Gå direkt till sidans innehåll

Siktdjup

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.4

Siktdjupet mäts med en vit skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 procent av ljuset vid ytan. Avläsningen ska ske i skugga och inte i direkt solljus. Siktdjupet påverkas av vattnets färg, grumlighet och mängden växtplankton. Det dubbla siktdjupet används för att uppskatta det djup ned till vilket fotosyntes sker och där växter kan finnas. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Sjöns djup sätter också gränsen för siktdjupet. De flesta av Huddinges sjöar är relativt grunda.

Siktdjupet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Sjöar Senaste värdet (meter) Datum

0

Albysjön

 3,1

2010

1

Öran

 2,8

2010

2

Mörtsjön

 2,3

2022

3

Drevviken - södra delen

 2,2

2009

4

Gömmaren

 1,9

2022

5

Långsjön i Hanveden

 1,6

2010

6

Ådran

 1,6

2022

7

Kvarnsjön i Gladö

 1,4

2022

8

Orlången - Vidja

 1,3

2021

9

Trehörningen i Hanveden

 1,1

2022

10

Holmträsket

 1,1

2009

11

Orlången - Sundby

 1,0

2020

12

Orlången - Flemingsbergsviken

 1,0

2020

13

Ågestasjön

 0,9

2015

14

Kärrsjön

 0,9

2022

15

Trylen

 0,9

2003

16

Rudträsket

 0,8

2012

17

Trehörningen i Sjödalen

 0,8

2022

18

Kvarnsjön i Lissma

 0,8

2022

19

Lissmasjön

 0,7

2010

Uppdaterad datum: 2023-07-04