Gå direkt till sidans innehåll

Konduktivitet - bottenvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.15

Konduktiviteten i vatten anger vattnets ledningsförmåga. Ledningsförmågan beror på vattnets innehåll av lösta joner. Det avgör hur olika ämnen kan uppträda i vattnet. Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduktiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat av syrgasbrist. Konduktiviteten uttrycks i milliSiemens per meter (mS/m).

Konduktivitet i augusti, nära bottnen, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Sjöar Senaste värdet (mS/m) Datum

0

Albysjön

 34,2

2010

1

Orlången - Vidja

 34,1

2022

2

Orlången - Sundby

 31,8667

2022

3

Kvarnsjön i Gladö

 18,1667

2022

4

Gömmaren

 10,4333

2022

5

Ådran

 9,84667

2022

Uppdaterad datum: 2023-03-22