Gå direkt till sidans innehåll

Absorbans

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.7

Vattnets absorbans av ljus beror på förekomsten av partiklar och lösta ämnen i vattnet. Mätning av absorbansen sker i en spektrofotometer. Absorbansen är då förhållandet mellan ljusets intensitet före och efter det att ljuset har passerat genom vattenprovet. När mätningen sker på ett filtrerat vattenprov (redovisas här) är det främst ljusabsorbtion av lösta ämnen som mäts. Skillnaden i absorbans mellan ett ofiltrerat och ett filtrerat vattenprov kan användas för att uppskatta partikelmängden i vattnet. Mätning av absorbans ger bättre noggrannhet än färgtal vid låg vattenfärg.

Ytvattnets absorbans i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Sjöar Senaste värdet (abs/5cm) Datum

0

Trylen

 0,670

2022

1

Kvarnsjön i Lissma

 0,413

2022

2

Trehörningen i Hanveden

 0,407

2022

3

Kärrsjön

 0,403

2022

4

Rudträsket

 0,393

2022

5

Albysjön

 0,180

2010

6

Holmträsket

 0,158

2022

7

Ådran

 0,137

2022

8

Kvarnsjön i Gladö

 0,106

2022

9

Mörtsjön

 0,100

2022

10

Ågestasjön

 0,092

2022

11

Öran

 0,085

2011

12

Gömmaren

 0,054

2022

13

Orlången - Flemingsbergsviken

 0,053

2022

14

Orlången - Sundby

 0,045

2022

15

Orlången - Vidja

 0,042

2022

16

Trehörningen i Sjödalen

 0,035

2022

Uppdaterad datum: 2023-07-04