Gå direkt till sidans innehåll

Totalfosfor

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.1

För mycket fosfor har nått våra vattendrag och sjöar under lång tid via orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten, dagvatten och gödsling av jord- och skogsbruksmark. Detta har under många år ansamlats i sjöarnas bottensediment och frigörs under lång tid, vilket leder till att vi har övergödda sjöar. Övergödning leder bla till bottendöd och algblomning. Tillgången på fosfor bestämmer hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte.

En totalfosforhalt över 25-30 µg/l innebär att sjön är övergödd. Vid halter över 25 µg/l sker förändringar i sjöns ekosystem som gör att övergödningen påskyndas och sjön hamnar i en ond spiral.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna (fosfatjoner) och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Trehörningen i Sjödalen

 66

2022

1

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

 64

2012

2

Långsjön i Segeltorp

 60

2018

3

Drevviken

 51

2018

4

Orlången - utlopp

 47

2012

5

Lissmasjön

 45

2010

6

Orlången - Flemingsbergsviken

 43

2022

7

Drevviken - södra delen

 41

2009

8

Ågestasjön - utlopp

 40

2010

9

Mörtsjön

 36

2022

10

Ågestasjön

 35

2022

11

Trylen

 35

2022

12

Kvarnsjön i Lissma

 31

2022

13

Kärrsjön

 28

2022

14

Magelungen

 24

2021

15

Orlången - Vidja

 24

2022

16

Orlången - Sundby

 22

2022

17

Kvarnsjön i Gladö

 18

2022

18

Albysjön

 18

2010

19

Ådran

 16

2022

20

Rudträsket

 15

2022

21

Trehörningen i Hanveden

 13

2022

22

Holmträsket

 13

2022

23

Gömmaren

 11

2022

24

Öran

 8

2011

25

Långsjön i Hanveden

 7

2010

Uppdaterad datum: 2023-05-31