Gå direkt till sidans innehåll

Konduktivitet - ytvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.14

Konduktiviteten i vatten anger vattnets ledningsförmåga. Ledningsförmågan beror på vattnets innehåll av lösta joner. Det avgör hur olika ämnen kan uppträda i vattnet. Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduktiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat av syrgasbrist. Konduktiviteten uttrycks i milliSiemens per meter (mS/m).

Ytvattnets konduktivitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (mS/m)

0

Albysjön

1999

32,3

1

Albysjön

2000

32,5

2

Albysjön

2001

33,0

3

Albysjön

2002

32,1

4

Albysjön

2003

30,5

5

Albysjön

2004

29,5

6

Albysjön

2005

30,2

7

Albysjön

2006

31,5

8

Albysjön

2007

31,6

9

Albysjön

2008

30,9

10

Albysjön

2009

30,2

11

Albysjön

2010

31,1

12

Albysjön

2021

34,7

13

Drevviken

2021

36,4

14

Drevviken - södra delen

2007

33,0

15

Drevviken - södra delen

2008

32,0

16

Drevviken - södra delen

2009

31,0

17

Drevviken - södra delen

2021

36,6

18

Gömmaren

1990

7,7

19

Gömmaren

1991

8,1

20

Gömmaren

1992

8,2

21

Gömmaren

1993

7,4

22

Gömmaren

1994

7,0

23

Gömmaren

1995

5,5

24

Gömmaren

1997

5,9

25

Gömmaren

1999

5,8

26

Gömmaren

2000

7,4

27

Gömmaren

2001

7,4

28

Gömmaren

2002

6,7

29

Gömmaren

2003

6,5

30

Gömmaren

2004

6,8

31

Gömmaren

2005

7,2

32

Gömmaren

2007

7,4

33

Gömmaren

2008

7,7

34

Gömmaren

2009

7,6

35

Gömmaren

2010

7,5

36

Gömmaren

2012

7,1

37

Gömmaren

2013

7,1

38

Gömmaren

2014

7,4

39

Gömmaren

2015

7,7

40

Gömmaren

2016

8,0

41

Gömmaren

2017

8,4

42

Gömmaren

2018

9,0

43

Gömmaren

2019

9,8

44

Gömmaren

2020

10,4

45

Gömmaren

2021

10,5

46

Gömmaren

2022

10,4

47

Holmträsket

1989

35,7

48

Holmträsket

1990

36,3

49

Holmträsket

1991

32,1

50

Holmträsket

1992

29,3

51

Holmträsket

1993

25,9

52

Holmträsket

1994

28,6

53

Holmträsket

1995

27,2

54

Holmträsket

1997

31,6

55

Holmträsket

1999

36,5

56

Holmträsket

2000

39,3

57

Holmträsket

2001

36,5

58

Holmträsket

2002

34,5

59

Holmträsket

2003

35,2

60

Holmträsket

2004

37,4

61

Holmträsket

2005

40,0

62

Holmträsket

2006

39,4

63

Holmträsket

2007

27,5

64

Holmträsket

2008

23,9

65

Holmträsket

2009

23,2

66

Holmträsket

2015

37,8

67

Holmträsket

2016

38,1

68

Holmträsket

2017

39,2

69

Holmträsket

2018

42,8

70

Holmträsket

2019

43,4

71

Holmträsket

2020

41,5

72

Holmträsket

2021

41,1

73

Holmträsket

2022

42,2

74

Kvarnsjön i Gladö

1987

7,5

75

Kvarnsjön i Gladö

1989

7,0

76

Kvarnsjön i Gladö

1990

7,1

77

Kvarnsjön i Gladö

1992

8,0

78

Kvarnsjön i Gladö

1993

8,5

79

Kvarnsjön i Gladö

1994

8,9

80

Kvarnsjön i Gladö

1995

8,5

81

Kvarnsjön i Gladö

1996

9,2

82

Kvarnsjön i Gladö

1997

9,5

83

Kvarnsjön i Gladö

1998

10,3

84

Kvarnsjön i Gladö

1999

10,7

85

Kvarnsjön i Gladö

2000

11,3

86

Kvarnsjön i Gladö

2001

11,0

87

Kvarnsjön i Gladö

2002

10,7

88

Kvarnsjön i Gladö

2003

10,4

89

Kvarnsjön i Gladö

2004

10,7

90

Kvarnsjön i Gladö

2005

11,0

91

Kvarnsjön i Gladö

2006

11,3

92

Kvarnsjön i Gladö

2007

11,3

93

Kvarnsjön i Gladö

2008

11,5

94

Kvarnsjön i Gladö

2009

11,1

95

Kvarnsjön i Gladö

2010

11,2

96

Kvarnsjön i Gladö

2011

11,3

97

Kvarnsjön i Gladö

2012

11,6

98

Kvarnsjön i Gladö

2013

11,8

99

Kvarnsjön i Gladö

2014

11,7

100

Kvarnsjön i Gladö

2015

11,3

101

Kvarnsjön i Gladö

2016

11,2

102

Kvarnsjön i Gladö

2017

11,4

103

Kvarnsjön i Gladö

2018

12,4

104

Kvarnsjön i Gladö

2019

14,2

105

Kvarnsjön i Gladö

2020

15,8

106

Kvarnsjön i Gladö

2021

17,3

107

Kvarnsjön i Gladö

2022

18,3

108

Kvarnsjön i Lissma

1993

3,3

109

Kvarnsjön i Lissma

1994

3,0

110

Kvarnsjön i Lissma

1995

3,0

111

Kvarnsjön i Lissma

1997

3,7

112

Kvarnsjön i Lissma

1999

3,9

113

Kvarnsjön i Lissma

2000

4,1

114

Kvarnsjön i Lissma

2001

3,2

115

Kvarnsjön i Lissma

2002

3,0

116

Kvarnsjön i Lissma

2003

2,8

117

Kvarnsjön i Lissma

2004

3,0

118

Kvarnsjön i Lissma

2005

2,9

119

Kvarnsjön i Lissma

2006

2,8

120

Kvarnsjön i Lissma

2007

2,7

121

Kvarnsjön i Lissma

2008

2,9

122

Kvarnsjön i Lissma

2009

2,8

123

Kvarnsjön i Lissma

2010

2,8

124

Kvarnsjön i Lissma

2015

2,4

125

Kvarnsjön i Lissma

2016

2,5

126

Kvarnsjön i Lissma

2017

2,6

127

Kvarnsjön i Lissma

2018

2,8

128

Kvarnsjön i Lissma

2019

3,0

129

Kvarnsjön i Lissma

2020

3,0

130

Kvarnsjön i Lissma

2021

2,9

131

Kvarnsjön i Lissma

2022

3,1

132

Kärrsjön

1989

6,9

133

Kärrsjön

1990

7,7

134

Kärrsjön

1991

8,6

135

Kärrsjön

1992

9,4

136

Kärrsjön

1993

9,4

137

Kärrsjön

1994

12,2

138

Kärrsjön

1995

13,1

139

Kärrsjön

1997

13,8

140

Kärrsjön

1999

11,6

141

Kärrsjön

2000

11,3

142

Kärrsjön

2001

10,6

143

Kärrsjön

2002

11,6

144

Kärrsjön

2003

11,2

145

Kärrsjön

2004

11,9

146

Kärrsjön

2005

8,4

147

Kärrsjön

2006

8,0

148

Kärrsjön

2007

7,5

149

Kärrsjön

2008

9,2

150

Kärrsjön

2009

8,4

151

Kärrsjön

2010

8,3

152

Kärrsjön

2011

7,8

153

Kärrsjön

2012

7,4

154

Kärrsjön

2013

6,5

155

Kärrsjön

2014

6,2

156

Kärrsjön

2015

6,0

157

Kärrsjön

2016

6,1

158

Kärrsjön

2018

6,5

159

Kärrsjön

2019

7,1

160

Kärrsjön

2020

6,9

161

Kärrsjön

2021

7,0

162

Kärrsjön

2022

6,7

163

Lissmasjön

1990

8,9

164

Lissmasjön

1991

9,1

165

Lissmasjön

1992

11,5

166

Lissmasjön

1993

9,7

167

Lissmasjön

2002

13,6

168

Lissmasjön

2003

14,4

169

Lissmasjön

2004

13,0

170

Lissmasjön

2005

13,3

171

Lissmasjön

2010

13,1

172

Magelungen

2021

34,2

173

Mörtsjön

1990

9,3

174

Mörtsjön

1991

9,3

175

Mörtsjön

1992

9,1

176

Mörtsjön

1993

8,0

177

Mörtsjön

1994

8,0

178

Mörtsjön

1995

7,7

179

Mörtsjön

1997

8,2

180

Mörtsjön

1998

8,1

181

Mörtsjön

1999

8,2

182

Mörtsjön

2000

8,3

183

Mörtsjön

2001

8,0

184

Mörtsjön

2002

7,8

185

Mörtsjön

2003

7,7

186

Mörtsjön

2004

7,9

187

Mörtsjön

2005

8,0

188

Mörtsjön

2006

7,8

189

Mörtsjön

2007

7,8

190

Mörtsjön

2008

8,0

191

Mörtsjön

2009

8,0

192

Mörtsjön

2010

7,8

193

Mörtsjön

2011

7,4

194

Mörtsjön

2012

7,4

195

Mörtsjön

2013

7,3

196

Mörtsjön

2014

7,6

197

Mörtsjön

2015

7,3

198

Mörtsjön

2016

7,7

199

Mörtsjön

2017

7,9

200

Mörtsjön

2018

8,3

201

Mörtsjön

2019

8,7

202

Mörtsjön

2020

8,8

203

Mörtsjön

2021

8,9

204

Mörtsjön

2022

8,9

205

Orlången - Flemingsbergsviken

1994

20,5

206

Orlången - Flemingsbergsviken

1995

19,9

207

Orlången - Flemingsbergsviken

1996

21,4

208

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

21,9

209

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

24,0

210

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

24,3

211

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

24,7

212

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

22,9

213

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

23,2

214

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

24,2

215

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

25,8

216

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

26,2

217

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

26,1

218

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

26,0

219

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

26,4

220

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

26,1

221

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

26,4

222

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

27,0

223

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

27,0

224

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

28,0

225

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

27,0

226

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

26,6

227

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

26,4

228

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

27,6

229

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

28,7

230

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

30,5

231

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

31,4

232

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

32,6

233

Orlången - Flemingsbergsviken

2022

32,9

234

Orlången - Sundby

1992

20,4

235

Orlången - Sundby

1993

19,0

236

Orlången - Sundby

1994

20,3

237

Orlången - Sundby

1995

20,0

238

Orlången - Sundby

1996

21,4

239

Orlången - Sundby

1997

21,5

240

Orlången - Sundby

1998

22,0

241

Orlången - Sundby

1999

21,6

242

Orlången - Sundby

2000

22,6

243

Orlången - Sundby

2001

24,2

244

Orlången - Sundby

2002

25,0

245

Orlången - Sundby

2003

25,9

246

Orlången - Sundby

2004

26,3

247

Orlången - Sundby

2005

26,0

248

Orlången - Sundby

2006

25,9

249

Orlången - Sundby

2007

25,3

250

Orlången - Sundby

2008

25,4

251

Orlången - Sundby

2009

25,0

252

Orlången - Sundby

2010

25,9

253

Orlången - Sundby

2011

26,7

254

Orlången - Sundby

2012

27,0

255

Orlången - Sundby

2013

26,8

256

Orlången - Sundby

2014

26,3

257

Orlången - Sundby

2015

25,7

258

Orlången - Sundby

2016

25,5

259

Orlången - Sundby

2017

26,4

260

Orlången - Sundby

2018

27,8

261

Orlången - Sundby

2019

29,6

262

Orlången - Sundby

2020

30,6

263

Orlången - Sundby

2021

31,6

264

Orlången - Sundby

2022

31,8

265

Orlången - Vidja

1994

20,4

266

Orlången - Vidja

1995

19,3

267

Orlången - Vidja

1996

20,5

268

Orlången - Vidja

1997

20,7

269

Orlången - Vidja

1998

22,0

270

Orlången - Vidja

1999

22,3

271

Orlången - Vidja

2000

23,0

272

Orlången - Vidja

2001

22,7

273

Orlången - Vidja

2002

22,7

274

Orlången - Vidja

2003

23,4

275

Orlången - Vidja

2004

25,0

276

Orlången - Vidja

2005

25,9

277

Orlången - Vidja

2006

26,3

278

Orlången - Vidja

2007

25,7

279

Orlången - Vidja

2008

25,4

280

Orlången - Vidja

2009

24,8

281

Orlången - Vidja

2010

25,8

282

Orlången - Vidja

2011

26,7

283

Orlången - Vidja

2012

27,0

284

Orlången - Vidja

2013

26,8

285

Orlången - Vidja

2014

26,4

286

Orlången - Vidja

2015

25,8

287

Orlången - Vidja

2016

25,7

288

Orlången - Vidja

2017

26,5

289

Orlången - Vidja

2018

27,8

290

Orlången - Vidja

2019

29,7

291

Orlången - Vidja

2020

30,8

292

Orlången - Vidja

2021

31,7

293

Orlången - Vidja

2022

31,8

294

Rudträsket

1989

3,6

295

Rudträsket

1990

4,1

296

Rudträsket

2002

3,2

297

Rudträsket

2003

2,9

298

Rudträsket

2004

3,0

299

Rudträsket

2005

2,8

300

Rudträsket

2006

2,8

301

Rudträsket

2007

2,9

302

Rudträsket

2008

3,3

303

Rudträsket

2009

3,1

304

Rudträsket

2010

3,5

305

Rudträsket

2011

2,8

306

Rudträsket

2012

2,8

307

Rudträsket

2014

2,2

308

Rudträsket

2015

2,3

309

Rudträsket

2016

2,4

310

Rudträsket

2018

2,5

311

Rudträsket

2019

2,9

312

Rudträsket

2020

3,1

313

Rudträsket

2021

3,2

314

Rudträsket

2022

2,9

315

Trehörningen i Hanveden

1985

5,7

316

Trehörningen i Hanveden

1986

7,0

317

Trehörningen i Hanveden

1987

7,9

318

Trehörningen i Hanveden

1988

7,9

319

Trehörningen i Hanveden

1989

7,9

320

Trehörningen i Hanveden

1990

7,5

321

Trehörningen i Hanveden

1991

7,3

322

Trehörningen i Hanveden

2008

5,9

323

Trehörningen i Hanveden

2009

5,5

324

Trehörningen i Hanveden

2010

4,8

325

Trehörningen i Hanveden

2011

4,2

326

Trehörningen i Hanveden

2012

3,8

327

Trehörningen i Hanveden

2014

3,5

328

Trehörningen i Hanveden

2015

3,2

329

Trehörningen i Hanveden

2016

3,2

330

Trehörningen i Hanveden

2017

3,2

331

Trehörningen i Hanveden

2018

3,4

332

Trehörningen i Hanveden

2019

3,5

333

Trehörningen i Hanveden

2020

3,6

334

Trehörningen i Hanveden

2021

3,5

335

Trehörningen i Hanveden

2022

3,4

336

Trehörningen i Sjödalen

1991

36,3

337

Trehörningen i Sjödalen

1992

37,3

338

Trehörningen i Sjödalen

1993

32,8

339

Trehörningen i Sjödalen

1994

35,9

340

Trehörningen i Sjödalen

1995

33,0

341

Trehörningen i Sjödalen

1996

35,2

342

Trehörningen i Sjödalen

1997

34,2

343

Trehörningen i Sjödalen

1999

37,4

344

Trehörningen i Sjödalen

2000

38,0

345

Trehörningen i Sjödalen

2001

36,7

346

Trehörningen i Sjödalen

2002

35,9

347

Trehörningen i Sjödalen

2003

34,6

348

Trehörningen i Sjödalen

2004

35,7

349

Trehörningen i Sjödalen

2005

35,2

350

Trehörningen i Sjödalen

2006

35,2

351

Trehörningen i Sjödalen

2007

34,7

352

Trehörningen i Sjödalen

2008

34,7

353

Trehörningen i Sjödalen

2009

34,1

354

Trehörningen i Sjödalen

2010

34,4

355

Trehörningen i Sjödalen

2011

36,0

356

Trehörningen i Sjödalen

2012

35,3

357

Trehörningen i Sjödalen

2013

34,7

358

Trehörningen i Sjödalen

2014

33,2

359

Trehörningen i Sjödalen

2015

32,0

360

Trehörningen i Sjödalen

2016

32,6

361

Trehörningen i Sjödalen

2017

34,6

362

Trehörningen i Sjödalen

2018

37,6

363

Trehörningen i Sjödalen

2019

38,1

364

Trehörningen i Sjödalen

2020

36,5

365

Trehörningen i Sjödalen

2021

35,4

366

Trehörningen i Sjödalen

2022

36,2

367

Trylen

2002

10,1

368

Trylen

2003

10,7

369

Trylen

2015

11,4

370

Trylen

2016

11,2

371

Trylen

2022

8,8

372

Ådran

1985

7,9

373

Ådran

1986

8,8

374

Ådran

1987

9,8

375

Ådran

1988

9,3

376

Ådran

1989

9,3

377

Ådran

1990

8,8

378

Ådran

1991

8,6

379

Ådran

1992

8,1

380

Ådran

1994

7,3

381

Ådran

2003

6,5

382

Ådran

2004

6,6

383

Ådran

2005

6,7

384

Ådran

2006

7,0

385

Ådran

2007

7,3

386

Ådran

2008

7,6

387

Ådran

2009

7,2

388

Ådran

2010

7,0

389

Ådran

2012

6,7

390

Ådran

2013

6,7

391

Ådran

2014

6,7

392

Ådran

2015

6,5

393

Ådran

2016

6,5

394

Ådran

2017

6,9

395

Ådran

2018

7,7

396

Ådran

2019

8,5

397

Ådran

2020

8,7

398

Ådran

2021

8,6

399

Ådran

2022

8,4

400

Ågestasjön

1990

24,7

401

Ågestasjön

1991

23,9

402

Ågestasjön

1992

22,5

403

Ågestasjön

1993

20,5

404

Ågestasjön

1994

21,2

405

Ågestasjön

1995

20,2

406

Ågestasjön

1997

20,9

407

Ågestasjön

1999

21,0

408

Ågestasjön

2000

22,7

409

Ågestasjön

2001

24,7

410

Ågestasjön

2002

25,3

411

Ågestasjön

2003

25,6

412

Ågestasjön

2004

24,5

413

Ågestasjön

2005

24,9

414

Ågestasjön

2006

25,3

415

Ågestasjön

2007

25,3

416

Ågestasjön

2008

24,9

417

Ågestasjön

2009

24,6

418

Ågestasjön

2010

24,6

419

Ågestasjön

2011

25,3

420

Ågestasjön

2012

25,3

421

Ågestasjön

2013

27,0

422

Ågestasjön

2014

28,7

423

Ågestasjön

2015

28,4

424

Ågestasjön

2016

27,6

425

Ågestasjön

2017

27,7

426

Ågestasjön

2018

32,4

427

Ågestasjön

2019

34,6

428

Ågestasjön

2020

35,2

429

Ågestasjön

2021

31,9

430

Ågestasjön

2022

31,5

431

Öran

2008

5,2

432

Öran

2009

5,1

433

Öran

2010

5,3

434

Öran

2011

5,4

Uppdaterad datum: 2023-07-04