Gå direkt till sidans innehåll

Totalkväve

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.3

Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som bestämmer hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av så kallade blågröna alger (cyanobakterier), som kan utnyttja kväve från luften.

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Totalkvävehalten varierar under säsongen.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Albysjön

1999

613

1

Albysjön

2000

650

2

Albysjön

2001

650

3

Albysjön

2002

547

4

Albysjön

2003

483

5

Albysjön

2004

420

6

Albysjön

2005

340

7

Albysjön

2006

320

8

Albysjön

2007

333

9

Albysjön

2008

343

10

Albysjön

2009

353

11

Albysjön

2010

350

12

Drevviken - södra delen

2007

450

13

Drevviken - södra delen

2008

533

14

Drevviken - södra delen

2009

552

15

Gömmaren

1992

477

16

Gömmaren

1993

462

17

Gömmaren

1994

388

18

Gömmaren

1995

332

19

Gömmaren

1997

343

20

Gömmaren

1999

407

21

Gömmaren

2000

404

22

Gömmaren

2001

454

23

Gömmaren

2002

477

24

Gömmaren

2003

527

25

Gömmaren

2004

553

26

Gömmaren

2005

547

27

Gömmaren

2007

547

28

Gömmaren

2008

527

29

Gömmaren

2009

490

30

Gömmaren

2010

482

31

Gömmaren

2012

476

32

Gömmaren

2013

568

33

Gömmaren

2014

589

34

Gömmaren

2015

596

35

Gömmaren

2016

497

36

Gömmaren

2017

496

37

Gömmaren

2018

498

38

Gömmaren

2019

514

39

Gömmaren

2020

514

40

Gömmaren

2021

524

41

Gömmaren

2022

525

42

Holmträsket

1989

293

43

Holmträsket

1990

313

44

Holmträsket

1991

327

45

Holmträsket

1992

523

46

Holmträsket

1993

501

47

Holmträsket

1994

518

48

Holmträsket

1995

401

49

Holmträsket

1997

413

50

Holmträsket

1999

387

51

Holmträsket

2000

423

52

Holmträsket

2001

607

53

Holmträsket

2002

640

54

Holmträsket

2003

677

55

Holmträsket

2004

567

56

Holmträsket

2005

493

57

Holmträsket

2006

515

58

Holmträsket

2007

667

59

Holmträsket

2008

767

60

Holmträsket

2009

821

61

Holmträsket

2015

1400

62

Holmträsket

2016

1833

63

Holmträsket

2017

1747

64

Holmträsket

2018

1720

65

Holmträsket

2019

803

66

Holmträsket

2020

697

67

Holmträsket

2021

603

68

Holmträsket

2022

633

69

Kvarnsjön i Gladö

1994

392

70

Kvarnsjön i Gladö

1995

319

71

Kvarnsjön i Gladö

1996

307

72

Kvarnsjön i Gladö

1997

333

73

Kvarnsjön i Gladö

1998

333

74

Kvarnsjön i Gladö

1999

373

75

Kvarnsjön i Gladö

2000

400

76

Kvarnsjön i Gladö

2001

320

77

Kvarnsjön i Gladö

2002

320

78

Kvarnsjön i Gladö

2003

337

79

Kvarnsjön i Gladö

2004

463

80

Kvarnsjön i Gladö

2005

460

81

Kvarnsjön i Gladö

2006

473

82

Kvarnsjön i Gladö

2007

453

83

Kvarnsjön i Gladö

2008

480

84

Kvarnsjön i Gladö

2009

407

85

Kvarnsjön i Gladö

2010

399

86

Kvarnsjön i Gladö

2011

391

87

Kvarnsjön i Gladö

2012

460

88

Kvarnsjön i Gladö

2013

514

89

Kvarnsjön i Gladö

2014

497

90

Kvarnsjön i Gladö

2015

503

91

Kvarnsjön i Gladö

2016

469

92

Kvarnsjön i Gladö

2017

477

93

Kvarnsjön i Gladö

2018

483

94

Kvarnsjön i Gladö

2019

481

95

Kvarnsjön i Gladö

2020

473

96

Kvarnsjön i Gladö

2021

473

97

Kvarnsjön i Gladö

2022

485

98

Kvarnsjön i Lissma

1993

738

99

Kvarnsjön i Lissma

1994

641

100

Kvarnsjön i Lissma

1995

505

101

Kvarnsjön i Lissma

1997

490

102

Kvarnsjön i Lissma

1999

520

103

Kvarnsjön i Lissma

2000

522

104

Kvarnsjön i Lissma

2001

565

105

Kvarnsjön i Lissma

2002

652

106

Kvarnsjön i Lissma

2003

737

107

Kvarnsjön i Lissma

2004

807

108

Kvarnsjön i Lissma

2005

683

109

Kvarnsjön i Lissma

2006

630

110

Kvarnsjön i Lissma

2007

597

111

Kvarnsjön i Lissma

2008

687

112

Kvarnsjön i Lissma

2009

680

113

Kvarnsjön i Lissma

2010

647

114

Kvarnsjön i Lissma

2015

687

115

Kvarnsjön i Lissma

2016

637

116

Kvarnsjön i Lissma

2017

673

117

Kvarnsjön i Lissma

2018

673

118

Kvarnsjön i Lissma

2019

667

119

Kvarnsjön i Lissma

2020

737

120

Kvarnsjön i Lissma

2021

740

121

Kvarnsjön i Lissma

2022

756

122

Kärrsjön

1993

742

123

Kärrsjön

1994

832

124

Kärrsjön

1995

825

125

Kärrsjön

1997

917

126

Kärrsjön

1999

787

127

Kärrsjön

2000

1017

128

Kärrsjön

2001

1237

129

Kärrsjön

2002

1170

130

Kärrsjön

2003

853

131

Kärrsjön

2004

670

132

Kärrsjön

2005

676

133

Kärrsjön

2006

679

134

Kärrsjön

2007

612

135

Kärrsjön

2008

644

136

Kärrsjön

2009

839

137

Kärrsjön

2010

1015

138

Kärrsjön

2011

1122

139

Kärrsjön

2012

1033

140

Kärrsjön

2013

902

141

Kärrsjön

2014

892

142

Kärrsjön

2015

810

143

Kärrsjön

2016

793

144

Kärrsjön

2018

720

145

Kärrsjön

2019

680

146

Kärrsjön

2020

726

147

Kärrsjön

2021

787

148

Kärrsjön

2022

834

149

Lissmasjön

1990

707

150

Lissmasjön

1991

803

151

Lissmasjön

1992

1023

152

Lissmasjön

1993

848

153

Lissmasjön

2002

670

154

Lissmasjön

2003

653

155

Lissmasjön

2004

683

156

Lissmasjön

2005

620

157

Lissmasjön

2010

637

158

Långsjön i Hanveden

2006

434

159

Långsjön i Hanveden

2007

459

160

Långsjön i Hanveden

2008

490

161

Långsjön i Hanveden

2009

449

162

Mörtsjön

1993

1316

163

Mörtsjön

1994

1206

164

Mörtsjön

1995

636

165

Mörtsjön

1997

797

166

Mörtsjön

1998

887

167

Mörtsjön

1999

917

168

Mörtsjön

2000

703

169

Mörtsjön

2001

773

170

Mörtsjön

2002

703

171

Mörtsjön

2003

877

172

Mörtsjön

2004

773

173

Mörtsjön

2005

653

174

Mörtsjön

2006

468

175

Mörtsjön

2007

440

176

Mörtsjön

2008

602

177

Mörtsjön

2009

663

178

Mörtsjön

2010

683

179

Mörtsjön

2011

656

180

Mörtsjön

2012

666

181

Mörtsjön

2013

710

182

Mörtsjön

2014

680

183

Mörtsjön

2015

648

184

Mörtsjön

2016

615

185

Mörtsjön

2017

647

186

Mörtsjön

2018

708

187

Mörtsjön

2019

744

188

Mörtsjön

2020

735

189

Mörtsjön

2021

706

190

Mörtsjön

2022

646

191

Orlången - Flemingsbergsviken

1994

970

192

Orlången - Flemingsbergsviken

1995

774

193

Orlången - Flemingsbergsviken

1996

853

194

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

830

195

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

850

196

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

700

197

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

737

198

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

813

199

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

1297

200

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

1300

201

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

1250

202

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

767

203

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

797

204

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

730

205

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

767

206

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

720

207

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

660

208

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

667

209

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

597

210

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

730

211

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

870

212

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

1023

213

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

940

214

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

907

215

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

940

216

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

1037

217

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

927

218

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

807

219

Orlången - Flemingsbergsviken

2022

713

220

Orlången - Sundby

1994

998

221

Orlången - Sundby

1995

774

222

Orlången - Sundby

1996

777

223

Orlången - Sundby

1997

753

224

Orlången - Sundby

1998

750

225

Orlången - Sundby

1999

783

226

Orlången - Sundby

2000

801

227

Orlången - Sundby

2001

994

228

Orlången - Sundby

2002

1127

229

Orlången - Sundby

2003

1143

230

Orlången - Sundby

2004

983

231

Orlången - Sundby

2005

700

232

Orlången - Sundby

2006

790

233

Orlången - Sundby

2007

710

234

Orlången - Sundby

2008

783

235

Orlången - Sundby

2009

657

236

Orlången - Sundby

2010

653

237

Orlången - Sundby

2011

650

238

Orlången - Sundby

2012

627

239

Orlången - Sundby

2013

730

240

Orlången - Sundby

2014

843

241

Orlången - Sundby

2015

987

242

Orlången - Sundby

2016

970

243

Orlången - Sundby

2017

1003

244

Orlången - Sundby

2018

1043

245

Orlången - Sundby

2019

1100

246

Orlången - Sundby

2020

917

247

Orlången - Sundby

2021

800

248

Orlången - Sundby

2022

633

249

Orlången - Vidja

1994

948

250

Orlången - Vidja

1995

742

251

Orlången - Vidja

1996

713

252

Orlången - Vidja

1997

747

253

Orlången - Vidja

1998

757

254

Orlången - Vidja

1999

753

255

Orlången - Vidja

2000

700

256

Orlången - Vidja

2001

830

257

Orlången - Vidja

2002

973

258

Orlången - Vidja

2003

1013

259

Orlången - Vidja

2004

920

260

Orlången - Vidja

2005

720

261

Orlången - Vidja

2006

737

262

Orlången - Vidja

2007

647

263

Orlången - Vidja

2008

707

264

Orlången - Vidja

2009

643

265

Orlången - Vidja

2010

600

266

Orlången - Vidja

2011

573

267

Orlången - Vidja

2012

547

268

Orlången - Vidja

2013

707

269

Orlången - Vidja

2014

807

270

Orlången - Vidja

2015

960

271

Orlången - Vidja

2016

947

272

Orlången - Vidja

2017

1013

273

Orlången - Vidja

2018

1053

274

Orlången - Vidja

2019

1090

275

Orlången - Vidja

2020

940

276

Orlången - Vidja

2021

685

277

Orlången - Vidja

2022

670

278

Orlången - utlopp

2006

617

279

Orlången - utlopp

2007

689

280

Orlången - utlopp

2009

749

281

Orlången - utlopp

2010

783

282

Orlången - utlopp

2011

741

283

Orlången - utlopp

2012

697

284

Rudträsket

2003

602

285

Rudträsket

2004

667

286

Rudträsket

2005

590

287

Rudträsket

2006

531

288

Rudträsket

2007

439

289

Rudträsket

2008

550

290

Rudträsket

2009

633

291

Rudträsket

2010

750

292

Rudträsket

2011

741

293

Rudträsket

2012

735

294

Rudträsket

2014

641

295

Rudträsket

2015

693

296

Rudträsket

2016

674

297

Rudträsket

2018

653

298

Rudträsket

2019

625

299

Rudträsket

2020

660

300

Rudträsket

2021

673

301

Rudträsket

2022

720

302

Trehörningen i Hanveden

1985

420

303

Trehörningen i Hanveden

1986

393

304

Trehörningen i Hanveden

1987

393

305

Trehörningen i Hanveden

1988

380

306

Trehörningen i Hanveden

1989

427

307

Trehörningen i Hanveden

1990

523

308

Trehörningen i Hanveden

1991

557

309

Trehörningen i Hanveden

2008

508

310

Trehörningen i Hanveden

2009

536

311

Trehörningen i Hanveden

2010

570

312

Trehörningen i Hanveden

2011

578

313

Trehörningen i Hanveden

2012

638

314

Trehörningen i Hanveden

2014

675

315

Trehörningen i Hanveden

2015

662

316

Trehörningen i Hanveden

2016

637

317

Trehörningen i Hanveden

2017

629

318

Trehörningen i Hanveden

2018

620

319

Trehörningen i Hanveden

2019

605

320

Trehörningen i Hanveden

2020

614

321

Trehörningen i Hanveden

2021

620

322

Trehörningen i Hanveden

2022

686

323

Trehörningen i Sjödalen

1991

1487

324

Trehörningen i Sjödalen

1992

1487

325

Trehörningen i Sjödalen

1993

1016

326

Trehörningen i Sjödalen

1994

1029

327

Trehörningen i Sjödalen

1995

809

328

Trehörningen i Sjödalen

1996

873

329

Trehörningen i Sjödalen

1997

853

330

Trehörningen i Sjödalen

1999

973

331

Trehörningen i Sjödalen

2000

867

332

Trehörningen i Sjödalen

2001

954

333

Trehörningen i Sjödalen

2002

1254

334

Trehörningen i Sjödalen

2003

1433

335

Trehörningen i Sjödalen

2004

1500

336

Trehörningen i Sjödalen

2005

1093

337

Trehörningen i Sjödalen

2006

1060

338

Trehörningen i Sjödalen

2007

927

339

Trehörningen i Sjödalen

2008

1067

340

Trehörningen i Sjödalen

2009

1100

341

Trehörningen i Sjödalen

2010

995

342

Trehörningen i Sjödalen

2011

1093

343

Trehörningen i Sjödalen

2012

1068

344

Trehörningen i Sjödalen

2013

1343

345

Trehörningen i Sjödalen

2014

1352

346

Trehörningen i Sjödalen

2015

1397

347

Trehörningen i Sjödalen

2016

1267

348

Trehörningen i Sjödalen

2017

1120

349

Trehörningen i Sjödalen

2018

1433

350

Trehörningen i Sjödalen

2019

1336

351

Trehörningen i Sjödalen

2020

1396

352

Trehörningen i Sjödalen

2021

939

353

Trehörningen i Sjödalen

2022

895

354

Trylen

2002

657

355

Trylen

2003

653

356

Trylen

2015

797

357

Trylen

2016

830

358

Trylen

2022

920

359

Ådran

1985

343

360

Ådran

1986

270

361

Ådran

1987

270

362

Ådran

1988

263

363

Ådran

1989

293

364

Ådran

1990

430

365

Ådran

1991

487

366

Ådran

1994

503

367

Ådran

2002

362

368

Ådran

2003

390

369

Ådran

2004

403

370

Ådran

2005

410

371

Ådran

2006

407

372

Ådran

2007

377

373

Ådran

2008

400

374

Ådran

2009

350

375

Ådran

2010

344

376

Ådran

2012

436

377

Ådran

2013

469

378

Ådran

2014

487

379

Ådran

2015

444

380

Ådran

2016

445

381

Ådran

2017

433

382

Ådran

2018

431

383

Ådran

2019

410

384

Ådran

2020

418

385

Ådran

2021

424

386

Ådran

2022

437

387

Ågestasjön

1989

940

388

Ågestasjön

1990

1060

389

Ågestasjön

1991

1100

390

Ågestasjön

1992

987

391

Ågestasjön

1993

821

392

Ågestasjön

1994

738

393

Ågestasjön

1995

681

394

Ågestasjön

1997

647

395

Ågestasjön

1999

653

396

Ågestasjön

2000

573

397

Ågestasjön

2001

677

398

Ågestasjön

2002

733

399

Ågestasjön

2003

880

400

Ågestasjön

2004

780

401

Ågestasjön

2005

667

402

Ågestasjön

2006

617

403

Ågestasjön

2007

623

404

Ågestasjön

2008

687

405

Ågestasjön

2009

583

406

Ågestasjön

2010

530

407

Ågestasjön

2011

523

408

Ågestasjön

2012

553

409

Ågestasjön

2013

660

410

Ågestasjön

2014

730

411

Ågestasjön

2015

810

412

Ågestasjön

2016

807

413

Ågestasjön

2017

807

414

Ågestasjön

2018

883

415

Ågestasjön

2019

880

416

Ågestasjön

2020

953

417

Ågestasjön

2021

863

418

Ågestasjön

2022

827

419

Öran

2008

412

420

Öran

2009

444

421

Öran

2010

423

422

Öran

2011

382

Uppdaterad datum: 2023-05-31