Gå direkt till sidans innehåll

Absorbans

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.7

Vattnets absorbans av ljus beror på förekomsten av partiklar och lösta ämnen i vattnet. Mätning av absorbansen sker i en spektrofotometer. Absorbansen är då förhållandet mellan ljusets intensitet före och efter det att ljuset har passerat genom vattenprovet. När mätningen sker på ett filtrerat vattenprov (redovisas här) är det främst ljusabsorbtion av lösta ämnen som mäts. Skillnaden i absorbans mellan ett ofiltrerat och ett filtrerat vattenprov kan användas för att uppskatta partikelmängden i vattnet. Mätning av absorbans ger bättre noggrannhet än färgtal vid låg vattenfärg.

Ytvattnets absorbans i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (abs/5cm)

0

Albysjön

1999

0,040

1

Albysjön

2000

0,030

2

Albysjön

2001

0,030

3

Albysjön

2002

0,030

4

Albysjön

2003

0,060

5

Albysjön

2004

0,080

6

Albysjön

2005

0,080

7

Albysjön

2006

0,070

8

Albysjön

2007

0,080

9

Albysjön

2008

0,170

10

Albysjön

2009

0,160

11

Albysjön

2010

0,180

12

Gömmaren

2010

0,056

13

Gömmaren

2012

0,060

14

Gömmaren

2013

0,056

15

Gömmaren

2014

0,056

16

Gömmaren

2015

0,057

17

Gömmaren

2016

0,052

18

Gömmaren

2017

0,050

19

Gömmaren

2018

0,040

20

Gömmaren

2019

0,036

21

Gömmaren

2020

0,040

22

Gömmaren

2021

0,048

23

Gömmaren

2022

0,054

24

Holmträsket

2007

0,152

25

Holmträsket

2008

0,151

26

Holmträsket

2009

0,101

27

Holmträsket

2015

0,096

28

Holmträsket

2016

0,094

29

Holmträsket

2017

0,086

30

Holmträsket

2018

0,086

31

Holmträsket

2019

0,079

32

Holmträsket

2020

0,075

33

Holmträsket

2021

0,065

34

Holmträsket

2022

0,158

35

Kvarnsjön i Gladö

2010

0,102

36

Kvarnsjön i Gladö

2011

0,130

37

Kvarnsjön i Gladö

2012

0,136

38

Kvarnsjön i Gladö

2013

0,144

39

Kvarnsjön i Gladö

2014

0,140

40

Kvarnsjön i Gladö

2015

0,145

41

Kvarnsjön i Gladö

2016

0,136

42

Kvarnsjön i Gladö

2017

0,126

43

Kvarnsjön i Gladö

2018

0,110

44

Kvarnsjön i Gladö

2019

0,099

45

Kvarnsjön i Gladö

2020

0,102

46

Kvarnsjön i Gladö

2021

0,102

47

Kvarnsjön i Gladö

2022

0,106

48

Kvarnsjön i Lissma

2015

0,343

49

Kvarnsjön i Lissma

2016

0,366

50

Kvarnsjön i Lissma

2017

0,367

51

Kvarnsjön i Lissma

2018

0,350

52

Kvarnsjön i Lissma

2019

0,310

53

Kvarnsjön i Lissma

2020

0,333

54

Kvarnsjön i Lissma

2021

0,330

55

Kvarnsjön i Lissma

2022

0,413

56

Kärrsjön

2007

0,283

57

Kärrsjön

2008

0,313

58

Kärrsjön

2009

0,359

59

Kärrsjön

2010

0,403

60

Kärrsjön

2011

0,455

61

Kärrsjön

2012

0,487

62

Kärrsjön

2013

0,479

63

Kärrsjön

2014

0,433

64

Kärrsjön

2015

0,401

65

Kärrsjön

2016

0,389

66

Kärrsjön

2018

0,391

67

Kärrsjön

2019

0,347

68

Kärrsjön

2020

0,353

69

Kärrsjön

2021

0,374

70

Kärrsjön

2022

0,403

71

Mörtsjön

2007

0,075

72

Mörtsjön

2008

0,058

73

Mörtsjön

2009

0,063

74

Mörtsjön

2010

0,088

75

Mörtsjön

2011

0,094

76

Mörtsjön

2012

0,097

77

Mörtsjön

2013

0,088

78

Mörtsjön

2014

0,085

79

Mörtsjön

2015

0,085

80

Mörtsjön

2016

0,085

81

Mörtsjön

2017

0,089

82

Mörtsjön

2018

0,084

83

Mörtsjön

2019

0,086

84

Mörtsjön

2020

0,092

85

Mörtsjön

2021

0,096

86

Mörtsjön

2022

0,100

87

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

0,056

88

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

0,050

89

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

0,060

90

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

0,060

91

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

0,100

92

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

0,101

93

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

0,099

94

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

0,054

95

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

0,069

96

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

0,069

97

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

0,065

98

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

0,045

99

Orlången - Flemingsbergsviken

2022

0,053

100

Orlången - Sundby

2010

0,050

101

Orlången - Sundby

2011

0,050

102

Orlången - Sundby

2012

0,050

103

Orlången - Sundby

2013

0,050

104

Orlången - Sundby

2014

0,080

105

Orlången - Sundby

2015

0,077

106

Orlången - Sundby

2016

0,076

107

Orlången - Sundby

2017

0,049

108

Orlången - Sundby

2018

0,067

109

Orlången - Sundby

2019

0,063

110

Orlången - Sundby

2020

0,057

111

Orlången - Sundby

2021

0,035

112

Orlången - Sundby

2022

0,045

113

Orlången - Vidja

2010

0,046

114

Orlången - Vidja

2011

0,048

115

Orlången - Vidja

2012

0,048

116

Orlången - Vidja

2013

0,049

117

Orlången - Vidja

2014

0,068

118

Orlången - Vidja

2015

0,073

119

Orlången - Vidja

2016

0,070

120

Orlången - Vidja

2017

0,049

121

Orlången - Vidja

2018

0,063

122

Orlången - Vidja

2019

0,063

123

Orlången - Vidja

2020

0,057

124

Orlången - Vidja

2021

0,038

125

Orlången - Vidja

2022

0,042

126

Rudträsket

2007

0,400

127

Rudträsket

2008

0,342

128

Rudträsket

2009

0,389

129

Rudträsket

2010

0,529

130

Rudträsket

2011

0,456

131

Rudträsket

2012

0,489

132

Rudträsket

2014

0,411

133

Rudträsket

2015

0,447

134

Rudträsket

2016

0,410

135

Rudträsket

2018

0,308

136

Rudträsket

2019

0,255

137

Rudträsket

2020

0,303

138

Rudträsket

2021

0,357

139

Rudträsket

2022

0,393

140

Trehörningen i Hanveden

2008

0,282

141

Trehörningen i Hanveden

2009

0,291

142

Trehörningen i Hanveden

2010

0,306

143

Trehörningen i Hanveden

2011

0,312

144

Trehörningen i Hanveden

2012

0,363

145

Trehörningen i Hanveden

2014

0,387

146

Trehörningen i Hanveden

2015

0,426

147

Trehörningen i Hanveden

2016

0,410

148

Trehörningen i Hanveden

2017

0,409

149

Trehörningen i Hanveden

2018

0,352

150

Trehörningen i Hanveden

2019

0,324

151

Trehörningen i Hanveden

2020

0,336

152

Trehörningen i Hanveden

2021

0,364

153

Trehörningen i Hanveden

2022

0,407

154

Trehörningen i Sjödalen

2012

0,066

155

Trehörningen i Sjödalen

2013

0,065

156

Trehörningen i Sjödalen

2014

0,059

157

Trehörningen i Sjödalen

2015

0,057

158

Trehörningen i Sjödalen

2016

0,054

159

Trehörningen i Sjödalen

2017

0,050

160

Trehörningen i Sjödalen

2018

0,045

161

Trehörningen i Sjödalen

2019

0,042

162

Trehörningen i Sjödalen

2020

0,042

163

Trehörningen i Sjödalen

2021

0,037

164

Trehörningen i Sjödalen

2022

0,035

165

Trylen

2015

0,544

166

Trylen

2016

0,569

167

Trylen

2022

0,670

168

Ådran

2012

0,147

169

Ådran

2013

0,147

170

Ådran

2014

0,153

171

Ådran

2015

0,160

172

Ådran

2016

0,159

173

Ådran

2017

0,148

174

Ådran

2018

0,121

175

Ådran

2019

0,110

176

Ådran

2020

0,120

177

Ådran

2021

0,130

178

Ådran

2022

0,137

179

Ågestasjön

2010

0,080

180

Ågestasjön

2011

0,090

181

Ågestasjön

2012

0,090

182

Ågestasjön

2013

0,100

183

Ågestasjön

2014

0,160

184

Ågestasjön

2015

0,158

185

Ågestasjön

2016

0,164

186

Ågestasjön

2017

0,097

187

Ågestasjön

2018

0,106

188

Ågestasjön

2019

0,116

189

Ågestasjön

2020

0,120

190

Ågestasjön

2021

0,110

191

Ågestasjön

2022

0,092

192

Öran

2008

0,078

193

Öran

2009

0,081

194

Öran

2010

0,095

195

Öran

2011

0,085

Uppdaterad datum: 2023-07-04