Gå direkt till sidans innehåll

Klorofyll

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.5

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt mått på mängden alger i vattnet.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Trehörningen i Sjödalen

 47,3

2022

1

Kvarnsjön i Lissma

 43,3

2022

2

Mörtsjön

 27,3

2022

3

Lissmasjön

 23,2

2010

4

Trylen

 23,0

2022

5

Drevviken - södra delen

 16,5

2009

6

Kärrsjön

 15,0

2022

7

Orlången - Flemingsbergsviken

 13,7

2022

8

Orlången - Sundby

 13,4

2022

9

Orlången - Vidja

 12,9

2022

10

Ågestasjön

 9,8

2022

11

Rudträsket

 9,1

2022

12

Ådran

 8,5

2022

13

Trehörningen i Hanveden

 7,7

2022

14

Albysjön

 6,9

2010

15

Gömmaren

 5,9

2022

16

Kvarnsjön i Gladö

 5,9

2022

17

Långsjön i Hanveden

 5,6

2010

18

Öran

 5,2

2011

19

Holmträsket

 5,1

2022

Uppdaterad datum: 2023-07-04