Gå direkt till sidans innehåll

Gömmaren


Foto: Lotta Segelberg
Huvudområde SJ1.4

Gömmaren är en näringsfattig och förhållandevis klar skogssjö som ligger mitt i Gömmarens naturreservat. Med ett siktdjup på 2-2,5 meter är den en av Huddinges klarare sjöar. Sjöns utlopp sker österut via Gömmarbäcken/Fullerstaån. Vattnet rinner vidare förbi Källbrinksdammen och Kyrkdammen, genom en kulvert under Huddinge centrum och vidare till sjön Trehörningen i Sjödalen. Gömmaren ligger högst upp i sin gren av Tyresåns sjösystem.

Omgivningarna runt sjön består mestadels av tallhällmarker och myrar, vilka ger en låg näringstillförsel. På sjöns södra strand finns ett fritidshusområde/omvandlingsområde. Sjön har hittills behållit sitt näringsfattiga tillstånd. Gömmaren har ett pH nära neutralt och en god eller mycket god buffertkapacitet. Detta innebär att sjön inte är känslig för försurning. Tungmetallhalterna i vattnet är låga. Kvicksilverhalten är däremot hög i den fisk som är uppvuxen i sjön. Det är därför inte lämpligt att regelbundet äta till exempel gädda från Gömmaren.

Gömmaren används till "put-and-take"-fiske sedan 1966 och därför sker regelbunden utsättning av fiskar, främst amerikansk regnbåge, för fiskets skull. Även den amerikanska signalkräftan har satts ut i sjön. Djurlivet är därmed påverkat av främmande arter.

Gömmaren har däremot en hög ekologisk status vad gäller vattenväxter. Det innebär att sjön har de vattenväxter den borde ha.

Sjön och dess omgivningar har ett mycket högt natur- och rekreationsvärde med många besökare för promenader, bad och fiske. Fiskekort krävs för att få fiska i sjön. Badvattenkvaliteten är god. På vintrarna är det många som påbörjar skridskosäsongen här, eftersom isen brukar lägga sig tidigt på Gömmaren. Gömmaren är en del av Bornsjökilen i den regionala grönstrukturen.

Uppdaterad datum: 2023-01-16