Gå direkt till sidans innehåll

Organiskt material - TOC

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.9

Halten av organiskt material ger upplysningar om förekomsten av syreförbrukande ämnen. Det vill säga organiska ämnen som när de bryts ner konsumerar syre. Därmed fås en uppfattning om risken för låga syrgashalter mellan provtagningarna. Mätning av COD (Chemical Oxygen Demand = kemisk syreförbrukning) och TOC (Total Organic Carbon = totalt organiskt kol) ger ett mått på syretärande ämnen.

Organiskt material (TOC) i ytvattnet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Sjöar Senaste värdet (mg/l) Datum

0

Trylen

 30,0

2022

1

Kärrsjön

 22,0

2022

2

Rudträsket

 20,7

2022

3

Kvarnsjön i Lissma

 20,4

2022

4

Trehörningen i Hanveden

 20,1

2022

5

Lissmasjön

 16,0

2010

6

Kvarnsjön i Gladö

 13,2

2022

7

Holmträsket

 12,7

2022

8

Trehörningen i Sjödalen

 12,5

2022

9

Mörtsjön

 12,5

2022

10

Ådran

 12,4

2022

11

Gömmaren

 12,0

2022

12

Ågestasjön

 12,0

2022

13

Öran

 11,1

2011

14

Drevviken - södra delen

 9,5

2009

15

Orlången - Sundby

 8,8

2022

16

Orlången - Flemingsbergsviken

 8,7

2022

17

Orlången - Vidja

 8,6

2022

18

Albysjön

 6,4

2002

Uppdaterad datum: 2023-05-19