Gå direkt till sidans innehåll

Syre - bottenvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.11

Vattnets syretillstånd är förstås livsviktigt för levande organismer. Syretillståndet är också betydelsefullt för olika kemiska processer.

Under två perioder kan syrgaskoncentrationerna bli kritiskt låga. Det är under senvintern i islagda sjöar och under sensommaren i skiktade sjöar. Under senvintern har fisk små möjligheter att finna vatten med god syrgashalt. Under sensommaren kan däremot de flesta arter fly från syrefattigt vatten, men bottenfaunan påverkas. I grunda oskiktade sjöar kan syrehalten variera mycket under dygnet.

I näringsrika vatten kan växterna alstra höga syrgashalter under dagen, vilket inte alltid är ett tecken på en frisk miljö.

Förekomsten av syretärande ämnen från organiskt material (TOC eller COD) ger information om risken för låga syrgashalter. Låga halter av syrgas kan förekomma naturligt på grund av humusämnenas syreförbrukning i bruna vatten och sedimentens syretäring främst i grunda vatten. Om den naturliga förbrukningen av syre leder till låga syrgashalter måste den mänskliga påverkan begränsas hårdare än om den naturliga syretäringen är liten.

Den lägsta uppmätta syrgashalten under året nära bottnen

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg O2/l)

0

Gömmaren

1983

3,2

1

Gömmaren

1984

4,9

2

Gömmaren

1985

3,5

3

Gömmaren

1987

4,52

4

Gömmaren

1988

2,7

5

Gömmaren

1989

6,3

6

Gömmaren

1990

5

7

Gömmaren

1991

2,9

8

Gömmaren

1992

7,7

9

Gömmaren

1993

3,5

10

Gömmaren

1994

4,1

11

Gömmaren

1995

5,4

12

Gömmaren

1997

1,7

13

Gömmaren

1999

6,7

14

Gömmaren

2000

5,8

15

Gömmaren

2001

6,7

16

Gömmaren

2002

1,6

17

Gömmaren

2003

4,2

18

Gömmaren

2004

4,2

19

Gömmaren

2005

2,3

20

Gömmaren

2006

2,4

21

Gömmaren

2007

8,3

22

Gömmaren

2008

8,3

23

Gömmaren

2009

7,8

24

Kvarnsjön i Gladö

1984

1,3

25

Kvarnsjön i Gladö

1985

4,8

26

Kvarnsjön i Gladö

1987

6,5

27

Kvarnsjön i Gladö

1988

6,8

28

Kvarnsjön i Gladö

1989

1,8

29

Kvarnsjön i Gladö

1990

6,2

30

Kvarnsjön i Gladö

1991

5,3

31

Kvarnsjön i Gladö

1992

3,3

32

Kvarnsjön i Gladö

1993

1,7

33

Kvarnsjön i Gladö

1994

6,8

34

Kvarnsjön i Gladö

1995

4,1

35

Kvarnsjön i Gladö

1997

0

36

Kvarnsjön i Gladö

1998

0

37

Kvarnsjön i Gladö

1999

4,6

38

Kvarnsjön i Gladö

2000

4,4

39

Kvarnsjön i Gladö

2001

0,1

40

Kvarnsjön i Gladö

2002

0

41

Kvarnsjön i Gladö

2004

0,1

42

Kvarnsjön i Gladö

2005

3,4

43

Kvarnsjön i Gladö

2006

0,4

44

Kvarnsjön i Gladö

2007

2,6

45

Kvarnsjön i Gladö

2008

6,8

46

Kvarnsjön i Gladö

2009

4,9

47

Kärrsjön

1990

4,9

48

Kärrsjön

1991

2

49

Kärrsjön

1992

4,7

50

Kärrsjön

1993

3,5

51

Kärrsjön

1995

3,4

52

Kärrsjön

1996

3,1

53

Kärrsjön

2000

3,6

54

Kärrsjön

2001

6,3

55

Kärrsjön

2002

6,1

56

Kärrsjön

2003

8

57

Kärrsjön

2004

7,7

58

Lissmasjön

1990

3,7

59

Lissmasjön

1991

2,4

60

Lissmasjön

1992

3,5

61

Lissmasjön

1993

5,6

62

Lissmasjön

2000

2,6

63

Lissmasjön

2001

6,8

64

Lissmasjön

2002

5

65

Lissmasjön

2003

7,2

66

Lissmasjön

2004

4,9

67

Lissmasjön

2005

2,4

68

Lissmasjön

2008

2,3

69

Lissmasjön

2009

7,9

70

Lissmasjön

2010

0,6

71

Orlången - Sundby

1990

1,34

72

Orlången - Sundby

1994

2,3

73

Orlången - Sundby

1995

2,4

74

Orlången - Sundby

1996

0,2

75

Orlången - Sundby

1997

1,3

76

Orlången - Sundby

1998

8

77

Orlången - Sundby

1999

5,1

78

Orlången - Sundby

2000

6,5

79

Orlången - Sundby

2001

6

80

Orlången - Sundby

2002

3,4

81

Orlången - Sundby

2003

1,2

82

Orlången - Sundby

2004

1,6

83

Orlången - Sundby

2005

6,3

84

Orlången - Sundby

2006

3,2

85

Orlången - Sundby

2007

7,4

86

Orlången - Sundby

2008

7,2

87

Orlången - Sundby

2009

6,3

88

Orlången - Sundby

2010

4,7

89

Orlången - Sundby

2011

3,4

90

Orlången - Sundby

2012

5,7

91

Orlången - Sundby

2013

3,7

92

Orlången - Vidja

1994

5,3

93

Orlången - Vidja

1995

0

94

Orlången - Vidja

1996

0

95

Orlången - Vidja

1997

0

96

Orlången - Vidja

1998

7,2

97

Orlången - Vidja

1999

3,1

98

Orlången - Vidja

2000

1,6

99

Orlången - Vidja

2001

0,4

100

Orlången - Vidja

2002

0,9

101

Orlången - Vidja

2004

0

102

Orlången - Vidja

2005

0

103

Orlången - Vidja

2006

0,3

104

Orlången - Vidja

2007

1,3

105

Orlången - Vidja

2008

4,1

106

Orlången - Vidja

2009

0,6

107

Orlången - Vidja

2010

0,3

108

Orlången - Vidja

2011

0,5

109

Orlången - Vidja

2012

0,6

110

Orlången - Vidja

2013

0,6

111

Orlången - Vidja

2014

0,1

112

Orlången - Vidja

2015

0,2

113

Orlången - Vidja

2016

0,4

114

Rudträsket

1989

8,5

115

Rudträsket

1990

9,4

116

Rudträsket

1993

0,5

117

Rudträsket

2000

5,8

118

Rudträsket

2001

6,9

119

Rudträsket

2002

4,1

120

Rudträsket

2003

1,4

121

Rudträsket

2004

1,7

122

Ådran

1982

4,5

123

Ådran

1984

0

124

Ådran

1985

6,89

125

Ådran

1986

2,1

126

Ådran

1987

4,6

127

Ådran

1988

5,6

128

Ådran

1990

7,1

129

Ådran

1991

5,7

130

Ådran

1992

6,5

131

Ådran

1993

6,2

132

Ådran

2000

0

133

Ådran

2001

0

134

Ådran

2002

0,4

135

Ådran

2003

0

136

Ådran

2004

0,1

137

Ådran

2005

5,5

138

Ådran

2006

0,3

139

Ådran

2007

0,5

140

Ådran

2008

0,9

141

Ådran

2009

1,7

Uppdaterad datum: 2023-07-04