Gå direkt till sidans innehåll

Organiskt material - TOC

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.9

Halten av organiskt material ger upplysningar om förekomsten av syreförbrukande ämnen. Det vill säga organiska ämnen som när de bryts ner konsumerar syre. Därmed fås en uppfattning om risken för låga syrgashalter mellan provtagningarna. Mätning av COD (Chemical Oxygen Demand = kemisk syreförbrukning) och TOC (Total Organic Carbon = totalt organiskt kol) ger ett mått på syretärande ämnen.

Organiskt material (TOC) i ytvattnet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Albysjön

1999

8,6

1

Albysjön

2000

7,2

2

Albysjön

2001

7,1

3

Albysjön

2002

6,4

4

Drevviken - södra delen

2007

8,2

5

Drevviken - södra delen

2008

8,8

6

Drevviken - södra delen

2009

9,5

7

Gömmaren

1997

8,3

8

Gömmaren

1999

8,9

9

Gömmaren

2000

9,1

10

Gömmaren

2001

8,8

11

Gömmaren

2002

8,8

12

Gömmaren

2003

8,9

13

Gömmaren

2004

9,7

14

Gömmaren

2005

10,0

15

Gömmaren

2007

11,9

16

Gömmaren

2008

12,3

17

Gömmaren

2009

12,0

18

Gömmaren

2010

11,1

19

Gömmaren

2012

11,7

20

Gömmaren

2013

11,4

21

Gömmaren

2014

11,6

22

Gömmaren

2015

11,6

23

Gömmaren

2016

11,4

24

Gömmaren

2017

11,2

25

Gömmaren

2018

11,0

26

Gömmaren

2019

11,1

27

Gömmaren

2020

11,5

28

Gömmaren

2021

12,0

29

Gömmaren

2022

12,0

30

Holmträsket

1997

8,1

31

Holmträsket

1999

9,5

32

Holmträsket

2000

15,3

33

Holmträsket

2001

17,0

34

Holmträsket

2002

16,2

35

Holmträsket

2003

11,5

36

Holmträsket

2004

9,5

37

Holmträsket

2005

9,7

38

Holmträsket

2006

11,8

39

Holmträsket

2007

14,1

40

Holmträsket

2008

14,9

41

Holmträsket

2009

14,9

42

Holmträsket

2015

18,4

43

Holmträsket

2016

19,7

44

Holmträsket

2017

23,3

45

Holmträsket

2018

16,7

46

Holmträsket

2019

16,0

47

Holmträsket

2020

12,7

48

Holmträsket

2021

12,0

49

Holmträsket

2022

12,7

50

Kvarnsjön i Gladö

1996

10,5

51

Kvarnsjön i Gladö

1997

10,2

52

Kvarnsjön i Gladö

1998

10,2

53

Kvarnsjön i Gladö

1999

11,0

54

Kvarnsjön i Gladö

2000

12,7

55

Kvarnsjön i Gladö

2001

14,3

56

Kvarnsjön i Gladö

2002

14,7

57

Kvarnsjön i Gladö

2003

13,3

58

Kvarnsjön i Gladö

2004

11,7

59

Kvarnsjön i Gladö

2005

11,7

60

Kvarnsjön i Gladö

2006

12,0

61

Kvarnsjön i Gladö

2007

14,0

62

Kvarnsjön i Gladö

2008

13,7

63

Kvarnsjön i Gladö

2009

14,0

64

Kvarnsjön i Gladö

2010

12,3

65

Kvarnsjön i Gladö

2011

12,9

66

Kvarnsjön i Gladö

2012

13,2

67

Kvarnsjön i Gladö

2013

13,9

68

Kvarnsjön i Gladö

2014

13,6

69

Kvarnsjön i Gladö

2015

13,4

70

Kvarnsjön i Gladö

2016

13,1

71

Kvarnsjön i Gladö

2017

12,9

72

Kvarnsjön i Gladö

2018

13,1

73

Kvarnsjön i Gladö

2019

12,7

74

Kvarnsjön i Gladö

2020

12,7

75

Kvarnsjön i Gladö

2021

12,6

76

Kvarnsjön i Gladö

2022

13,2

77

Kvarnsjön i Lissma

1997

16,0

78

Kvarnsjön i Lissma

1999

18,0

79

Kvarnsjön i Lissma

2000

20,0

80

Kvarnsjön i Lissma

2001

19,0

81

Kvarnsjön i Lissma

2002

17,0

82

Kvarnsjön i Lissma

2003

15,0

83

Kvarnsjön i Lissma

2004

17,0

84

Kvarnsjön i Lissma

2005

17,0

85

Kvarnsjön i Lissma

2006

18,0

86

Kvarnsjön i Lissma

2007

20,0

87

Kvarnsjön i Lissma

2008

21,0

88

Kvarnsjön i Lissma

2009

22,0

89

Kvarnsjön i Lissma

2010

22,0

90

Kvarnsjön i Lissma

2015

18,0

91

Kvarnsjön i Lissma

2016

19,3

92

Kvarnsjön i Lissma

2017

18,0

93

Kvarnsjön i Lissma

2018

17,7

94

Kvarnsjön i Lissma

2019

16,7

95

Kvarnsjön i Lissma

2020

19,7

96

Kvarnsjön i Lissma

2021

19,3

97

Kvarnsjön i Lissma

2022

20,4

98

Kärrsjön

1997

21,0

99

Kärrsjön

1999

20,0

100

Kärrsjön

2000

23,0

101

Kärrsjön

2001

23,0

102

Kärrsjön

2003

18,0

103

Kärrsjön

2004

18,0

104

Kärrsjön

2005

16,0

105

Kärrsjön

2006

17,5

106

Kärrsjön

2007

17,3

107

Kärrsjön

2008

19,9

108

Kärrsjön

2009

21,5

109

Kärrsjön

2010

23,2

110

Kärrsjön

2011

25,5

111

Kärrsjön

2012

26,5

112

Kärrsjön

2013

24,9

113

Kärrsjön

2014

23,2

114

Kärrsjön

2015

21,3

115

Kärrsjön

2016

21,1

116

Kärrsjön

2018

20,3

117

Kärrsjön

2019

19,9

118

Kärrsjön

2020

20,7

119

Kärrsjön

2021

21,5

120

Kärrsjön

2022

22,0

121

Lissmasjön

2002

14,0

122

Lissmasjön

2003

12,0

123

Lissmasjön

2004

13,0

124

Lissmasjön

2005

13,0

125

Lissmasjön

2010

16,0

126

Mörtsjön

1997

11,3

127

Mörtsjön

1998

12,0

128

Mörtsjön

1999

13,7

129

Mörtsjön

2000

14,3

130

Mörtsjön

2001

14,0

131

Mörtsjön

2002

12,3

132

Mörtsjön

2003

10,6

133

Mörtsjön

2004

10,3

134

Mörtsjön

2005

10,2

135

Mörtsjön

2006

10,9

136

Mörtsjön

2007

11,3

137

Mörtsjön

2008

12,4

138

Mörtsjön

2009

12,7

139

Mörtsjön

2010

13,2

140

Mörtsjön

2011

12,9

141

Mörtsjön

2012

12,8

142

Mörtsjön

2013

12,6

143

Mörtsjön

2014

12,4

144

Mörtsjön

2015

12,0

145

Mörtsjön

2016

11,5

146

Mörtsjön

2017

11,9

147

Mörtsjön

2018

12,7

148

Mörtsjön

2019

13,0

149

Mörtsjön

2020

13,1

150

Mörtsjön

2021

12,7

151

Mörtsjön

2022

12,5

152

Orlången - Flemingsbergsviken

1996

12,3

153

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

12,3

154

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

12,3

155

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

10,9

156

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

11,6

157

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

13,2

158

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

13,7

159

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

12,2

160

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

9,5

161

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

10,1

162

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

10,6

163

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

11,3

164

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

10,2

165

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

10,8

166

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

10,5

167

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

11,7

168

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

10,7

169

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

10,6

170

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

10,6

171

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

11,2

172

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

12,0

173

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

10,9

174

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

10,9

175

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

9,7

176

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

9,1

177

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

8,4

178

Orlången - Flemingsbergsviken

2022

8,7

179

Orlången - Sundby

1996

11,0

180

Orlången - Sundby

1997

11,0

181

Orlången - Sundby

1998

11,7

182

Orlången - Sundby

1999

10,7

183

Orlången - Sundby

2000

11,0

184

Orlången - Sundby

2001

12,0

185

Orlången - Sundby

2002

12,2

186

Orlången - Sundby

2003

11,0

187

Orlången - Sundby

2004

8,7

188

Orlången - Sundby

2005

9,2

189

Orlången - Sundby

2006

9,6

190

Orlången - Sundby

2007

10,7

191

Orlången - Sundby

2008

9,9

192

Orlången - Sundby

2009

9,9

193

Orlången - Sundby

2010

9,4

194

Orlången - Sundby

2011

10,4

195

Orlången - Sundby

2012

10,0

196

Orlången - Sundby

2013

10,0

197

Orlången - Sundby

2014

10,0

198

Orlången - Sundby

2015

10,4

199

Orlången - Sundby

2016

10,7

200

Orlången - Sundby

2017

9,9

201

Orlången - Sundby

2018

10,2

202

Orlången - Sundby

2019

9,9

203

Orlången - Sundby

2020

9,3

204

Orlången - Sundby

2021

9,0

205

Orlången - Sundby

2022

8,8

206

Orlången - Vidja

1996

10,0

207

Orlången - Vidja

1997

10,3

208

Orlången - Vidja

1998

11,3

209

Orlången - Vidja

1999

10,6

210

Orlången - Vidja

2000

10,6

211

Orlången - Vidja

2001

11,3

212

Orlången - Vidja

2002

11,3

213

Orlången - Vidja

2003

10,5

214

Orlången - Vidja

2004

8,6

215

Orlången - Vidja

2005

9,4

216

Orlången - Vidja

2006

9,6

217

Orlången - Vidja

2007

10,0

218

Orlången - Vidja

2008

9,4

219

Orlången - Vidja

2009

9,6

220

Orlången - Vidja

2010

9,3

221

Orlången - Vidja

2011

10,3

222

Orlången - Vidja

2012

10,1

223

Orlången - Vidja

2013

10,3

224

Orlången - Vidja

2014

10,0

225

Orlången - Vidja

2015

10,2

226

Orlången - Vidja

2016

10,3

227

Orlången - Vidja

2017

9,8

228

Orlången - Vidja

2018

9,8

229

Orlången - Vidja

2019

9,2

230

Orlången - Vidja

2020

8,5

231

Orlången - Vidja

2021

8,3

232

Orlången - Vidja

2022

8,6

233

Rudträsket

2003

22,5

234

Rudträsket

2004

13,5

235

Rudträsket

2005

19,5

236

Rudträsket

2006

20,5

237

Rudträsket

2007

18,5

238

Rudträsket

2008

19,3

239

Rudträsket

2009

20,7

240

Rudträsket

2010

26,1

241

Rudträsket

2011

24,6

242

Rudträsket

2012

25,1

243

Rudträsket

2014

21,3

244

Rudträsket

2015

22,6

245

Rudträsket

2016

21,3

246

Rudträsket

2018

17,5

247

Rudträsket

2019

15,5

248

Rudträsket

2020

17,0

249

Rudträsket

2021

19,7

250

Rudträsket

2022

20,7

251

Trehörningen i Hanveden

2008

18,6

252

Trehörningen i Hanveden

2009

19,3

253

Trehörningen i Hanveden

2010

19,9

254

Trehörningen i Hanveden

2011

20,6

255

Trehörningen i Hanveden

2012

20,8

256

Trehörningen i Hanveden

2014

20,3

257

Trehörningen i Hanveden

2015

20,9

258

Trehörningen i Hanveden

2016

20,4

259

Trehörningen i Hanveden

2017

20,4

260

Trehörningen i Hanveden

2018

19,5

261

Trehörningen i Hanveden

2019

18,9

262

Trehörningen i Hanveden

2020

19,1

263

Trehörningen i Hanveden

2021

19,2

264

Trehörningen i Hanveden

2022

20,1

265

Trehörningen i Sjödalen

1996

11,0

266

Trehörningen i Sjödalen

1997

11,0

267

Trehörningen i Sjödalen

1999

13,0

268

Trehörningen i Sjödalen

2000

14,0

269

Trehörningen i Sjödalen

2001

12,0

270

Trehörningen i Sjödalen

2002

11,0

271

Trehörningen i Sjödalen

2003

10,0

272

Trehörningen i Sjödalen

2004

12,0

273

Trehörningen i Sjödalen

2005

11,0

274

Trehörningen i Sjödalen

2006

13,0

275

Trehörningen i Sjödalen

2007

19,0

276

Trehörningen i Sjödalen

2008

19,0

277

Trehörningen i Sjödalen

2009

18,0

278

Trehörningen i Sjödalen

2010

12,0

279

Trehörningen i Sjödalen

2011

14,0

280

Trehörningen i Sjödalen

2012

14,2

281

Trehörningen i Sjödalen

2013

15,9

282

Trehörningen i Sjödalen

2014

15,2

283

Trehörningen i Sjödalen

2015

16,6

284

Trehörningen i Sjödalen

2016

15,7

285

Trehörningen i Sjödalen

2017

15,3

286

Trehörningen i Sjödalen

2018

16,5

287

Trehörningen i Sjödalen

2019

15,8

288

Trehörningen i Sjödalen

2020

15,9

289

Trehörningen i Sjödalen

2021

12,3

290

Trehörningen i Sjödalen

2022

12,5

291

Trylen

2002

19,0

292

Trylen

2003

19,0

293

Trylen

2015

23,7

294

Trylen

2016

26,3

295

Trylen

2022

30,0

296

Ådran

2002

11,3

297

Ådran

2004

11,0

298

Ådran

2005

11,6

299

Ådran

2006

12,3

300

Ådran

2007

11,7

301

Ådran

2008

11,3

302

Ådran

2009

11,0

303

Ådran

2010

10,9

304

Ådran

2012

12,0

305

Ådran

2013

12,3

306

Ådran

2014

12,3

307

Ådran

2015

12,2

308

Ådran

2016

12,2

309

Ådran

2017

11,9

310

Ådran

2018

11,6

311

Ådran

2019

11,0

312

Ådran

2020

11,5

313

Ådran

2021

11,9

314

Ådran

2022

12,4

315

Ågestasjön

1997

12,0

316

Ågestasjön

1999

12,0

317

Ågestasjön

2000

13,0

318

Ågestasjön

2001

13,0

319

Ågestasjön

2002

12,0

320

Ågestasjön

2004

11,6

321

Ågestasjön

2005

10,2

322

Ågestasjön

2006

11,0

323

Ågestasjön

2007

12,0

324

Ågestasjön

2008

12,0

325

Ågestasjön

2009

11,0

326

Ågestasjön

2010

10,0

327

Ågestasjön

2011

11,0

328

Ågestasjön

2012

11,0

329

Ågestasjön

2013

11,0

330

Ågestasjön

2014

11,0

331

Ågestasjön

2015

11,3

332

Ågestasjön

2016

11,3

333

Ågestasjön

2017

10,7

334

Ågestasjön

2018

12,3

335

Ågestasjön

2019

12,3

336

Ågestasjön

2020

13,0

337

Ågestasjön

2021

12,0

338

Ågestasjön

2022

12,0

339

Öran

2008

11,4

340

Öran

2009

11,8

341

Öran

2010

11,8

342

Öran

2011

11,1

Uppdaterad datum: 2023-05-19