Gå direkt till sidans innehåll

Krom i ytvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.19

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Presenterade värden har jämförts bedömningsgrunder för årsmedelvärden enligt HVMFS 2019:25.

Ytvattnets innehåll av krom - filtrerad halt i augusti

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Gömmaren

1996

0,2

1

Gömmaren

2005

1

2

Gömmaren

2020

0,12

3

Gömmaren

2021

0,21

4

Gömmaren

2022

0,18

5

Holmträsket

2005

1

6

Kvarnsjön i Gladö

2005

1

7

Kvarnsjön i Gladö

2020

0,15

8

Kvarnsjön i Gladö

2021

0,17

9

Kvarnsjön i Gladö

2022

0,16

10

Kvarnsjön i Lissma

2005

1,1

11

Kvarnsjön i Lissma

2020

0,51

12

Kvarnsjön i Lissma

2021

0,6

13

Kvarnsjön i Lissma

2022

0,51

14

Kärrsjön

2005

0,51

15

Kärrsjön

2020

0,42

16

Kärrsjön

2021

0,52

17

Kärrsjön

2022

0,41

18

Lissmasjön

2005

1

19

Mörtsjön

2005

0,25

20

Mörtsjön

2020

0,1

21

Mörtsjön

2021

0,16

22

Mörtsjön

2022

0,1

23

Orlången - Sundby

2005

1

24

Rudträsket

2005

0,87

25

Trehörningen i Hanveden

2020

0,48

26

Trehörningen i Hanveden

2021

0,52

27

Trehörningen i Hanveden

2022

0,54

28

Trehörningen i Sjödalen

2005

1

29

Trehörningen i Sjödalen

2020

0,07

30

Trehörningen i Sjödalen

2021

0,06

31

Trehörningen i Sjödalen

2022

0,06

32

Ådran

2005

0,41

33

Ådran

2020

0,25

34

Ådran

2021

0,29

35

Ådran

2022

0,22

36

Ågestasjön

2005

1

Uppdaterad datum: 2023-04-18