Gå direkt till sidans innehåll

Totalfosfor

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.1

För mycket fosfor har nått våra vattendrag och sjöar under lång tid via orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten, dagvatten och gödsling av jord- och skogsbruksmark. Detta har under många år ansamlats i sjöarnas bottensediment och frigörs under lång tid, vilket leder till att vi har övergödda sjöar. Övergödning leder bla till bottendöd och algblomning. Tillgången på fosfor bestämmer hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte.

En totalfosforhalt över 25-30 µg/l innebär att sjön är övergödd. Vid halter över 25 µg/l sker förändringar i sjöns ekosystem som gör att övergödningen påskyndas och sjön hamnar i en ond spiral.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna (fosfatjoner) och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Albysjön

1999

19

1

Albysjön

2000

17

2

Albysjön

2001

20

3

Albysjön

2002

18

4

Albysjön

2003

15

5

Albysjön

2004

10

6

Albysjön

2005

10

7

Albysjön

2006

9

8

Albysjön

2007

10

9

Albysjön

2008

13

10

Albysjön

2009

16

11

Albysjön

2010

18

12

Drevviken

1972

340

13

Drevviken

1973

220

14

Drevviken

1974

170

15

Drevviken

1975

140

16

Drevviken

1976

160

17

Drevviken

1977

89

18

Drevviken

1978

190

19

Drevviken

1979

150

20

Drevviken

1980

170

21

Drevviken

1981

160

22

Drevviken

1982

180

23

Drevviken

1983

160

24

Drevviken

1984

140

25

Drevviken

1985

97

26

Drevviken

1986

91

27

Drevviken

1987

94

28

Drevviken

1988

86

29

Drevviken

1989

110

30

Drevviken

1990

130

31

Drevviken

1991

130

32

Drevviken

1992

100

33

Drevviken

1993

86

34

Drevviken

1994

87

35

Drevviken

1995

81

36

Drevviken

1996

82

37

Drevviken

1997

91

38

Drevviken

1998

98

39

Drevviken

1999

95

40

Drevviken

2000

82

41

Drevviken

2001

73

42

Drevviken

2002

60

43

Drevviken

2003

63

44

Drevviken

2004

52

45

Drevviken

2005

46

46

Drevviken

2006

37

47

Drevviken

2007

41

48

Drevviken

2008

45

49

Drevviken

2009

43

50

Drevviken

2010

46

51

Drevviken

2011

45

52

Drevviken

2012

41

53

Drevviken

2013

38

54

Drevviken

2014

36

55

Drevviken

2015

32

56

Drevviken

2016

39

57

Drevviken

2017

42

58

Drevviken

2018

51

59

Drevviken - södra delen

2007

37

60

Drevviken - södra delen

2008

40

61

Drevviken - södra delen

2009

41

62

Gömmaren

1992

12

63

Gömmaren

1993

9

64

Gömmaren

1994

7

65

Gömmaren

1995

7

66

Gömmaren

1997

9

67

Gömmaren

1999

11

68

Gömmaren

2000

11

69

Gömmaren

2001

10

70

Gömmaren

2002

8

71

Gömmaren

2003

7

72

Gömmaren

2004

7

73

Gömmaren

2005

8

74

Gömmaren

2007

9

75

Gömmaren

2008

10

76

Gömmaren

2010

9

77

Gömmaren

2012

9

78

Gömmaren

2013

9

79

Gömmaren

2014

10

80

Gömmaren

2015

10

81

Gömmaren

2016

10

82

Gömmaren

2017

10

83

Gömmaren

2018

10

84

Gömmaren

2019

11

85

Gömmaren

2020

10

86

Gömmaren

2021

10

87

Gömmaren

2022

11

88

Holmträsket

1989

12

89

Holmträsket

1990

12

90

Holmträsket

1991

10

91

Holmträsket

1992

13

92

Holmträsket

1993

12

93

Holmträsket

1994

13

94

Holmträsket

1995

10

95

Holmträsket

1997

11

96

Holmträsket

1999

11

97

Holmträsket

2000

10

98

Holmträsket

2001

17

99

Holmträsket

2002

15

100

Holmträsket

2003

14

101

Holmträsket

2004

10

102

Holmträsket

2005

14

103

Holmträsket

2006

27

104

Holmträsket

2007

28

105

Holmträsket

2008

35

106

Holmträsket

2009

27

107

Holmträsket

2015

21

108

Holmträsket

2016

22

109

Holmträsket

2017

21

110

Holmträsket

2018

14

111

Holmträsket

2019

12

112

Holmträsket

2020

11

113

Holmträsket

2021

11

114

Holmträsket

2022

13

115

Kvarnsjön i Gladö

1994

19

116

Kvarnsjön i Gladö

1995

23

117

Kvarnsjön i Gladö

1996

20

118

Kvarnsjön i Gladö

1997

21

119

Kvarnsjön i Gladö

1998

15

120

Kvarnsjön i Gladö

1999

16

121

Kvarnsjön i Gladö

2000

28

122

Kvarnsjön i Gladö

2001

32

123

Kvarnsjön i Gladö

2002

30

124

Kvarnsjön i Gladö

2003

20

125

Kvarnsjön i Gladö

2004

16

126

Kvarnsjön i Gladö

2005

17

127

Kvarnsjön i Gladö

2006

16

128

Kvarnsjön i Gladö

2007

15

129

Kvarnsjön i Gladö

2008

18

130

Kvarnsjön i Gladö

2009

20

131

Kvarnsjön i Gladö

2010

23

132

Kvarnsjön i Gladö

2011

22

133

Kvarnsjön i Gladö

2012

22

134

Kvarnsjön i Gladö

2013

22

135

Kvarnsjön i Gladö

2014

22

136

Kvarnsjön i Gladö

2015

21

137

Kvarnsjön i Gladö

2016

19

138

Kvarnsjön i Gladö

2017

22

139

Kvarnsjön i Gladö

2018

21

140

Kvarnsjön i Gladö

2019

22

141

Kvarnsjön i Gladö

2020

20

142

Kvarnsjön i Gladö

2021

20

143

Kvarnsjön i Gladö

2022

18

144

Kvarnsjön i Lissma

1993

19

145

Kvarnsjön i Lissma

1994

21

146

Kvarnsjön i Lissma

1995

17

147

Kvarnsjön i Lissma

1997

23

148

Kvarnsjön i Lissma

1999

24

149

Kvarnsjön i Lissma

2000

24

150

Kvarnsjön i Lissma

2001

19

151

Kvarnsjön i Lissma

2002

21

152

Kvarnsjön i Lissma

2003

22

153

Kvarnsjön i Lissma

2004

23

154

Kvarnsjön i Lissma

2005

16

155

Kvarnsjön i Lissma

2006

14

156

Kvarnsjön i Lissma

2007

21

157

Kvarnsjön i Lissma

2008

22

158

Kvarnsjön i Lissma

2009

34

159

Kvarnsjön i Lissma

2010

28

160

Kvarnsjön i Lissma

2011

34

161

Kvarnsjön i Lissma

2012

20

162

Kvarnsjön i Lissma

2013

20

163

Kvarnsjön i Lissma

2014

16

164

Kvarnsjön i Lissma

2015

19

165

Kvarnsjön i Lissma

2016

14

166

Kvarnsjön i Lissma

2017

14

167

Kvarnsjön i Lissma

2018

13

168

Kvarnsjön i Lissma

2019

16

169

Kvarnsjön i Lissma

2020

18

170

Kvarnsjön i Lissma

2021

24

171

Kvarnsjön i Lissma

2022

31

172

Kärrsjön

1993

27

173

Kärrsjön

1994

19

174

Kärrsjön

1995

18

175

Kärrsjön

1997

19

176

Kärrsjön

1999

28

177

Kärrsjön

2000

31

178

Kärrsjön

2001

34

179

Kärrsjön

2002

32

180

Kärrsjön

2003

30

181

Kärrsjön

2004

31

182

Kärrsjön

2005

30

183

Kärrsjön

2006

33

184

Kärrsjön

2007

31

185

Kärrsjön

2008

30

186

Kärrsjön

2009

26

187

Kärrsjön

2010

40

188

Kärrsjön

2011

45

189

Kärrsjön

2012

51

190

Kärrsjön

2013

39

191

Kärrsjön

2014

39

192

Kärrsjön

2015

32

193

Kärrsjön

2016

31

194

Kärrsjön

2018

34

195

Kärrsjön

2019

31

196

Kärrsjön

2020

31

197

Kärrsjön

2021

29

198

Kärrsjön

2022

28

199

Lissmasjön

1990

60

200

Lissmasjön

1991

74

201

Lissmasjön

1992

107

202

Lissmasjön

1993

75

203

Lissmasjön

2002

41

204

Lissmasjön

2003

30

205

Lissmasjön

2004

29

206

Lissmasjön

2005

29

207

Lissmasjön

2010

45

208

Långsjön i Hanveden

2008

9

209

Långsjön i Hanveden

2009

6

210

Långsjön i Hanveden

2010

7

211

Långsjön i Segeltorp

1972

94

212

Långsjön i Segeltorp

1973

92

213

Långsjön i Segeltorp

1974

89

214

Långsjön i Segeltorp

1975

100

215

Långsjön i Segeltorp

1976

100

216

Långsjön i Segeltorp

1977

90

217

Långsjön i Segeltorp

1978

80

218

Långsjön i Segeltorp

1979

120

219

Långsjön i Segeltorp

1980

180

220

Långsjön i Segeltorp

1981

210

221

Långsjön i Segeltorp

1982

190

222

Långsjön i Segeltorp

1983

150

223

Långsjön i Segeltorp

1984

130

224

Långsjön i Segeltorp

1985

130

225

Långsjön i Segeltorp

1986

130

226

Långsjön i Segeltorp

1987

180

227

Långsjön i Segeltorp

1988

160

228

Långsjön i Segeltorp

1989

150

229

Långsjön i Segeltorp

1990

100

230

Långsjön i Segeltorp

1991

120

231

Långsjön i Segeltorp

1992

150

232

Långsjön i Segeltorp

1993

170

233

Långsjön i Segeltorp

1994

160

234

Långsjön i Segeltorp

1995

130

235

Långsjön i Segeltorp

1996

110

236

Långsjön i Segeltorp

1997

120

237

Långsjön i Segeltorp

1998

110

238

Långsjön i Segeltorp

1999

140

239

Långsjön i Segeltorp

2000

140

240

Långsjön i Segeltorp

2001

160

241

Långsjön i Segeltorp

2002

120

242

Långsjön i Segeltorp

2003

120

243

Långsjön i Segeltorp

2004

100

244

Långsjön i Segeltorp

2005

110

245

Långsjön i Segeltorp

2006

78

246

Långsjön i Segeltorp

2007

66

247

Långsjön i Segeltorp

2008

43

248

Långsjön i Segeltorp

2009

35

249

Långsjön i Segeltorp

2010

32

250

Långsjön i Segeltorp

2011

28

251

Långsjön i Segeltorp

2012

31

252

Långsjön i Segeltorp

2013

36

253

Långsjön i Segeltorp

2014

52

254

Långsjön i Segeltorp

2015

51

255

Långsjön i Segeltorp

2016

56

256

Långsjön i Segeltorp

2017

55

257

Långsjön i Segeltorp

2018

60

258

Magelungen

1972

500

259

Magelungen

1973

380

260

Magelungen

1974

220

261

Magelungen

1975

130

262

Magelungen

1976

91

263

Magelungen

1977

71

264

Magelungen

1978

62

265

Magelungen

1979

57

266

Magelungen

1980

60

267

Magelungen

1981

69

268

Magelungen

1982

76

269

Magelungen

1983

74

270

Magelungen

1984

69

271

Magelungen

1985

58

272

Magelungen

1986

53

273

Magelungen

1987

54

274

Magelungen

1988

55

275

Magelungen

1989

59

276

Magelungen

1990

62

277

Magelungen

1991

58

278

Magelungen

1992

54

279

Magelungen

1993

50

280

Magelungen

1994

49

281

Magelungen

1995

45

282

Magelungen

1996

43

283

Magelungen

1997

38

284

Magelungen

1998

35

285

Magelungen

1999

29

286

Magelungen

2000

28

287

Magelungen

2001

31

288

Magelungen

2002

33

289

Magelungen

2003

33

290

Magelungen

2004

33

291

Magelungen

2005

30

292

Magelungen

2006

31

293

Magelungen

2007

30

294

Magelungen

2008

29

295

Magelungen

2009

29

296

Magelungen

2010

27

297

Magelungen

2011

24

298

Magelungen

2012

26

299

Magelungen

2013

30

300

Magelungen

2014

32

301

Magelungen

2015

31

302

Magelungen

2016

29

303

Magelungen

2017

32

304

Magelungen

2018

30

305

Magelungen

2019

28

306

Magelungen

2020

23

307

Magelungen

2021

24

308

Mörtsjön

1993

58

309

Mörtsjön

1994

55

310

Mörtsjön

1995

62

311

Mörtsjön

1997

73

312

Mörtsjön

1998

79

313

Mörtsjön

1999

60

314

Mörtsjön

2000

39

315

Mörtsjön

2001

34

316

Mörtsjön

2002

28

317

Mörtsjön

2003

42

318

Mörtsjön

2004

37

319

Mörtsjön

2005

48

320

Mörtsjön

2006

44

321

Mörtsjön

2007

42

322

Mörtsjön

2008

33

323

Mörtsjön

2009

26

324

Mörtsjön

2010

32

325

Mörtsjön

2011

39

326

Mörtsjön

2012

38

327

Mörtsjön

2013

37

328

Mörtsjön

2014

30

329

Mörtsjön

2015

27

330

Mörtsjön

2016

21

331

Mörtsjön

2017

23

332

Mörtsjön

2018

28

333

Mörtsjön

2019

36

334

Mörtsjön

2020

42

335

Mörtsjön

2021

40

336

Mörtsjön

2022

36

337

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

69

338

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

59

339

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

51

340

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

55

341

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

56

342

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

61

343

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

61

344

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

57

345

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

50

346

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

51

347

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

52

348

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

52

349

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

52

350

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

55

351

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

50

352

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

47

353

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

41

354

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

42

355

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

41

356

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

38

357

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

41

358

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

36

359

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

47

360

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

50

361

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

56

362

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

46

363

Orlången - Flemingsbergsviken

2022

43

364

Orlången - Sundby

1994

87

365

Orlången - Sundby

1995

79

366

Orlången - Sundby

1996

74

367

Orlången - Sundby

1997

55

368

Orlången - Sundby

1998

60

369

Orlången - Sundby

1999

57

370

Orlången - Sundby

2000

67

371

Orlången - Sundby

2001

68

372

Orlången - Sundby

2002

64

373

Orlången - Sundby

2003

59

374

Orlången - Sundby

2004

51

375

Orlången - Sundby

2005

45

376

Orlången - Sundby

2006

55

377

Orlången - Sundby

2007

97

378

Orlången - Sundby

2008

103

379

Orlången - Sundby

2009

107

380

Orlången - Sundby

2010

71

381

Orlången - Sundby

2011

71

382

Orlången - Sundby

2012

64

383

Orlången - Sundby

2013

53

384

Orlången - Sundby

2014

50

385

Orlången - Sundby

2015

40

386

Orlången - Sundby

2016

46

387

Orlången - Sundby

2017

47

388

Orlången - Sundby

2018

60

389

Orlången - Sundby

2019

64

390

Orlången - Sundby

2020

54

391

Orlången - Sundby

2021

37

392

Orlången - Sundby

2022

22

393

Orlången - Vidja

1994

87

394

Orlången - Vidja

1995

73

395

Orlången - Vidja

1996

63

396

Orlången - Vidja

1997

54

397

Orlången - Vidja

1998

63

398

Orlången - Vidja

1999

61

399

Orlången - Vidja

2000

68

400

Orlången - Vidja

2001

71

401

Orlången - Vidja

2002

66

402

Orlången - Vidja

2003

61

403

Orlången - Vidja

2004

49

404

Orlången - Vidja

2005

49

405

Orlången - Vidja

2006

67

406

Orlången - Vidja

2007

67

407

Orlången - Vidja

2008

79

408

Orlången - Vidja

2009

70

409

Orlången - Vidja

2010

64

410

Orlången - Vidja

2011

57

411

Orlången - Vidja

2012

45

412

Orlången - Vidja

2013

48

413

Orlången - Vidja

2014

51

414

Orlången - Vidja

2015

46

415

Orlången - Vidja

2016

50

416

Orlången - Vidja

2017

46

417

Orlången - Vidja

2018

62

418

Orlången - Vidja

2019

69

419

Orlången - Vidja

2020

59

420

Orlången - Vidja

2021

41

421

Orlången - Vidja

2022

24

422

Orlången - utlopp

1993

51

423

Orlången - utlopp

1994

65

424

Orlången - utlopp

1995

60

425

Orlången - utlopp

1996

62

426

Orlången - utlopp

1997

48

427

Orlången - utlopp

1998

45

428

Orlången - utlopp

1999

50

429

Orlången - utlopp

2000

47

430

Orlången - utlopp

2001

58

431

Orlången - utlopp

2006

50

432

Orlången - utlopp

2007

58

433

Orlången - utlopp

2009

65

434

Orlången - utlopp

2010

63

435

Orlången - utlopp

2011

55

436

Orlången - utlopp

2012

47

437

Rudträsket

2003

14

438

Rudträsket

2004

14

439

Rudträsket

2005

16

440

Rudträsket

2006

18

441

Rudträsket

2007

19

442

Rudträsket

2008

18

443

Rudträsket

2009

18

444

Rudträsket

2010

19

445

Rudträsket

2011

21

446

Rudträsket

2012

19

447

Rudträsket

2014

15

448

Rudträsket

2015

15

449

Rudträsket

2016

14

450

Rudträsket

2018

15

451

Rudträsket

2019

17

452

Rudträsket

2020

15

453

Rudträsket

2021

14

454

Rudträsket

2022

15

455

Trehörningen i Hanveden

1985

9

456

Trehörningen i Hanveden

1986

10

457

Trehörningen i Hanveden

1987

10

458

Trehörningen i Hanveden

1988

11

459

Trehörningen i Hanveden

1989

11

460

Trehörningen i Hanveden

1990

11

461

Trehörningen i Hanveden

1991

10

462

Trehörningen i Hanveden

2008

12

463

Trehörningen i Hanveden

2009

10

464

Trehörningen i Hanveden

2010

9

465

Trehörningen i Hanveden

2011

8

466

Trehörningen i Hanveden

2012

9

467

Trehörningen i Hanveden

2014

11

468

Trehörningen i Hanveden

2015

12

469

Trehörningen i Hanveden

2016

11

470

Trehörningen i Hanveden

2017

12

471

Trehörningen i Hanveden

2018

12

472

Trehörningen i Hanveden

2019

13

473

Trehörningen i Hanveden

2020

12

474

Trehörningen i Hanveden

2021

11

475

Trehörningen i Hanveden

2022

13

476

Trehörningen i Sjödalen

1992

85

477

Trehörningen i Sjödalen

1993

74

478

Trehörningen i Sjödalen

1994

87

479

Trehörningen i Sjödalen

1995

76

480

Trehörningen i Sjödalen

1996

88

481

Trehörningen i Sjödalen

1997

84

482

Trehörningen i Sjödalen

1999

86

483

Trehörningen i Sjödalen

2000

75

484

Trehörningen i Sjödalen

2001

79

485

Trehörningen i Sjödalen

2002

76

486

Trehörningen i Sjödalen

2003

84

487

Trehörningen i Sjödalen

2004

85

488

Trehörningen i Sjödalen

2005

57

489

Trehörningen i Sjödalen

2006

58

490

Trehörningen i Sjödalen

2007

40

491

Trehörningen i Sjödalen

2008

61

492

Trehörningen i Sjödalen

2009

69

493

Trehörningen i Sjödalen

2010

98

494

Trehörningen i Sjödalen

2011

114

495

Trehörningen i Sjödalen

2012

116

496

Trehörningen i Sjödalen

2013

118

497

Trehörningen i Sjödalen

2014

111

498

Trehörningen i Sjödalen

2015

100

499

Trehörningen i Sjödalen

2016

95

500

Trehörningen i Sjödalen

2017

92

501

Trehörningen i Sjödalen

2018

117

502

Trehörningen i Sjödalen

2019

112

503

Trehörningen i Sjödalen

2020

108

504

Trehörningen i Sjödalen

2021

78

505

Trehörningen i Sjödalen

2022

66

506

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1973

2391

507

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1974

1423

508

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1975

1163

509

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1976

654

510

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1978

599

511

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1979

379

512

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1980

259

513

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1981

183

514

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1982

200

515

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1984

180

516

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1990

69

517

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1991

68

518

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1992

81

519

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1993

97

520

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1994

111

521

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1995

87

522

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1996

99

523

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1997

90

524

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1998

90

525

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1999

106

526

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2000

96

527

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2001

101

528

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2006

58

529

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2007

76

530

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2008

76

531

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2009

71

532

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2010

69

533

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2011

82

534

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2012

64

535

Trylen

2002

20

536

Trylen

2003

15

537

Trylen

2015

15

538

Trylen

2016

24

539

Trylen

2022

35

540

Ådran

1985

10

541

Ådran

1986

11

542

Ådran

1987

13

543

Ådran

1988

13

544

Ådran

1989

14

545

Ådran

1990

12

546

Ådran

1991

11

547

Ådran

2003

13

548

Ådran

2004

12

549

Ådran

2005

11

550

Ådran

2006

10

551

Ådran

2007

12

552

Ådran

2008

13

553

Ådran

2009

13

554

Ådran

2010

12

555

Ådran

2012

13

556

Ådran

2013

15

557

Ådran

2014

17

558

Ådran

2015

16

559

Ådran

2016

15

560

Ådran

2017

14

561

Ådran

2018

14

562

Ådran

2019

14

563

Ådran

2020

14

564

Ådran

2021

18

565

Ådran

2022

16

566

Ågestasjön

1989

74

567

Ågestasjön

1990

111

568

Ågestasjön

1991

120

569

Ågestasjön

1992

105

570

Ågestasjön

1993

60

571

Ågestasjön

1994

74

572

Ågestasjön

1995

84

573

Ågestasjön

1997

88

574

Ågestasjön

1999

64

575

Ågestasjön

2000

43

576

Ågestasjön

2001

61

577

Ågestasjön

2002

63

578

Ågestasjön

2003

72

579

Ågestasjön

2004

46

580

Ågestasjön

2005

43

581

Ågestasjön

2006

39

582

Ågestasjön

2007

41

583

Ågestasjön

2008

41

584

Ågestasjön

2009

35

585

Ågestasjön

2010

32

586

Ågestasjön

2011

36

587

Ågestasjön

2012

30

588

Ågestasjön

2013

35

589

Ågestasjön

2014

32

590

Ågestasjön

2015

44

591

Ågestasjön

2016

53

592

Ågestasjön

2017

51

593

Ågestasjön

2018

46

594

Ågestasjön

2019

35

595

Ågestasjön

2020

37

596

Ågestasjön

2021

38

597

Ågestasjön

2022

35

598

Ågestasjön - utlopp

1973

1479

599

Ågestasjön - utlopp

1974

495

600

Ågestasjön - utlopp

1975

378

601

Ågestasjön - utlopp

1976

244

602

Ågestasjön - utlopp

1977

199

603

Ågestasjön - utlopp

1978

175

604

Ågestasjön - utlopp

1979

134

605

Ågestasjön - utlopp

1980

193

606

Ågestasjön - utlopp

1981

172

607

Ågestasjön - utlopp

1982

173

608

Ågestasjön - utlopp

1984

89

609

Ågestasjön - utlopp

1985

82

610

Ågestasjön - utlopp

1986

78

611

Ågestasjön - utlopp

1987

68

612

Ågestasjön - utlopp

1988

60

613

Ågestasjön - utlopp

1989

47

614

Ågestasjön - utlopp

1990

53

615

Ågestasjön - utlopp

1991

68

616

Ågestasjön - utlopp

1992

72

617

Ågestasjön - utlopp

1993

70

618

Ågestasjön - utlopp

1994

56

619

Ågestasjön - utlopp

1995

54

620

Ågestasjön - utlopp

1996

57

621

Ågestasjön - utlopp

1997

58

622

Ågestasjön - utlopp

1998

55

623

Ågestasjön - utlopp

1999

64

624

Ågestasjön - utlopp

2000

63

625

Ågestasjön - utlopp

2001

73

626

Ågestasjön - utlopp

2002

70

627

Ågestasjön - utlopp

2003

76

628

Ågestasjön - utlopp

2004

68

629

Ågestasjön - utlopp

2005

60

630

Ågestasjön - utlopp

2006

60

631

Ågestasjön - utlopp

2007

63

632

Ågestasjön - utlopp

2008

62

633

Ågestasjön - utlopp

2009

51

634

Ågestasjön - utlopp

2010

40

635

Öran

2008

7

636

Öran

2009

7

637

Öran

2010

8

638

Öran

2011

8

Uppdaterad datum: 2023-05-31