Gå direkt till sidans innehåll

Koppar i ytvatten - biotillgänglig halt

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.25

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Koppar är ett förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v5.1.

Den biotillgängliga halten av koppar i sjöar ska vara <0,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.

Ytvattnets biotillgängliga halt av koppar i augusti

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Gömmaren

2020

0,013

1

Gömmaren

2021

0,016

2

Gömmaren

2022

0,015

3

Kvarnsjön i Gladö

2020

0,015

4

Kvarnsjön i Gladö

2021

0,015

5

Kvarnsjön i Gladö

2022

0,012

6

Kvarnsjön i Lissma

2020

0,018

7

Kvarnsjön i Lissma

2021

0,012

8

Kvarnsjön i Lissma

2022

0,011

9

Kärrsjön

2020

0,007

10

Kärrsjön

2021

0,008

11

Kärrsjön

2022

0,004

12

Mörtsjön

2020

0,005

13

Mörtsjön

2021

0,007

14

Mörtsjön

2022

0,005

15

Trehörningen i Hanveden

2020

0,022

16

Trehörningen i Hanveden

2021

0,016

17

Trehörningen i Hanveden

2022

0,025

18

Trehörningen i Sjödalen

2020

0,030

19

Trehörningen i Sjödalen

2021

0,012

20

Trehörningen i Sjödalen

2022

0,023

21

Ådran

2020

0,016

22

Ådran

2021

0,045

23

Ådran

2022

0,017

Uppdaterad datum: 2023-04-25