Gå direkt till sidans innehåll

Krom i ytvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.19

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Presenterade värden har jämförts bedömningsgrunder för årsmedelvärden enligt HVMFS 2019:25.

Ytvattnets innehåll av krom - filtrerad halt i augusti

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Lissmasjön

 1

2005

1

Orlången - Sundby

 1

2005

2

Holmträsket

 1

2005

3

Ågestasjön

 1

2005

4

Rudträsket

 0,87

2005

5

Trehörningen i Hanveden

 0,54

2022

6

Kvarnsjön i Lissma

 0,51

2022

7

Kärrsjön

 0,41

2022

8

Ådran

 0,22

2022

9

Gömmaren

 0,18

2022

10

Kvarnsjön i Gladö

 0,16

2022

11

Mörtsjön

 0,1

2022

12

Trehörningen i Sjödalen

 0,06

2022

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttligt eller sämre

>3,4 µg/l

1

 God eller bättre

<3,4 µg/l

Uppdaterad datum: 2023-04-18