Gå direkt till sidans innehåll

Arsenik i ytvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.21

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Presenterade värden har jämförts bedömningsgrunder för årsmedelvärden enligt HVMFS 2019:25.

Ytvattnets innehåll av arsenik - filtrerad halt i augusti

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Holmträsket

 1,60

2005

1

Trehörningen i Sjödalen

 0,63

2022

2

Trehörningen i Hanveden

 0,61

2022

3

Ågestasjön

 0,59

2005

4

Lissmasjön

 0,50

2005

5

Orlången - Sundby

 0,50

2005

6

Gömmaren

 0,49

2022

7

Rudträsket

 0,46

2005

8

Kvarnsjön i Lissma

 0,44

2022

9

Kvarnsjön i Gladö

 0,43

2022

10

Kärrsjön

 0,41

2022

11

Ådran

 0,36

2022

12

Mörtsjön

 0,32

2022

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högst tillåten halt

>7,90 µg/l

1

 Måttligt eller sämre

0,50–7,90 µg/l

2

 God eller bättre

<0,50 µg/l

Uppdaterad datum: 2023-04-25