Gå direkt till sidans innehåll

Siktdjup

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.4

Siktdjupet mäts med en vit skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 procent av ljuset vid ytan. Avläsningen ska ske i skugga och inte i direkt solljus. Siktdjupet påverkas av vattnets färg, grumlighet och mängden växtplankton. Det dubbla siktdjupet används för att uppskatta det djup ned till vilket fotosyntes sker och där växter kan finnas. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Sjöns djup sätter också gränsen för siktdjupet. De flesta av Huddinges sjöar är relativt grunda.

Siktdjupet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (meter)

0

Albysjön

1999

3,3

1

Albysjön

2000

3,2

2

Albysjön

2001

2,8

3

Albysjön

2002

3,0

4

Albysjön

2003

3,2

5

Albysjön

2004

3,4

6

Albysjön

2005

3,3

7

Albysjön

2006

3,3

8

Albysjön

2007

3,2

9

Albysjön

2008

3,3

10

Albysjön

2009

3,1

11

Albysjön

2010

3,1

12

Drevviken - södra delen

2007

2,3

13

Drevviken - södra delen

2008

2,3

14

Drevviken - södra delen

2009

2,2

15

Gömmaren

1995

2,5

16

Gömmaren

1997

2,6

17

Gömmaren

1999

2,6

18

Gömmaren

2000

2,4

19

Gömmaren

2001

2,1

20

Gömmaren

2002

1,9

21

Gömmaren

2003

2,0

22

Gömmaren

2004

1,9

23

Gömmaren

2005

1,9

24

Gömmaren

2007

1,7

25

Gömmaren

2008

2,0

26

Gömmaren

2009

2,1

27

Gömmaren

2010

2,7

28

Gömmaren

2012

3,1

29

Gömmaren

2013

3,3

30

Gömmaren

2014

3,2

31

Gömmaren

2015

3,4

32

Gömmaren

2016

3,1

33

Gömmaren

2017

3,0

34

Gömmaren

2018

3,0

35

Gömmaren

2019

2,6

36

Gömmaren

2020

2,5

37

Gömmaren

2021

2,0

38

Gömmaren

2022

1,9

39

Holmträsket

1997

1,2

40

Holmträsket

1999

1,4

41

Holmträsket

2000

1,3

42

Holmträsket

2001

1,1

43

Holmträsket

2002

1,1

44

Holmträsket

2003

1,3

45

Holmträsket

2004

1,5

46

Holmträsket

2005

1,7

47

Holmträsket

2006

1,8

48

Holmträsket

2007

1,6

49

Holmträsket

2008

1,2

50

Holmträsket

2009

1,1

51

Kvarnsjön i Gladö

1996

2,0

52

Kvarnsjön i Gladö

1997

2,2

53

Kvarnsjön i Gladö

1998

2,6

54

Kvarnsjön i Gladö

1999

2,3

55

Kvarnsjön i Gladö

2000

2,0

56

Kvarnsjön i Gladö

2001

1,7

57

Kvarnsjön i Gladö

2002

1,9

58

Kvarnsjön i Gladö

2003

2,4

59

Kvarnsjön i Gladö

2004

2,5

60

Kvarnsjön i Gladö

2005

2,2

61

Kvarnsjön i Gladö

2006

1,7

62

Kvarnsjön i Gladö

2007

1,7

63

Kvarnsjön i Gladö

2008

1,8

64

Kvarnsjön i Gladö

2009

2,1

65

Kvarnsjön i Gladö

2010

2,3

66

Kvarnsjön i Gladö

2011

2,4

67

Kvarnsjön i Gladö

2012

2,1

68

Kvarnsjön i Gladö

2013

2,0

69

Kvarnsjön i Gladö

2014

2,2

70

Kvarnsjön i Gladö

2015

2,2

71

Kvarnsjön i Gladö

2016

2,4

72

Kvarnsjön i Gladö

2017

2,1

73

Kvarnsjön i Gladö

2018

2,2

74

Kvarnsjön i Gladö

2019

1,6

75

Kvarnsjön i Gladö

2020

1,5

76

Kvarnsjön i Gladö

2021

1,3

77

Kvarnsjön i Gladö

2022

1,4

78

Kvarnsjön i Lissma

1995

1,0

79

Kvarnsjön i Lissma

1997

0,7

80

Kvarnsjön i Lissma

1999

0,7

81

Kvarnsjön i Lissma

2000

0,7

82

Kvarnsjön i Lissma

2001

0,7

83

Kvarnsjön i Lissma

2002

0,7

84

Kvarnsjön i Lissma

2003

0,8

85

Kvarnsjön i Lissma

2004

0,8

86

Kvarnsjön i Lissma

2005

0,8

87

Kvarnsjön i Lissma

2006

0,7

88

Kvarnsjön i Lissma

2007

0,7

89

Kvarnsjön i Lissma

2008

0,8

90

Kvarnsjön i Lissma

2009

0,8

91

Kvarnsjön i Lissma

2010

0,9

92

Kvarnsjön i Lissma

2021

0,9

93

Kvarnsjön i Lissma

2022

0,8

94

Kärrsjön

1995

0,9

95

Kärrsjön

1997

0,8

96

Kärrsjön

1999

0,8

97

Kärrsjön

2000

0,8

98

Kärrsjön

2001

0,7

99

Kärrsjön

2003

1,0

100

Kärrsjön

2004

1,0

101

Kärrsjön

2005

1,1

102

Kärrsjön

2006

1,0

103

Kärrsjön

2007

1,1

104

Kärrsjön

2008

1,3

105

Kärrsjön

2009

1,2

106

Kärrsjön

2010

1,2

107

Kärrsjön

2011

1,0

108

Kärrsjön

2012

1,0

109

Kärrsjön

2014

1,0

110

Kärrsjön

2015

0,9

111

Kärrsjön

2016

0,9

112

Kärrsjön

2018

0,8

113

Kärrsjön

2019

1,1

114

Kärrsjön

2020

1,0

115

Kärrsjön

2021

1,1

116

Kärrsjön

2022

0,9

117

Lissmasjön

2004

0,7

118

Lissmasjön

2005

0,8

119

Lissmasjön

2010

0,7

120

Långsjön i Hanveden

2008

1,7

121

Långsjön i Hanveden

2009

1,6

122

Långsjön i Hanveden

2010

1,6

123

Mörtsjön

1997

1,3

124

Mörtsjön

1998

1,3

125

Mörtsjön

1999

1,1

126

Mörtsjön

2000

1,3

127

Mörtsjön

2001

1,2

128

Mörtsjön

2002

1,4

129

Mörtsjön

2003

1,3

130

Mörtsjön

2004

1,5

131

Mörtsjön

2005

1,6

132

Mörtsjön

2006

1,7

133

Mörtsjön

2007

1,9

134

Mörtsjön

2008

2,2

135

Mörtsjön

2009

2,5

136

Mörtsjön

2010

2,4

137

Mörtsjön

2011

2,3

138

Mörtsjön

2012

2,2

139

Mörtsjön

2013

2,2

140

Mörtsjön

2014

2,1

141

Mörtsjön

2015

1,8

142

Mörtsjön

2016

1,9

143

Mörtsjön

2017

1,5

144

Mörtsjön

2018

1,6

145

Mörtsjön

2019

1,5

146

Mörtsjön

2020

1,6

147

Mörtsjön

2021

2,1

148

Mörtsjön

2022

2,3

149

Orlången - Flemingsbergsviken

1996

0,7

150

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

0,9

151

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

0,8

152

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

1,0

153

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

0,9

154

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

0,8

155

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

0,7

156

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

0,7

157

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

0,8

158

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

0,9

159

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

0,9

160

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

0,8

161

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

0,9

162

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

1,0

163

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

1,2

164

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

1,1

165

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

1,1

166

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

0,9

167

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

0,9

168

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

0,8

169

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

0,8

170

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

0,8

171

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

0,8

172

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

0,8

173

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

1,0

174

Orlången - Sundby

1995

0,8

175

Orlången - Sundby

1996

0,8

176

Orlången - Sundby

1997

1,0

177

Orlången - Sundby

1998

0,9

178

Orlången - Sundby

1999

0,9

179

Orlången - Sundby

2000

0,9

180

Orlången - Sundby

2001

0,9

181

Orlången - Sundby

2002

0,8

182

Orlången - Sundby

2003

0,8

183

Orlången - Sundby

2004

0,8

184

Orlången - Sundby

2005

1,0

185

Orlången - Sundby

2006

0,9

186

Orlången - Sundby

2007

0,9

187

Orlången - Sundby

2008

0,9

188

Orlången - Sundby

2009

1,0

189

Orlången - Sundby

2010

1,2

190

Orlången - Sundby

2011

1,1

191

Orlången - Sundby

2012

1,1

192

Orlången - Sundby

2013

0,9

193

Orlången - Sundby

2014

0,8

194

Orlången - Sundby

2015

0,8

195

Orlången - Sundby

2016

0,8

196

Orlången - Sundby

2017

0,8

197

Orlången - Sundby

2018

0,8

198

Orlången - Sundby

2019

0,8

199

Orlången - Sundby

2020

1,0

200

Orlången - Vidja

1995

0,8

201

Orlången - Vidja

1996

0,8

202

Orlången - Vidja

1997

1,0

203

Orlången - Vidja

1998

0,9

204

Orlången - Vidja

1999

0,9

205

Orlången - Vidja

2000

0,9

206

Orlången - Vidja

2001

0,9

207

Orlången - Vidja

2002

0,8

208

Orlången - Vidja

2003

0,7

209

Orlången - Vidja

2004

0,7

210

Orlången - Vidja

2005

0,8

211

Orlången - Vidja

2006

0,8

212

Orlången - Vidja

2007

0,9

213

Orlången - Vidja

2008

0,9

214

Orlången - Vidja

2009

1,0

215

Orlången - Vidja

2010

1,2

216

Orlången - Vidja

2011

1,1

217

Orlången - Vidja

2012

1,1

218

Orlången - Vidja

2013

0,9

219

Orlången - Vidja

2014

0,9

220

Orlången - Vidja

2015

0,8

221

Orlången - Vidja

2016

0,8

222

Orlången - Vidja

2017

0,8

223

Orlången - Vidja

2018

0,9

224

Orlången - Vidja

2019

0,9

225

Orlången - Vidja

2020

1,2

226

Orlången - Vidja

2021

1,3

227

Rudträsket

2002

0,5

228

Rudträsket

2003

0,7

229

Rudträsket

2004

0,7

230

Rudträsket

2005

0,7

231

Rudträsket

2006

0,9

232

Rudträsket

2007

1,1

233

Rudträsket

2008

1,1

234

Rudträsket

2009

1,0

235

Rudträsket

2010

0,8

236

Rudträsket

2011

0,9

237

Rudträsket

2012

0,8

238

Trehörningen i Hanveden

2008

1,7

239

Trehörningen i Hanveden

2009

1,7

240

Trehörningen i Hanveden

2010

1,7

241

Trehörningen i Hanveden

2011

1,8

242

Trehörningen i Hanveden

2012

1,4

243

Trehörningen i Hanveden

2014

1,4

244

Trehörningen i Hanveden

2016

1,7

245

Trehörningen i Hanveden

2017

1,3

246

Trehörningen i Hanveden

2018

1,1

247

Trehörningen i Hanveden

2019

1,2

248

Trehörningen i Hanveden

2020

1,2

249

Trehörningen i Hanveden

2021

1,1

250

Trehörningen i Hanveden

2022

1,1

251

Trehörningen i Sjödalen

1996

0,5

252

Trehörningen i Sjödalen

1997

0,5

253

Trehörningen i Sjödalen

1999

0,6

254

Trehörningen i Sjödalen

2000

0,6

255

Trehörningen i Sjödalen

2001

0,5

256

Trehörningen i Sjödalen

2002

0,5

257

Trehörningen i Sjödalen

2003

0,5

258

Trehörningen i Sjödalen

2004

0,5

259

Trehörningen i Sjödalen

2005

0,6

260

Trehörningen i Sjödalen

2006

0,5

261

Trehörningen i Sjödalen

2007

0,6

262

Trehörningen i Sjödalen

2008

0,6

263

Trehörningen i Sjödalen

2009

0,5

264

Trehörningen i Sjödalen

2010

0,5

265

Trehörningen i Sjödalen

2011

0,5

266

Trehörningen i Sjödalen

2012

0,5

267

Trehörningen i Sjödalen

2013

0,6

268

Trehörningen i Sjödalen

2014

0,7

269

Trehörningen i Sjödalen

2015

0,6

270

Trehörningen i Sjödalen

2016

0,6

271

Trehörningen i Sjödalen

2017

0,6

272

Trehörningen i Sjödalen

2018

0,6

273

Trehörningen i Sjödalen

2019

0,5

274

Trehörningen i Sjödalen

2020

0,5

275

Trehörningen i Sjödalen

2021

0,7

276

Trehörningen i Sjödalen

2022

0,8

277

Trylen

2002

0,9

278

Trylen

2003

0,9

279

Ådran

2002

1,8

280

Ådran

2003

2,3

281

Ådran

2004

2,2

282

Ådran

2005

2,1

283

Ådran

2006

1,9

284

Ådran

2007

2,1

285

Ådran

2008

2,2

286

Ådran

2009

2,1

287

Ådran

2010

2,2

288

Ådran

2012

2,1

289

Ådran

2013

2,2

290

Ådran

2014

2,3

291

Ådran

2015

1,9

292

Ådran

2016

2,0

293

Ådran

2017

1,9

294

Ådran

2018

2,5

295

Ådran

2019

2,6

296

Ådran

2020

2,3

297

Ådran

2021

2,2

298

Ådran

2022

1,6

299

Ågestasjön

1995

1,1

300

Ågestasjön

1997

1,3

301

Ågestasjön

1999

1,2

302

Ågestasjön

2000

1,0

303

Ågestasjön

2001

0,9

304

Ågestasjön

2003

0,9

305

Ågestasjön

2004

0,9

306

Ågestasjön

2005

0,9

307

Ågestasjön

2006

1,0

308

Ågestasjön

2007

0,9

309

Ågestasjön

2008

0,9

310

Ågestasjön

2009

1,0

311

Ågestasjön

2011

1,0

312

Ågestasjön

2012

1,0

313

Ågestasjön

2013

0,9

314

Ågestasjön

2014

0,9

315

Ågestasjön

2015

0,9

316

Öran

2008

3,0

317

Öran

2009

2,9

318

Öran

2010

2,8

Uppdaterad datum: 2023-07-04