Gå direkt till sidans innehåll

Alkalinitet (mekv/l)

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.13

Alkaliniteten är ett mått på sjöns känslighet för försurning. Den visar på sjöns förmåga att neutralisera tillskott av sura ämnen, den så kallade buffertkapaciteten. Det är först när vätekarbonathalten i vattnet nästan är slut som vattnet kan bli surt.

Näringsrika sjöar har god buffringskapacitet och kan inte försuras. Näringsfattiga sjöar kan däremot vara naturligt sura eller påverkade av försurning.

Ytvattnets alkalinitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (mekv/l)

0

Albysjön

1999

1,100

1

Albysjön

2000

1,070

2

Albysjön

2001

1,070

3

Albysjön

2002

1,110

4

Albysjön

2003

1,100

5

Albysjön

2004

1,110

6

Albysjön

2005

1,070

7

Albysjön

2006

1,100

8

Albysjön

2007

1,100

9

Albysjön

2008

1,130

10

Albysjön

2009

1,170

11

Albysjön

2010

1,200

12

Drevviken - södra delen

2007

0,930

13

Drevviken - södra delen

2008

1,200

14

Drevviken - södra delen

2009

1,200

15

Gömmaren

1989

0,190

16

Gömmaren

1991

0,220

17

Gömmaren

1992

0,230

18

Gömmaren

1993

0,220

19

Gömmaren

1994

0,200

20

Gömmaren

1995

0,200

21

Gömmaren

1997

0,190

22

Gömmaren

1999

0,130

23

Gömmaren

2000

0,120

24

Gömmaren

2001

0,120

25

Gömmaren

2002

0,180

26

Gömmaren

2003

0,200

27

Gömmaren

2004

0,220

28

Gömmaren

2005

0,240

29

Gömmaren

2007

0,230

30

Gömmaren

2008

0,230

31

Gömmaren

2009

0,220

32

Gömmaren

2010

0,220

33

Gömmaren

2012

0,204

34

Gömmaren

2013

0,202

35

Gömmaren

2014

0,207

36

Gömmaren

2015

0,218

37

Gömmaren

2016

0,243

38

Gömmaren

2017

0,269

39

Gömmaren

2018

0,298

40

Gömmaren

2019

0,300

41

Gömmaren

2020

0,294

42

Gömmaren

2021

0,276

43

Gömmaren

2022

0,281

44

Holmträsket

1989

0,100

45

Holmträsket

1991

0,170

46

Holmträsket

1992

0,220

47

Holmträsket

1993

0,230

48

Holmträsket

1994

0,190

49

Holmträsket

1995

0,170

50

Holmträsket

1997

0,180

51

Holmträsket

2003

0,270

52

Holmträsket

2004

0,250

53

Holmträsket

2005

0,170

54

Holmträsket

2006

0,200

55

Holmträsket

2007

0,280

56

Holmträsket

2008

0,280

57

Holmträsket

2009

0,210

58

Kvarnsjön i Gladö

1987

0,140

59

Kvarnsjön i Gladö

1992

0,180

60

Kvarnsjön i Gladö

1993

0,190

61

Kvarnsjön i Gladö

1995

0,210

62

Kvarnsjön i Gladö

1996

0,210

63

Kvarnsjön i Gladö

1997

0,220

64

Kvarnsjön i Gladö

1998

0,220

65

Kvarnsjön i Gladö

2000

0,250

66

Kvarnsjön i Gladö

2001

0,270

67

Kvarnsjön i Gladö

2003

0,310

68

Kvarnsjön i Gladö

2004

0,330

69

Kvarnsjön i Gladö

2005

0,350

70

Kvarnsjön i Gladö

2006

0,340

71

Kvarnsjön i Gladö

2007

0,330

72

Kvarnsjön i Gladö

2008

0,320

73

Kvarnsjön i Gladö

2009

0,310

74

Kvarnsjön i Gladö

2010

0,320

75

Kvarnsjön i Gladö

2011

0,330

76

Kvarnsjön i Gladö

2012

0,348

77

Kvarnsjön i Gladö

2013

0,370

78

Kvarnsjön i Gladö

2014

0,371

79

Kvarnsjön i Gladö

2015

0,365

80

Kvarnsjön i Gladö

2016

0,366

81

Kvarnsjön i Gladö

2017

0,391

82

Kvarnsjön i Gladö

2018

0,432

83

Kvarnsjön i Gladö

2019

0,463

84

Kvarnsjön i Gladö

2020

0,473

85

Kvarnsjön i Gladö

2021

0,471

86

Kvarnsjön i Gladö

2022

0,479

87

Kvarnsjön i Lissma

1987

0,250

88

Kvarnsjön i Lissma

1988

0,530

89

Kvarnsjön i Lissma

1991

0,340

90

Kvarnsjön i Lissma

1992

0,340

91

Kvarnsjön i Lissma

1993

0,080

92

Kvarnsjön i Lissma

1994

0,070

93

Kvarnsjön i Lissma

1995

0,070

94

Kvarnsjön i Lissma

1997

0,050

95

Kvarnsjön i Lissma

1999

0,370

96

Kvarnsjön i Lissma

2000

0,380

97

Kvarnsjön i Lissma

2001

0,400

98

Kvarnsjön i Lissma

2002

0,090

99

Kvarnsjön i Lissma

2003

0,090

100

Kvarnsjön i Lissma

2004

0,070

101

Kvarnsjön i Lissma

2005

0,080

102

Kvarnsjön i Lissma

2006

0,110

103

Kvarnsjön i Lissma

2007

0,110

104

Kvarnsjön i Lissma

2008

0,110

105

Kvarnsjön i Lissma

2009

0,050

106

Kvarnsjön i Lissma

2010

0,040

107

Kvarnsjön i Lissma

2022

0,033

108

Kärrsjön

1991

0,210

109

Kärrsjön

1992

0,180

110

Kärrsjön

1993

0,150

111

Kärrsjön

1995

0,190

112

Kärrsjön

1997

0,230

113

Kärrsjön

1999

0,190

114

Kärrsjön

2000

0,190

115

Kärrsjön

2001

0,220

116

Kärrsjön

2002

0,310

117

Kärrsjön

2003

0,330

118

Kärrsjön

2004

0,340

119

Kärrsjön

2005

0,270

120

Kärrsjön

2006

0,280

121

Kärrsjön

2007

0,261

122

Kärrsjön

2008

0,309

123

Kärrsjön

2009

0,294

124

Kärrsjön

2010

0,280

125

Kärrsjön

2011

0,312

126

Kärrsjön

2012

0,310

127

Kärrsjön

2013

0,320

128

Kärrsjön

2014

0,308

129

Kärrsjön

2015

0,288

130

Kärrsjön

2016

0,285

131

Kärrsjön

2018

0,313

132

Kärrsjön

2019

0,302

133

Kärrsjön

2020

0,299

134

Kärrsjön

2021

0,297

135

Kärrsjön

2022

0,303

136

Mörtsjön

2007

0,462

137

Mörtsjön

2008

0,456

138

Mörtsjön

2009

0,473

139

Mörtsjön

2010

0,450

140

Mörtsjön

2011

0,437

141

Mörtsjön

2012

0,425

142

Mörtsjön

2013

0,440

143

Mörtsjön

2014

0,450

144

Mörtsjön

2015

0,432

145

Mörtsjön

2016

0,448

146

Mörtsjön

2017

0,469

147

Mörtsjön

2018

0,489

148

Mörtsjön

2019

0,478

149

Mörtsjön

2020

0,470

150

Mörtsjön

2021

0,465

151

Mörtsjön

2022

0,508

152

Rudträsket

2002

0,020

153

Rudträsket

2003

0,020

154

Rudträsket

2004

0,010

155

Rudträsket

2005

0,020

156

Rudträsket

2006

0,020

157

Rudträsket

2007

0,021

158

Rudträsket

2008

0,016

159

Rudträsket

2009

0,012

160

Rudträsket

2010

-0,010

161

Rudträsket

2011

0,004

162

Rudträsket

2012

-0,001

163

Rudträsket

2014

0,017

164

Rudträsket

2015

0,011

165

Rudträsket

2016

0,022

166

Trehörningen i Hanveden

2008

0,285

167

Trehörningen i Hanveden

2009

0,240

168

Trehörningen i Hanveden

2010

0,168

169

Trehörningen i Hanveden

2011

0,109

170

Trehörningen i Hanveden

2012

0,080

171

Trehörningen i Hanveden

2014

0,051

172

Trehörningen i Hanveden

2015

0,032

173

Trehörningen i Hanveden

2016

0,034

174

Trehörningen i Hanveden

2017

0,033

175

Trehörningen i Hanveden

2018

0,040

176

Trehörningen i Hanveden

2019

0,039

177

Trehörningen i Hanveden

2020

0,035

178

Trehörningen i Hanveden

2021

0,031

179

Trehörningen i Hanveden

2022

0,029

180

Trehörningen i Sjödalen

2012

1,303

181

Trehörningen i Sjödalen

2013

1,323

182

Trehörningen i Sjödalen

2014

1,339

183

Trehörningen i Sjödalen

2015

1,313

184

Trehörningen i Sjödalen

2016

1,379

185

Trehörningen i Sjödalen

2017

1,409

186

Trehörningen i Sjödalen

2018

1,457

187

Trehörningen i Sjödalen

2019

1,400

188

Trehörningen i Sjödalen

2020

1,393

189

Trehörningen i Sjödalen

2021

1,327

190

Trehörningen i Sjödalen

2022

1,357

191

Trylen

2002

0,100

192

Ådran

1985

0,230

193

Ådran

1986

0,340

194

Ådran

1987

0,480

195

Ådran

1988

0,470

196

Ådran

1989

0,450

197

Ådran

1990

0,350

198

Ådran

1991

0,290

199

Ådran

2002

0,230

200

Ådran

2003

0,240

201

Ådran

2004

0,240

202

Ådran

2005

0,240

203

Ådran

2006

0,260

204

Ådran

2007

0,260

205

Ådran

2008

0,230

206

Ådran

2009

0,210

207

Ådran

2010

0,200

208

Ådran

2012

0,211

209

Ådran

2013

0,222

210

Ådran

2014

0,222

211

Ådran

2015

0,218

212

Ådran

2016

0,220

213

Ådran

2017

0,224

214

Ådran

2018

0,243

215

Ådran

2019

0,238

216

Ådran

2020

0,231

217

Ådran

2021

0,216

218

Ådran

2022

0,219

219

Öran

2008

0,197

220

Öran

2009

0,193

221

Öran

2010

0,210

222

Öran

2011

0,245

Uppdaterad datum: 2023-07-04