Gå direkt till sidans innehåll

Konduktivitet - bottenvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.15

Konduktiviteten i vatten anger vattnets ledningsförmåga. Ledningsförmågan beror på vattnets innehåll av lösta joner. Det avgör hur olika ämnen kan uppträda i vattnet. Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduktiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat av syrgasbrist. Konduktiviteten uttrycks i milliSiemens per meter (mS/m).

Konduktivitet i augusti, nära bottnen, rullande 3-årsmedelvärden

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 1993
Senaste värdet:
10,4333 mS/m (2022)
Utgångsvärde:
7,3 mS/m (1993)
Uppdaterad datum: 2023-07-04