Gå direkt till sidans innehåll

Totalkväve

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.3

Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som bestämmer hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av så kallade blågröna alger (cyanobakterier), som kan utnyttja kväve från luften.

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Totalkvävehalten varierar under säsongen.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Trylen

 920

2022

1

Trehörningen i Sjödalen

 895

2022

2

Kärrsjön

 834

2022

3

Ågestasjön

 827

2022

4

Kvarnsjön i Lissma

 756

2022

5

Rudträsket

 720

2022

6

Orlången - Flemingsbergsviken

 713

2022

7

Orlången - utlopp

 697

2012

8

Trehörningen i Hanveden

 686

2022

9

Orlången - Vidja

 670

2022

10

Mörtsjön

 646

2022

11

Lissmasjön

 637

2010

12

Orlången - Sundby

 633

2022

13

Holmträsket

 633

2022

14

Drevviken - södra delen

 552

2009

15

Gömmaren

 525

2022

16

Kvarnsjön i Gladö

 485

2022

17

Långsjön i Hanveden

 449

2009

18

Ådran

 437

2022

19

Öran

 382

2011

20

Albysjön

 350

2010

Uppdaterad datum: 2023-05-31