Gå direkt till sidans innehåll

Konduktivitet - ytvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.14

Konduktiviteten i vatten anger vattnets ledningsförmåga. Ledningsförmågan beror på vattnets innehåll av lösta joner. Det avgör hur olika ämnen kan uppträda i vattnet. Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduktiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat av syrgasbrist. Konduktiviteten uttrycks i milliSiemens per meter (mS/m).

Ytvattnets konduktivitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Sjöar Senaste värdet (mS/m) Datum

0

Holmträsket

 42,2

2022

1

Drevviken - södra delen

 36,6

2021

2

Drevviken

 36,4

2021

3

Trehörningen i Sjödalen

 36,2

2022

4

Albysjön

 34,7

2021

5

Magelungen

 34,2

2021

6

Orlången - Flemingsbergsviken

 32,9

2022

7

Orlången - Sundby

 31,8

2022

8

Orlången - Vidja

 31,8

2022

9

Ågestasjön

 31,5

2022

10

Kvarnsjön i Gladö

 18,3

2022

11

Lissmasjön

 13,1

2010

12

Gömmaren

 10,4

2022

13

Mörtsjön

 8,9

2022

14

Trylen

 8,8

2022

15

Ådran

 8,4

2022

16

Kärrsjön

 6,7

2022

17

Öran

 5,4

2011

18

Trehörningen i Hanveden

 3,4

2022

19

Kvarnsjön i Lissma

 3,1

2022

20

Rudträsket

 2,9

2022

Uppdaterad datum: 2023-07-04