Gå direkt till sidans innehåll

Alkalinitet (mekv/l)

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.13

Alkaliniteten är ett mått på sjöns känslighet för försurning. Den visar på sjöns förmåga att neutralisera tillskott av sura ämnen, den så kallade buffertkapaciteten. Det är först när vätekarbonathalten i vattnet nästan är slut som vattnet kan bli surt.

Näringsrika sjöar har god buffringskapacitet och kan inte försuras. Näringsfattiga sjöar kan däremot vara naturligt sura eller påverkade av försurning.

Ytvattnets alkalinitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Sjöar Senaste värdet (mekv/l) Datum

0

Trehörningen i Sjödalen

 1,357

2022

1

Drevviken - södra delen

 1,200

2009

2

Albysjön

 1,200

2010

3

Mörtsjön

 0,508

2022

4

Kvarnsjön i Gladö

 0,479

2022

5

Kärrsjön

 0,303

2022

6

Gömmaren

 0,281

2022

7

Öran

 0,245

2011

8

Ådran

 0,219

2022

9

Holmträsket

 0,210

2009

10

Trylen

 0,100

2002

11

Kvarnsjön i Lissma

 0,033

2022

12

Trehörningen i Hanveden

 0,029

2022

13

Rudträsket

 0,022

2016

Uppdaterad datum: 2023-07-04