Gå direkt till sidans innehåll

pH

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.12

Vattnets surhet anges med ett pH-värde, där 7 är neutralt. Värden mellan 0 och 7 är sura medan värden mellan 8 och 14 är basiska.

Det är vätejonkoncentrationen som bestämmer om något är basiskt eller surt. Hög koncentration av vätejoner med överskott av protoner (H+) betyder en sur miljö. Låg koncentration av vätejoner (H-) betyder en basisk miljö.

Vattnets surhet är av betydelse för vattenlevande organismer. Surheten reglerar också i vilken form metaller uppträder. Särskilt viktig är förekomsten av löst aluminium, som under sura förhållanden förekommer i giftig form. Höga aluminiumhalter kan göra att fiskens syreupptagning försvåras.

Mört är en av våra känsligaste fiskarter. Karpfiskar såsom mört och sarv är känsligare än abborre, gädda och öring. Reproduktionen hos mört och sarv blir störd redan då pH understiger 6. Även kräftor får problem då. Medan abborren, gäddan och öringen påverkas runt pH 5,5.

Många näringsfattiga sjöar med höga humushalter är naturligt sura. Näringsfattiga sjöar kan försuras av surt nedfall på mark och vatten. Det sura nedfallet orsakas av våra utsläpp till luften av svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak.

Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Albysjön

1999

8,1

1

Albysjön

2000

8,1

2

Albysjön

2001

8,0

3

Albysjön

2002

8,1

4

Albysjön

2003

8,0

5

Albysjön

2004

8,1

6

Albysjön

2005

7,9

7

Albysjön

2006

8,1

8

Albysjön

2007

8,0

9

Albysjön

2008

8,0

10

Albysjön

2009

7,9

11

Albysjön

2010

7,9

12

Albysjön

2021

8,2

13

Drevviken

2021

8,4

14

Drevviken - södra delen

2007

7,6

15

Drevviken - södra delen

2008

7,7

16

Drevviken - södra delen

2009

8,1

17

Drevviken - södra delen

2021

8,0

18

Gömmaren

1988

7,2

19

Gömmaren

1989

7,0

20

Gömmaren

1991

7,0

21

Gömmaren

1992

7,0

22

Gömmaren

1993

7,1

23

Gömmaren

1994

7,0

24

Gömmaren

1995

7,0

25

Gömmaren

1997

6,9

26

Gömmaren

1999

7,0

27

Gömmaren

2000

6,9

28

Gömmaren

2001

6,9

29

Gömmaren

2002

7,0

30

Gömmaren

2003

7,0

31

Gömmaren

2004

7,0

32

Gömmaren

2005

7,0

33

Gömmaren

2007

7,2

34

Gömmaren

2008

7,2

35

Gömmaren

2009

7,2

36

Gömmaren

2010

7,1

37

Gömmaren

2012

7,2

38

Gömmaren

2013

7,3

39

Gömmaren

2014

7,3

40

Gömmaren

2015

7,2

41

Gömmaren

2016

7,2

42

Gömmaren

2017

7,1

43

Gömmaren

2018

7,1

44

Gömmaren

2019

7,2

45

Gömmaren

2020

7,2

46

Gömmaren

2021

7,3

47

Gömmaren

2022

7,2

48

Holmträsket

1989

7,1

49

Holmträsket

1990

7,2

50

Holmträsket

1991

7,1

51

Holmträsket

1992

6,9

52

Holmträsket

1993

7,1

53

Holmträsket

1994

7,0

54

Holmträsket

1995

7,0

55

Holmträsket

1997

6,9

56

Holmträsket

1999

6,9

57

Holmträsket

2000

7,0

58

Holmträsket

2001

7,0

59

Holmträsket

2002

7,1

60

Holmträsket

2003

7,0

61

Holmträsket

2004

7,1

62

Holmträsket

2005

7,0

63

Holmträsket

2006

7,1

64

Holmträsket

2007

7,0

65

Holmträsket

2008

6,8

66

Holmträsket

2009

6,6

67

Holmträsket

2015

7,5

68

Holmträsket

2016

7,5

69

Holmträsket

2017

7,5

70

Holmträsket

2018

7,2

71

Holmträsket

2019

7,1

72

Holmträsket

2020

6,9

73

Holmträsket

2021

7,0

74

Holmträsket

2022

7,1

75

Kvarnsjön i Gladö

1989

7,2

76

Kvarnsjön i Gladö

1994

7,1

77

Kvarnsjön i Gladö

1995

7,2

78

Kvarnsjön i Gladö

1996

7,1

79

Kvarnsjön i Gladö

1997

7,1

80

Kvarnsjön i Gladö

1998

7,0

81

Kvarnsjön i Gladö

1999

7,0

82

Kvarnsjön i Gladö

2000

7,2

83

Kvarnsjön i Gladö

2001

7,2

84

Kvarnsjön i Gladö

2002

7,2

85

Kvarnsjön i Gladö

2003

7,3

86

Kvarnsjön i Gladö

2004

7,3

87

Kvarnsjön i Gladö

2005

7,3

88

Kvarnsjön i Gladö

2006

7,4

89

Kvarnsjön i Gladö

2007

7,3

90

Kvarnsjön i Gladö

2008

7,3

91

Kvarnsjön i Gladö

2009

7,3

92

Kvarnsjön i Gladö

2010

7,3

93

Kvarnsjön i Gladö

2011

7,4

94

Kvarnsjön i Gladö

2012

7,4

95

Kvarnsjön i Gladö

2013

7,3

96

Kvarnsjön i Gladö

2014

7,3

97

Kvarnsjön i Gladö

2015

7,3

98

Kvarnsjön i Gladö

2016

7,3

99

Kvarnsjön i Gladö

2017

7,2

100

Kvarnsjön i Gladö

2018

7,2

101

Kvarnsjön i Gladö

2019

7,3

102

Kvarnsjön i Gladö

2020

7,4

103

Kvarnsjön i Gladö

2021

7,4

104

Kvarnsjön i Gladö

2022

7,4

105

Kvarnsjön i Lissma

1990

6,5

106

Kvarnsjön i Lissma

1991

6,7

107

Kvarnsjön i Lissma

1992

6,4

108

Kvarnsjön i Lissma

1993

6,3

109

Kvarnsjön i Lissma

1994

6,1

110

Kvarnsjön i Lissma

1995

6,1

111

Kvarnsjön i Lissma

1997

6,3

112

Kvarnsjön i Lissma

1999

6,3

113

Kvarnsjön i Lissma

2000

6,3

114

Kvarnsjön i Lissma

2001

6,2

115

Kvarnsjön i Lissma

2002

6,4

116

Kvarnsjön i Lissma

2003

6,4

117

Kvarnsjön i Lissma

2004

6,5

118

Kvarnsjön i Lissma

2005

6,3

119

Kvarnsjön i Lissma

2006

6,4

120

Kvarnsjön i Lissma

2007

6,4

121

Kvarnsjön i Lissma

2008

6,4

122

Kvarnsjön i Lissma

2009

6,3

123

Kvarnsjön i Lissma

2010

6,2

124

Kvarnsjön i Lissma

2015

6,2

125

Kvarnsjön i Lissma

2016

6,2

126

Kvarnsjön i Lissma

2017

6,2

127

Kvarnsjön i Lissma

2018

6,2

128

Kvarnsjön i Lissma

2019

6,2

129

Kvarnsjön i Lissma

2020

6,1

130

Kvarnsjön i Lissma

2021

6,2

131

Kvarnsjön i Lissma

2022

6,2

132

Kärrsjön

1989

7,3

133

Kärrsjön

1991

7,2

134

Kärrsjön

1992

6,8

135

Kärrsjön

1993

6,8

136

Kärrsjön

1994

6,9

137

Kärrsjön

1995

7,0

138

Kärrsjön

1997

7,0

139

Kärrsjön

1999

7,7

140

Kärrsjön

2000

7,1

141

Kärrsjön

2001

7,3

142

Kärrsjön

2002

7,4

143

Kärrsjön

2003

7,3

144

Kärrsjön

2004

7,2

145

Kärrsjön

2005

6,9

146

Kärrsjön

2006

7,0

147

Kärrsjön

2007

7,0

148

Kärrsjön

2008

7,0

149

Kärrsjön

2009

7,1

150

Kärrsjön

2010

7,0

151

Kärrsjön

2011

7,1

152

Kärrsjön

2012

7,0

153

Kärrsjön

2013

7,0

154

Kärrsjön

2014

7,0

155

Kärrsjön

2015

7,0

156

Kärrsjön

2016

7,0

157

Kärrsjön

2018

6,8

158

Kärrsjön

2019

6,8

159

Kärrsjön

2020

6,8

160

Kärrsjön

2021

6,7

161

Kärrsjön

2022

6,9

162

Lissmasjön

1993

6,6

163

Lissmasjön

2002

7,0

164

Lissmasjön

2003

7,0

165

Lissmasjön

2004

6,9

166

Lissmasjön

2005

6,8

167

Lissmasjön

2010

7,1

168

Långsjön i Hanveden

1985

5,8

169

Långsjön i Hanveden

1986

6,6

170

Långsjön i Hanveden

1987

6,6

171

Långsjön i Hanveden

1988

6,4

172

Långsjön i Hanveden

1989

6,1

173

Långsjön i Hanveden

1990

5,8

174

Långsjön i Hanveden

1991

6,0

175

Långsjön i Hanveden

2008

6,6

176

Långsjön i Hanveden

2009

6,6

177

Långsjön i Hanveden

2010

6,3

178

Magelungen

2021

8,0

179

Mörtsjön

1989

7,5

180

Mörtsjön

1993

7,9

181

Mörtsjön

1994

7,9

182

Mörtsjön

1995

7,5

183

Mörtsjön

1997

7,4

184

Mörtsjön

1998

7,3

185

Mörtsjön

1999

7,3

186

Mörtsjön

2000

7,3

187

Mörtsjön

2001

7,4

188

Mörtsjön

2002

7,5

189

Mörtsjön

2003

7,6

190

Mörtsjön

2004

7,6

191

Mörtsjön

2005

7,5

192

Mörtsjön

2006

7,5

193

Mörtsjön

2007

7,5

194

Mörtsjön

2008

7,3

195

Mörtsjön

2009

7,4

196

Mörtsjön

2010

7,3

197

Mörtsjön

2011

7,5

198

Mörtsjön

2012

7,3

199

Mörtsjön

2013

7,4

200

Mörtsjön

2014

7,5

201

Mörtsjön

2015

7,5

202

Mörtsjön

2016

7,4

203

Mörtsjön

2017

7,3

204

Mörtsjön

2018

7,3

205

Mörtsjön

2019

7,4

206

Mörtsjön

2020

7,4

207

Mörtsjön

2021

7,3

208

Mörtsjön

2022

7,3

209

Orlången - Flemingsbergsviken

1994

8,4

210

Orlången - Flemingsbergsviken

1995

8,2

211

Orlången - Flemingsbergsviken

1996

8,4

212

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

7,9

213

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

7,9

214

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

7,6

215

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

7,6

216

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

7,8

217

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

8,3

218

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

8,2

219

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

8,0

220

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

7,5

221

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

7,7

222

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

7,7

223

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

7,8

224

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

7,9

225

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

8,0

226

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

8,4

227

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

8,3

228

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

8,3

229

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

8,1

230

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

8,0

231

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

8,1

232

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

8,0

233

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

8,0

234

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

7,9

235

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

7,7

236

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

7,4

237

Orlången - Flemingsbergsviken

2022

7,2

238

Orlången - Sundby

1993

8,1

239

Orlången - Sundby

1994

8,3

240

Orlången - Sundby

1995

8,5

241

Orlången - Sundby

1996

8,8

242

Orlången - Sundby

1997

8,5

243

Orlången - Sundby

1998

8,2

244

Orlången - Sundby

1999

7,8

245

Orlången - Sundby

2000

7,8

246

Orlången - Sundby

2001

8,2

247

Orlången - Sundby

2002

8,6

248

Orlången - Sundby

2003

8,5

249

Orlången - Sundby

2004

8,2

250

Orlången - Sundby

2005

7,6

251

Orlången - Sundby

2006

8,0

252

Orlången - Sundby

2007

8,0

253

Orlången - Sundby

2008

8,1

254

Orlången - Sundby

2009

7,9

255

Orlången - Sundby

2010

8,3

256

Orlången - Sundby

2011

8,6

257

Orlången - Sundby

2012

8,6

258

Orlången - Sundby

2013

8,5

259

Orlången - Sundby

2014

8,2

260

Orlången - Sundby

2015

8,2

261

Orlången - Sundby

2016

8,4

262

Orlången - Sundby

2017

8,6

263

Orlången - Sundby

2018

8,8

264

Orlången - Sundby

2019

8,4

265

Orlången - Sundby

2020

8,0

266

Orlången - Sundby

2021

7,8

267

Orlången - Sundby

2022

7,7

268

Orlången - Vidja

1994

8,6

269

Orlången - Vidja

1995

8,3

270

Orlången - Vidja

1996

8,4

271

Orlången - Vidja

1997

8,2

272

Orlången - Vidja

1998

8,0

273

Orlången - Vidja

1999

7,7

274

Orlången - Vidja

2000

7,7

275

Orlången - Vidja

2001

7,8

276

Orlången - Vidja

2002

8,4

277

Orlången - Vidja

2003

8,5

278

Orlången - Vidja

2004

8,5

279

Orlången - Vidja

2005

8,0

280

Orlången - Vidja

2006

7,9

281

Orlången - Vidja

2007

7,8

282

Orlången - Vidja

2008

7,8

283

Orlången - Vidja

2009

7,9

284

Orlången - Vidja

2010

8,0

285

Orlången - Vidja

2011

8,3

286

Orlången - Vidja

2012

8,3

287

Orlången - Vidja

2013

8,4

288

Orlången - Vidja

2014

8,1

289

Orlången - Vidja

2015

8,1

290

Orlången - Vidja

2016

8,4

291

Orlången - Vidja

2017

8,5

292

Orlången - Vidja

2018

8,6

293

Orlången - Vidja

2019

8,2

294

Orlången - Vidja

2020

7,9

295

Orlången - Vidja

2021

7,7

296

Orlången - Vidja

2022

7,7

297

Rudträsket

1989

5,9

298

Rudträsket

1990

5,9

299

Rudträsket

1992

5,6

300

Rudträsket

2002

5,6

301

Rudträsket

2003

5,6

302

Rudträsket

2004

6,0

303

Rudträsket

2005

6,1

304

Rudträsket

2006

6,2

305

Rudträsket

2007

6,0

306

Rudträsket

2008

5,8

307

Rudträsket

2009

5,9

308

Rudträsket

2010

5,5

309

Rudträsket

2011

5,8

310

Rudträsket

2012

5,6

311

Rudträsket

2014

6,1

312

Rudträsket

2015

5,9

313

Rudträsket

2016

5,9

314

Rudträsket

2018

5,8

315

Rudträsket

2019

6,1

316

Rudträsket

2020

6,1

317

Rudträsket

2021

5,9

318

Rudträsket

2022

5,9

319

Trehörningen i Hanveden

1985

6,7

320

Trehörningen i Hanveden

1986

7,2

321

Trehörningen i Hanveden

1987

7,4

322

Trehörningen i Hanveden

1988

7,5

323

Trehörningen i Hanveden

1989

7,4

324

Trehörningen i Hanveden

1990

7,2

325

Trehörningen i Hanveden

1991

6,9

326

Trehörningen i Hanveden

2008

7,1

327

Trehörningen i Hanveden

2009

7,1

328

Trehörningen i Hanveden

2010

6,8

329

Trehörningen i Hanveden

2011

6,9

330

Trehörningen i Hanveden

2012

6,7

331

Trehörningen i Hanveden

2014

6,4

332

Trehörningen i Hanveden

2015

6,0

333

Trehörningen i Hanveden

2016

6,1

334

Trehörningen i Hanveden

2017

6,1

335

Trehörningen i Hanveden

2018

6,3

336

Trehörningen i Hanveden

2019

6,3

337

Trehörningen i Hanveden

2020

6,3

338

Trehörningen i Hanveden

2021

6,2

339

Trehörningen i Hanveden

2022

6,1

340

Trehörningen i Sjödalen

1991

7,6

341

Trehörningen i Sjödalen

1992

8,0

342

Trehörningen i Sjödalen

1993

8,2

343

Trehörningen i Sjödalen

1994

8,2

344

Trehörningen i Sjödalen

1995

8,2

345

Trehörningen i Sjödalen

1996

8,1

346

Trehörningen i Sjödalen

1997

8,0

347

Trehörningen i Sjödalen

1999

7,9

348

Trehörningen i Sjödalen

2000

7,8

349

Trehörningen i Sjödalen

2001

7,8

350

Trehörningen i Sjödalen

2002

8,1

351

Trehörningen i Sjödalen

2003

8,3

352

Trehörningen i Sjödalen

2004

8,5

353

Trehörningen i Sjödalen

2005

8,4

354

Trehörningen i Sjödalen

2006

8,5

355

Trehörningen i Sjödalen

2007

8,4

356

Trehörningen i Sjödalen

2008

8,5

357

Trehörningen i Sjödalen

2009

8,5

358

Trehörningen i Sjödalen

2010

8,5

359

Trehörningen i Sjödalen

2011

8,7

360

Trehörningen i Sjödalen

2012

8,4

361

Trehörningen i Sjödalen

2013

8,6

362

Trehörningen i Sjödalen

2014

8,6

363

Trehörningen i Sjödalen

2015

8,8

364

Trehörningen i Sjödalen

2016

8,8

365

Trehörningen i Sjödalen

2017

8,5

366

Trehörningen i Sjödalen

2018

8,8

367

Trehörningen i Sjödalen

2019

8,7

368

Trehörningen i Sjödalen

2020

9,0

369

Trehörningen i Sjödalen

2021

8,3

370

Trehörningen i Sjödalen

2022

8,2

371

Trylen

2002

6,4

372

Trylen

2003

6,4

373

Trylen

2015

6,6

374

Trylen

2016

6,7

375

Trylen

2022

5,9

376

Ådran

1985

7,2

377

Ådran

1986

7,4

378

Ådran

1987

7,6

379

Ådran

1988

7,4

380

Ådran

1989

7,3

381

Ådran

1990

7,2

382

Ådran

1991

7,1

383

Ådran

2002

6,9

384

Ådran

2003

6,9

385

Ådran

2004

6,7

386

Ådran

2005

7,0

387

Ådran

2006

7,0

388

Ådran

2007

7,2

389

Ådran

2008

7,1

390

Ådran

2009

7,2

391

Ådran

2010

7,1

392

Ådran

2012

7,2

393

Ådran

2013

7,2

394

Ådran

2014

7,2

395

Ådran

2015

7,2

396

Ådran

2016

7,1

397

Ådran

2017

7,0

398

Ådran

2018

6,9

399

Ådran

2019

6,9

400

Ådran

2020

6,9

401

Ådran

2021

7,0

402

Ådran

2022

7,1

403

Ågestasjön

1989

7,1

404

Ågestasjön

1991

7,1

405

Ågestasjön

1992

7,0

406

Ågestasjön

1993

7,2

407

Ågestasjön

1994

7,4

408

Ågestasjön

1995

7,5

409

Ågestasjön

1997

7,3

410

Ågestasjön

1999

7,4

411

Ågestasjön

2000

7,4

412

Ågestasjön

2001

7,5

413

Ågestasjön

2002

7,5

414

Ågestasjön

2003

7,5

415

Ågestasjön

2004

7,5

416

Ågestasjön

2005

7,3

417

Ågestasjön

2006

7,1

418

Ågestasjön

2007

7,3

419

Ågestasjön

2008

7,3

420

Ågestasjön

2009

7,5

421

Ågestasjön

2010

7,5

422

Ågestasjön

2011

7,7

423

Ågestasjön

2012

7,9

424

Ågestasjön

2013

7,9

425

Ågestasjön

2014

7,8

426

Ågestasjön

2015

7,6

427

Ågestasjön

2016

7,5

428

Ågestasjön

2017

7,4

429

Ågestasjön

2018

7,4

430

Ågestasjön

2019

7,4

431

Ågestasjön

2020

7,3

432

Ågestasjön

2021

7,2

433

Ågestasjön

2022

7,1

434

Öran

2008

7,1

435

Öran

2009

7,1

436

Öran

2010

7,1

437

Öran

2011

7,2

Uppdaterad datum: 2023-07-04