Gå direkt till sidans innehåll

Bly i ytvatten - biotillgänglig halt

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.27

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Bly är ett förorenande ämne som ingår i bedömning av kemisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v5.1.

Den biotillgängliga halten av bly i sjöar ska vara <1,2 µg/l för att uppnå god kemisk status.

Ytvattnets biotillgängliga halt av bly i augusti

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Gömmaren

2020

0,000

1

Gömmaren

2021

0,000

2

Gömmaren

2022

0,000

3

Kvarnsjön i Gladö

2020

0,002

4

Kvarnsjön i Gladö

2021

0,002

5

Kvarnsjön i Gladö

2022

0,002

6

Kvarnsjön i Lissma

2020

0,019

7

Kvarnsjön i Lissma

2021

0,018

8

Kvarnsjön i Lissma

2022

0,023

9

Kärrsjön

2020

0,000

10

Kärrsjön

2021

0,001

11

Kärrsjön

2022

0,001

12

Mörtsjön

2020

0,002

13

Mörtsjön

2021

0,003

14

Mörtsjön

2022

0,004

15

Trehörningen i Hanveden

2020

0,016

16

Trehörningen i Hanveden

2021

0,033

17

Trehörningen i Hanveden

2022

0,031

18

Trehörningen i Sjödalen

2020

0,000

19

Trehörningen i Sjödalen

2021

0,000

20

Trehörningen i Sjödalen

2022

0,001

21

Ådran

2020

0,002

22

Ådran

2021

0,002

23

Ådran

2022

0,001

Uppdaterad datum: 2023-04-25