Gå direkt till sidans innehåll

Syre - ytvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.10

Vattnets syretillstånd är förstås livsviktigt för levande organismer. Syretillståndet är också betydelsefullt för olika kemiska processer.

Under två perioder kan syrgaskoncentrationerna bli kritiskt låga. Det är under senvintern i islagda sjöar och under sensommaren i skiktade sjöar. Under senvintern har fisk små möjligheter att finna vatten med god syrgashalt. Under sensommaren kan däremot de flesta arter fly från syrefattigt vatten, men bottenfaunan påverkas. I grunda oskiktade sjöar kan syrehalten variera mycket under dygnet.

I näringsrika vatten kan växterna alstra höga syrgashalter under dagen, vilket inte alltid är ett tecken på en frisk miljö.

Förekomsten av syretärande ämnen från organiskt material (TOC eller COD) ger information om risken för låga syrgashalter. Låga halter av syrgas kan förekomma naturligt på grund av humusämnenas syreförbrukning i bruna vatten och sedimentens syretäring främst i grunda vatten. Om den naturliga förbrukningen av syre leder till låga syrgashalter måste den mänskliga påverkan begränsas hårdare än om den naturliga syretäringen är liten.

Ytvattnets syrgashalt i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg O2/l)

0

Albysjön

1999

9,0

1

Albysjön

2000

9,4

2

Albysjön

2001

9,2

3

Albysjön

2002

9,4

4

Albysjön

2003

8,9

5

Albysjön

2004

8,9

6

Albysjön

2005

8,7

7

Albysjön

2006

8,8

8

Albysjön

2007

8,6

9

Albysjön

2009

8,4

10

Albysjön

2010

8,9

11

Gömmaren

1992

9,2

12

Gömmaren

1993

8,7

13

Gömmaren

1994

9,4

14

Gömmaren

1995

8,7

15

Gömmaren

1997

8,2

16

Gömmaren

2000

8,3

17

Gömmaren

2001

9,3

18

Gömmaren

2002

9,1

19

Gömmaren

2003

8,7

20

Gömmaren

2004

8,4

21

Gömmaren

2005

8,1

22

Gömmaren

2007

8,4

23

Gömmaren

2008

8,9

24

Gömmaren

2009

8,8

25

Gömmaren

2014

7,9

26

Gömmaren

2016

8,2

27

Holmträsket

1989

7,7

28

Holmträsket

1990

9,1

29

Holmträsket

1991

8,3

30

Holmträsket

1992

8,5

31

Holmträsket

1993

8,6

32

Holmträsket

1994

9,0

33

Holmträsket

1995

8,4

34

Holmträsket

1997

8,3

35

Holmträsket

1999

8,4

36

Holmträsket

2000

9,2

37

Holmträsket

2001

8,0

38

Holmträsket

2002

7,3

39

Holmträsket

2003

6,7

40

Holmträsket

2004

6,7

41

Holmträsket

2015

8,0

42

Holmträsket

2017

9,3

43

Holmträsket

2018

9,5

44

Holmträsket

2019

8,8

45

Holmträsket

2020

8,2

46

Holmträsket

2022

9,1

47

Kvarnsjön i Gladö

1994

8,7

48

Kvarnsjön i Gladö

1995

8,6

49

Kvarnsjön i Gladö

1996

8,3

50

Kvarnsjön i Gladö

1997

8,2

51

Kvarnsjön i Gladö

1998

8,2

52

Kvarnsjön i Gladö

1999

8,6

53

Kvarnsjön i Gladö

2000

8,8

54

Kvarnsjön i Gladö

2001

9,2

55

Kvarnsjön i Gladö

2002

9,2

56

Kvarnsjön i Gladö

2003

8,9

57

Kvarnsjön i Gladö

2004

8,4

58

Kvarnsjön i Gladö

2005

8,3

59

Kvarnsjön i Gladö

2006

8,6

60

Kvarnsjön i Gladö

2007

8,6

61

Kvarnsjön i Gladö

2008

7,5

62

Kvarnsjön i Gladö

2009

7,4

63

Kvarnsjön i Gladö

2014

7,8

64

Kvarnsjön i Gladö

2016

7,9

65

Kvarnsjön i Lissma

1993

6,4

66

Kvarnsjön i Lissma

1994

7,4

67

Kvarnsjön i Lissma

1995

7,4

68

Kvarnsjön i Lissma

2001

7,2

69

Kvarnsjön i Lissma

2002

7,7

70

Kvarnsjön i Lissma

2003

8,3

71

Kvarnsjön i Lissma

2004

8,5

72

Kvarnsjön i Lissma

2005

7,5

73

Kvarnsjön i Lissma

2006

7,0

74

Kvarnsjön i Lissma

2007

7,2

75

Kvarnsjön i Lissma

2008

7,4

76

Kvarnsjön i Lissma

2009

7,4

77

Kvarnsjön i Lissma

2010

7,0

78

Kvarnsjön i Lissma

2015

9,7

79

Kvarnsjön i Lissma

2016

10,3

80

Kvarnsjön i Lissma

2017

10,1

81

Kvarnsjön i Lissma

2018

8,7

82

Kvarnsjön i Lissma

2019

8,0

83

Kvarnsjön i Lissma

2020

8,4

84

Kärrsjön

1993

7,1

85

Kärrsjön

1994

7,1

86

Kärrsjön

2000

7,6

87

Kärrsjön

2001

8,9

88

Kärrsjön

2002

8,7

89

Kärrsjön

2003

9,5

90

Lissmasjön

1992

3,2

91

Lissmasjön

1993

3,8

92

Lissmasjön

2002

4,8

93

Lissmasjön

2003

6,3

94

Lissmasjön

2004

5,7

95

Lissmasjön

2005

4,8

96

Lissmasjön

2010

4,2

97

Mörtsjön

1990

6,5

98

Mörtsjön

1991

9,4

99

Mörtsjön

1992

8,3

100

Mörtsjön

1994

9,2

101

Mörtsjön

1995

8,7

102

Mörtsjön

1998

10,7

103

Mörtsjön

1999

9,6

104

Mörtsjön

2000

9,6

105

Mörtsjön

2001

9,6

106

Mörtsjön

2002

9,2

107

Mörtsjön

2003

9,3

108

Mörtsjön

2004

9,3

109

Orlången - Flemingsbergsviken

1996

10,0

110

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

8,1

111

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

9,4

112

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

8,6

113

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

9,4

114

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

10,4

115

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

10,3

116

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

9,2

117

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

8,5

118

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

7,4

119

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

9,0

120

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

9,6

121

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

10,6

122

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

11,1

123

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

10,6

124

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

10,7

125

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

11,3

126

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

10,0

127

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

9,8

128

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

9,6

129

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

9,7

130

Orlången - Flemingsbergsviken

2022

7,6

131

Orlången - Sundby

1993

9,2

132

Orlången - Sundby

1994

10,9

133

Orlången - Sundby

1995

11,4

134

Orlången - Sundby

1996

11,5

135

Orlången - Sundby

1997

10,1

136

Orlången - Sundby

1998

9,3

137

Orlången - Sundby

1999

9,5

138

Orlången - Sundby

2000

10,0

139

Orlången - Sundby

2001

10,7

140

Orlången - Sundby

2002

10,8

141

Orlången - Sundby

2003

10,1

142

Orlången - Sundby

2004

8,9

143

Orlången - Sundby

2005

7,9

144

Orlången - Sundby

2006

9,0

145

Orlången - Sundby

2007

9,6

146

Orlången - Sundby

2008

10,3

147

Orlången - Sundby

2009

10,1

148

Orlången - Sundby

2010

11,5

149

Orlången - Sundby

2011

12,0

150

Orlången - Sundby

2012

12,0

151

Orlången - Sundby

2013

10,4

152

Orlången - Sundby

2014

10,5

153

Orlången - Sundby

2015

9,6

154

Orlången - Sundby

2016

12,1

155

Orlången - Sundby

2017

11,3

156

Orlången - Sundby

2018

11,9

157

Orlången - Sundby

2019

11,1

158

Orlången - Sundby

2020

10,0

159

Orlången - Sundby

2022

9,2

160

Orlången - Vidja

1996

10,1

161

Orlången - Vidja

1997

8,9

162

Orlången - Vidja

1998

8,6

163

Orlången - Vidja

1999

8,6

164

Orlången - Vidja

2001

9,4

165

Orlången - Vidja

2002

10,9

166

Orlången - Vidja

2003

10,8

167

Orlången - Vidja

2004

10,0

168

Orlången - Vidja

2005

9,1

169

Orlången - Vidja

2006

8,9

170

Orlången - Vidja

2007

9,2

171

Orlången - Vidja

2008

8,7

172

Orlången - Vidja

2009

9,7

173

Orlången - Vidja

2010

9,8

174

Orlången - Vidja

2011

10,5

175

Orlången - Vidja

2012

10,0

176

Orlången - Vidja

2013

10,0

177

Orlången - Vidja

2014

9,9

178

Orlången - Vidja

2015

9,7

179

Orlången - Vidja

2016

11,7

180

Orlången - Vidja

2017

11,1

181

Orlången - Vidja

2018

10,9

182

Orlången - Vidja

2019

10,2

183

Orlången - Vidja

2020

9,9

184

Orlången - Vidja

2022

10,6

185

Rudträsket

1990

8,6

186

Rudträsket

1992

8,2

187

Rudträsket

2002

6,0

188

Rudträsket

2003

6,6

189

Rudträsket

2004

5,5

190

Rudträsket

2014

7,7

191

Rudträsket

2018

7,7

192

Rudträsket

2019

8,3

193

Rudträsket

2020

7,7

194

Rudträsket

2022

7,7

195

Trehörningen i Sjödalen

1991

7,6

196

Trehörningen i Sjödalen

1992

10,1

197

Trehörningen i Sjödalen

1993

10,6

198

Trehörningen i Sjödalen

1994

10,3

199

Trehörningen i Sjödalen

1995

9,4

200

Trehörningen i Sjödalen

1996

8,4

201

Trehörningen i Sjödalen

1997

7,8

202

Trehörningen i Sjödalen

1999

8,5

203

Trehörningen i Sjödalen

2000

8,6

204

Trehörningen i Sjödalen

2001

8,7

205

Trehörningen i Sjödalen

2002

11,6

206

Trehörningen i Sjödalen

2003

12,2

207

Trehörningen i Sjödalen

2004

12,6

208

Trehörningen i Sjödalen

2005

10,2

209

Trehörningen i Sjödalen

2006

10,9

210

Trehörningen i Sjödalen

2007

11,0

211

Trehörningen i Sjödalen

2008

11,6

212

Trehörningen i Sjödalen

2009

11,3

213

Trylen

2003

7,1

214

Trylen

2015

7,6

215

Trylen

2016

8,3

216

Trylen

2022

5,5

217

Ådran

2002

8,4

218

Ådran

2003

8,4

219

Ådran

2004

7,7

220

Ådran

2005

7,7

221

Ådran

2006

7,9

222

Ådran

2007

8,1

223

Ådran

2008

8,3

224

Ådran

2009

8,2

225

Ådran

2014

7,6

226

Ådran

2016

7,9

227

Ågestasjön

1989

6,6

228

Ågestasjön

1990

7,6

229

Ågestasjön

1991

7,1

230

Ågestasjön

1992

4,7

231

Ågestasjön

1993

3,3

232

Ågestasjön

1994

3,2

233

Ågestasjön

2000

7,0

234

Ågestasjön

2001

7,6

235

Ågestasjön

2002

6,0

236

Ågestasjön

2003

7,5

237

Ågestasjön

2005

7,5

238

Ågestasjön

2006

7,2

239

Ågestasjön

2007

6,3

240

Ågestasjön

2008

7,5

241

Ågestasjön

2009

7,0

242

Ågestasjön

2010

5,5

243

Ågestasjön

2015

7,8

244

Ågestasjön

2016

8,6

245

Ågestasjön

2017

7,9

246

Ågestasjön

2018

7,6

247

Ågestasjön

2019

6,7

248

Ågestasjön

2020

5,9

249

Ågestasjön

2022

7,1

Uppdaterad datum: 2023-07-04