

7

Gömmaren

1991

27

8

Gömmaren

1992

23

9

Gömmaren

1993

20

10

Gömmaren

1994

13

11

Gömmaren

1995

18

12

Gömmaren

1997

25

13

Gömmaren

1999

28

14

Gömmaren

2000

32

15

Gömmaren

2001

32

16

Gömmaren

2002

32

17

Gömmaren

2003

27

18

Gömmaren

2004

23

19

Gömmaren

2005

25

20

Gömmaren

2007

27

21

Gömmaren

2008

31

22

Gömmaren

2009

28

23

Holmträsket

1989

12

24

Holmträsket

1991

17

25

Holmträsket

1992

20

26

Holmträsket

1993

27

27

Holmträsket

1994

23

28

Holmträsket

1995

22

29

Holmträsket

1997

22

30

Holmträsket

1999

28

31

Holmträsket

2000

38

32

Holmträsket

2001

42

33

Holmträsket

2002

42

34

Holmträsket

2003

33

35

Holmträsket

2004

30

36

Holmträsket

2005

34

37

Holmträsket

2006

64

38

Kvarnsjön i Gladö

1994

42

39

Kvarnsjön i Gladö

1995

50

40

Kvarnsjön i Gladö

1996

45

41

Kvarnsjön i Gladö

1997

45

42

Kvarnsjön i Gladö

1998

37

43

Kvarnsjön i Gladö

1999

48

44

Kvarnsjön i Gladö

2000

55

45

Kvarnsjön i Gladö

2001

73

46

Kvarnsjön i Gladö

2002

72

47

Kvarnsjön i Gladö

2003

65

48

Kvarnsjön i Gladö

2004

48

49

Kvarnsjön i Gladö

2005

43

50

Kvarnsjön i Gladö

2006

41

51

Kvarnsjön i Gladö

2007

43

52

Kvarnsjön i Gladö

2008

45

53

Kvarnsjön i Gladö

2009

51

54

Kvarnsjön i Lissma

1993

70

55

Kvarnsjön i Lissma

1994

90

56

Kvarnsjön i Lissma

1995

97

57

Kvarnsjön i Lissma

1997

153

58

Kvarnsjön i Lissma

1999

187

59

Kvarnsjön i Lissma

2000

227

60

Kvarnsjön i Lissma

2001

200

61

Kvarnsjön i Lissma

2002

187

62

Kvarnsjön i Lissma

2009

167

63

Kvarnsjön i Lissma

2011

190

64

Kvarnsjön i Lissma

2012

207

65

Kärrsjön

1988

140

66

Kärrsjön

1989

117

67

Kärrsjön

1991

97

68

Kärrsjön

1992

97

69

Kärrsjön

1993

100

70

Kärrsjön

1994

120

71

Kärrsjön

1995

147

72

Kärrsjön

1997

183

73

Kärrsjön

1999

193

74

Kärrsjön

2000

217

75

Kärrsjön

2001

207

76

Lissmasjön

1993

80

77

Lissmasjön

2002

103

78

Lissmasjön

2003

68

79

Lissmasjön

2004

68

80

Lissmasjön

2005

63

81

Lissmasjön

2010

109

82

Mörtsjön

1989

47

83

Mörtsjön

1991

52

84

Mörtsjön

1992

65

85

Mörtsjön

1993

62

86

Mörtsjön

1994

67

87

Mörtsjön

1995

55

88

Mörtsjön

1997

62

89

Mörtsjön

1998

74

90

Mörtsjön

1999

79

91

Mörtsjön

2000

66

92

Mörtsjön

2001

53

93

Mörtsjön

2002

53

94

Orlången - Flemingsbergsviken

1994

62

95

Orlången - Flemingsbergsviken

1995

70

96

Orlången - Flemingsbergsviken

1996

70

97

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

60

98

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

65

99

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

53

100

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

50

101

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

42

102

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

47

103

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

43

104

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

37

105

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

33

106

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

36

107

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

37

108

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

37

109

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

42

110

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

42

111

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

35

112

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

39

113

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

47

114

Orlången - Sundby

1994

40

115

Orlången - Sundby

1995

47

116

Orlången - Sundby

1996

45

117

Orlången - Sundby

1997

52

118

Orlången - Sundby

1998

37

119

Orlången - Sundby

1999

32

120

Orlången - Sundby

2000

27

121

Orlången - Sundby

2001

42

122

Orlången - Sundby

2002

45

123

Orlången - Sundby

2003

45

124

Orlången - Sundby

2004

38

125

Orlången - Sundby

2005

30

126

Orlången - Sundby

2006

29

127

Orlången - Sundby

2007

29

128

Orlången - Sundby

2008

33

129

Orlången - Sundby

2009

33

130

Orlången - Sundby

2010

38

131

Orlången - Vidja

1994

37

132

Orlången - Vidja

1995

58

133

Orlången - Vidja

1996

55

134

Orlången - Vidja

1997

60

135

Orlången - Vidja

1998

55

136

Orlången - Vidja

1999

52

137

Orlången - Vidja

2000

50

138

Orlången - Vidja

2001

38

139

Orlången - Vidja

2002

42

140

Orlången - Vidja

2003

38

141

Orlången - Vidja

2004

35

142

Orlången - Vidja

2005

26

143

Orlången - Vidja

2006

28

144

Orlången - Vidja

2007

28

145

Orlången - Vidja

2008

32

146

Orlången - Vidja

2009

35

147

Orlången - Vidja

2010

35

148

Rudträsket

2003

193

149

Rudträsket

2004

150

150

Rudträsket

2005

227

151

Rudträsket

2006

237

152

Trehörningen i Sjödalen

1991

30

153

Trehörningen i Sjödalen

1992

30

154

Trehörningen i Sjödalen

1993

35

155

Trehörningen i Sjödalen

1994

33

156

Trehörningen i Sjödalen

1995

67

157

Trehörningen i Sjödalen

1996

63

158

Trehörningen i Sjödalen

1997

82

159

Trehörningen i Sjödalen

1999

60

160

Trehörningen i Sjödalen

2000

60

161

Trehörningen i Sjödalen

2001

50

162

Trehörningen i Sjödalen

2002

70

163

Trehörningen i Sjödalen

2003

72

164

Trehörningen i Sjödalen

2004

72

165

Trehörningen i Sjödalen

2005

46

166

Trehörningen i Sjödalen

2006

50

167

Trehörningen i Sjödalen

2007

45

168

Trehörningen i Sjödalen

2008

47

169

Trehörningen i Sjödalen

2009

41

170

Trylen

2002

150

171

Trylen

2003

127

172

Ådran

1985

32

173

Ådran

1986

32

174

Ådran

1987

27

175

Ådran

1988

33

176

Ådran

1989

35

177

Ådran

1991

40

178

Ådran

2002

62

179

Ådran

2004

58

180

Ådran

2005

63

181

Ådran

2006

55

182

Ådran

2007

51

183

Ådran

2008

51

184

Ådran

2009

56

185

Ågestasjön

1989

32

186

Ågestasjön

1991

33

187

Ågestasjön

1992

32

188

Ågestasjön

1993

37

189

Ågestasjön

1994

37

190

Ågestasjön

1995

43

191

Ågestasjön

1997

50

192

Ågestasjön

1999

60

193

Ågestasjön

2000

60

194

Ågestasjön

2001

52

195

Ågestasjön

2002

52

196

Ågestasjön

2003

47

197

Ågestasjön

2004

43

198

Ågestasjön

2005

36

199

Ågestasjön

2006

36

200

Ågestasjön

2007

36

201

Ågestasjön

2008

35

202

Ågestasjön

2009

34

203

Ågestasjön

2010

33

204

Ågestasjön

2011

35

205

Ågestasjön

2012

36

206

Ågestasjön

2013

39

Uppdaterad datum: 2023-07-04