Gå direkt till sidans innehåll

Totalkväve

Indikator SJ1.3.1.2

Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som bestämmer hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av så kallade blågröna alger (cyanobakterier), som kan utnyttja kväve från luften.

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Totalkvävehalten varierar under säsongen.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Albysjön

1999

613

1

Albysjön

2000

650

2

Albysjön

2001

650

3

Albysjön

2002

547

4

Albysjön

2003

483

5

Albysjön

2004

420

6

Albysjön

2005

340

7

Albysjön

2006

320

8

Albysjön

2007

333

9

Albysjön

2008

343

10

Albysjön

2009

353

11

Albysjön

2010

350

12

Drevviken - södra delen

2007

450

13

Drevviken - södra delen

2008

533

14

Drevviken - södra delen

2009

552

15

Gömmaren

1992

477

16

Gömmaren

1993

462

17

Gömmaren

1994

388

18

Gömmaren

1995

332

19

Gömmaren

1997

343

20

Gömmaren

1999

407

21

Gömmaren

2000

404

22

Gömmaren

2001

454

23

Gömmaren

2002

477

24

Gömmaren

2003

527

25

Gömmaren

2004

553

26

Gömmaren

2005

547

27

Gömmaren

2007

547

28

Gömmaren

2008

527

29

Gömmaren

2009

490

30

Gömmaren

2010

482

31

Gömmaren

2012

476

32

Gömmaren

2013

568

33

Gömmaren

2014

589

34

Gömmaren

2015

596

35

Gömmaren

2016

497

36

Gömmaren

2017

496

37

Gömmaren

2018

498

38

Gömmaren

2019

514

39

Gömmaren

2020

514

40

Gömmaren

2021

524

41

Holmträsket

1989

293

42

Holmträsket

1990

313

43

Holmträsket

1991

327

44

Holmträsket

1992

523

45

Holmträsket

1993

501

46

Holmträsket

1994

518

47

Holmträsket

1995

401

48

Holmträsket

1997

413

49

Holmträsket

1999

387

50

Holmträsket

2000

423

51

Holmträsket

2001

607

52

Holmträsket

2002

640

53

Holmträsket

2003

677

54

Holmträsket

2004

567

55

Holmträsket

2005

493

56

Holmträsket

2006

515

57

Holmträsket

2007

667

58

Holmträsket

2008

767

59

Holmträsket

2009

821

60

Holmträsket

2015

1400

61

Holmträsket

2016

1833

62

Holmträsket

2017

1747

63

Holmträsket

2018

1720

64

Holmträsket

2019

803

65

Holmträsket

2020

697

66

Holmträsket

2021

603

67

Kvarnsjön i Gladö

1994

392

68

Kvarnsjön i Gladö

1995

319

69

Kvarnsjön i Gladö

1996

307

70

Kvarnsjön i Gladö

1997

333

71

Kvarnsjön i Gladö

1998

333

72

Kvarnsjön i Gladö

1999

373

73

Kvarnsjön i Gladö

2000

400

74

Kvarnsjön i Gladö

2001

320

75

Kvarnsjön i Gladö

2002

320

76

Kvarnsjön i Gladö

2003

337

77

Kvarnsjön i Gladö

2004

463

78

Kvarnsjön i Gladö

2005

460

79

Kvarnsjön i Gladö

2006

473

80

Kvarnsjön i Gladö

2007

453

81

Kvarnsjön i Gladö

2008

480

82

Kvarnsjön i Gladö

2009

407

83

Kvarnsjön i Gladö

2010

399

84

Kvarnsjön i Gladö

2011

391

85

Kvarnsjön i Gladö

2012

460

86

Kvarnsjön i Gladö

2013

514

87

Kvarnsjön i Gladö

2014

497

88

Kvarnsjön i Gladö

2015

503

89

Kvarnsjön i Gladö

2016

469

90

Kvarnsjön i Gladö

2017

477

91

Kvarnsjön i Gladö

2018

483

92

Kvarnsjön i Gladö

2019

481

93

Kvarnsjön i Gladö

2020

473

94

Kvarnsjön i Gladö

2021

473

95

Kvarnsjön i Lissma

1993

738

96

Kvarnsjön i Lissma

1994

641

97

Kvarnsjön i Lissma

1995

505

98

Kvarnsjön i Lissma

1997

490

99

Kvarnsjön i Lissma

1999

520

100

Kvarnsjön i Lissma

2000

522

101

Kvarnsjön i Lissma

2001

565

102

Kvarnsjön i Lissma

2002

652

103

Kvarnsjön i Lissma

2003

737

104

Kvarnsjön i Lissma

2004

807

105

Kvarnsjön i Lissma

2005

683

106

Kvarnsjön i Lissma

2006

630

107

Kvarnsjön i Lissma

2007

597

108

Kvarnsjön i Lissma

2008

687

109

Kvarnsjön i Lissma

2009

680

110

Kvarnsjön i Lissma

2010

647

111

Kvarnsjön i Lissma

2015

687

112

Kvarnsjön i Lissma

2016

637

113

Kvarnsjön i Lissma

2017

673

114

Kvarnsjön i Lissma

2018

673

115

Kvarnsjön i Lissma

2019

667

116

Kvarnsjön i Lissma

2020

737

117

Kvarnsjön i Lissma

2021

740

118

Kärrsjön

1993

742

119

Kärrsjön

1994

832

120

Kärrsjön

1995

825

121

Kärrsjön

1997

917

122

Kärrsjön

1999

787

123

Kärrsjön

2000

1017

124

Kärrsjön

2001

1237

125

Kärrsjön

2002

1170

126

Kärrsjön

2003

853

127

Kärrsjön

2004

670

128

Kärrsjön

2005

676

129

Kärrsjön

2006

679

130

Kärrsjön

2007

612

131

Kärrsjön

2008

644

132

Kärrsjön

2009

839

133

Kärrsjön

2010

1015

134

Kärrsjön

2011

1122

135

Kärrsjön

2012

1033

136

Kärrsjön

2013

902

137

Kärrsjön

2014

892

138

Kärrsjön

2015

810

139

Kärrsjön

2016

793

140

Kärrsjön

2018

720

141

Kärrsjön

2019

680

142

Kärrsjön

2020

726

143

Kärrsjön

2021

787

144

Lissmasjön

1990

707

145

Lissmasjön

1991

803

146

Lissmasjön

1992

1023

147

Lissmasjön

1993

848

148

Lissmasjön

2002

670

149

Lissmasjön

2003

653

150

Lissmasjön

2004

683

151

Lissmasjön

2005

620

152

Lissmasjön

2010

637

153

Långsjön i Hanveden

2006

434

154

Långsjön i Hanveden

2007

459

155

Långsjön i Hanveden

2008

490

156

Långsjön i Hanveden

2009

449

157

Mörtsjön

1993

1316

158

Mörtsjön

1994

1206

159

Mörtsjön

1995

636

160

Mörtsjön

1997

797

161

Mörtsjön

1998

887

162

Mörtsjön

1999

917

163

Mörtsjön

2000

703

164

Mörtsjön

2001

773

165

Mörtsjön

2002

703

166

Mörtsjön

2003

877

167

Mörtsjön

2004

773

168

Mörtsjön

2005

653

169

Mörtsjön

2006

468

170

Mörtsjön

2007

440

171

Mörtsjön

2008

602

172

Mörtsjön

2009

663

173

Mörtsjön

2010

683

174

Mörtsjön

2011

656

175

Mörtsjön

2012

666

176

Mörtsjön

2013

710

177

Mörtsjön

2014

680

178

Mörtsjön

2015

648

179

Mörtsjön

2016

615

180

Mörtsjön

2017

647

181

Mörtsjön

2018

708

182

Mörtsjön

2019

744

183

Mörtsjön

2020

735

184

Mörtsjön

2021

706

185

Orlången - Flemingsbergsviken

1994

970

186

Orlången - Flemingsbergsviken

1995

774

187

Orlången - Flemingsbergsviken

1996

853

188

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

830

189

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

850

190

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

700

191

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

737

192

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

813

193

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

1297

194

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

1300

195

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

1250

196

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

767

197

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

797

198

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

730

199

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

767

200

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

720

201

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

660

202

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

667

203

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

597

204

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

730

205

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

870

206

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

1023

207

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

940

208

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

907

209

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

940

210

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

1037

211

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

927

212

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

807

213

Orlången - Sundby

1994

998

214

Orlången - Sundby

1995

774

215

Orlången - Sundby

1996

777

216

Orlången - Sundby

1997

753

217

Orlången - Sundby

1998

750

218

Orlången - Sundby

1999

783

219

Orlången - Sundby

2000

801

220

Orlången - Sundby

2001

994

221

Orlången - Sundby

2002

1127

222

Orlången - Sundby

2003

1143

223

Orlången - Sundby

2004

983

224

Orlången - Sundby

2005

700

225

Orlången - Sundby

2006

790

226

Orlången - Sundby

2007

710

227

Orlången - Sundby

2008

783

228

Orlången - Sundby

2009

657

229

Orlången - Sundby

2010

653

230

Orlången - Sundby

2011

650

231

Orlången - Sundby

2012

627

232

Orlången - Sundby

2013

730

233

Orlången - Sundby

2014

843

234

Orlången - Sundby

2015

987

235

Orlången - Sundby

2016

970

236

Orlången - Sundby

2017

1003

237

Orlången - Sundby

2018

1043

238

Orlången - Sundby

2019

1100

239

Orlången - Sundby

2020

917

240

Orlången - Sundby

2021

800

241

Orlången - Vidja

1994

948

242

Orlången - Vidja

1995

742

243

Orlången - Vidja

1996

713

244

Orlången - Vidja

1997

747

245

Orlången - Vidja

1998

757

246

Orlången - Vidja

1999

753

247

Orlången - Vidja

2000

700

248

Orlången - Vidja

2001

830

249

Orlången - Vidja

2002

973

250

Orlången - Vidja

2003

1013

251

Orlången - Vidja

2004

920

252

Orlången - Vidja

2005

720

253

Orlången - Vidja

2006

737

254

Orlången - Vidja

2007

647

255

Orlången - Vidja

2008

707

256

Orlången - Vidja

2009

643

257

Orlången - Vidja

2010

600

258

Orlången - Vidja

2011

573

259

Orlången - Vidja

2012

547

260

Orlången - Vidja

2013

707

261

Orlången - Vidja

2014

807

262

Orlången - Vidja

2015

960

263

Orlången - Vidja

2016

947

264

Orlången - Vidja

2017

1013

265

Orlången - Vidja

2018

1053

266

Orlången - Vidja

2019

1090

267

Orlången - Vidja

2020

940

268

Orlången - Vidja

2021

685

269

Orlången - utlopp

2006

617

270

Orlången - utlopp

2007

689

271

Orlången - utlopp

2009

749

272

Orlången - utlopp

2010

783

273

Orlången - utlopp

2011

741

274

Orlången - utlopp

2012

697

275

Rudträsket

2003

602

276

Rudträsket

2004

667

277

Rudträsket

2005

590

278

Rudträsket

2006

531

279

Rudträsket

2007

439

280

Rudträsket

2008

550

281

Rudträsket

2009

633

282

Rudträsket

2010

750

283

Rudträsket

2011

741

284

Rudträsket

2012

735

285

Rudträsket

2014

641

286

Rudträsket

2015

693

287

Rudträsket

2016

674

288

Rudträsket

2018

653

289

Rudträsket

2019

625

290

Rudträsket

2020

660

291

Rudträsket

2021

673

292

Trehörningen i Hanveden

1985

420

293

Trehörningen i Hanveden

1986

393

294

Trehörningen i Hanveden

1987

393

295

Trehörningen i Hanveden

1988

380

296

Trehörningen i Hanveden

1989

427

297

Trehörningen i Hanveden

1990

523

298

Trehörningen i Hanveden

1991

557

299

Trehörningen i Hanveden

2008

508

300

Trehörningen i Hanveden

2009

536

301

Trehörningen i Hanveden

2010

570

302

Trehörningen i Hanveden

2011

578

303

Trehörningen i Hanveden

2012

638

304

Trehörningen i Hanveden

2014

675

305

Trehörningen i Hanveden

2015

662

306

Trehörningen i Hanveden

2016

637

307

Trehörningen i Hanveden

2017

629

308

Trehörningen i Hanveden

2018

620

309

Trehörningen i Hanveden

2019

605

310

Trehörningen i Hanveden

2020

614

311

Trehörningen i Hanveden

2021

620

312

Trehörningen i Sjödalen

1991

1487

313

Trehörningen i Sjödalen

1992

1487

314

Trehörningen i Sjödalen

1993

1016

315

Trehörningen i Sjödalen

1994

1029

316

Trehörningen i Sjödalen

1995

809

317

Trehörningen i Sjödalen

1996

873

318

Trehörningen i Sjödalen

1997

853

319

Trehörningen i Sjödalen

1999

973

320

Trehörningen i Sjödalen

2000

867

321

Trehörningen i Sjödalen

2001

954

322

Trehörningen i Sjödalen

2002

1254

323

Trehörningen i Sjödalen

2003

1433

324

Trehörningen i Sjödalen

2004

1500

325

Trehörningen i Sjödalen

2005

1093

326

Trehörningen i Sjödalen

2006

1060

327

Trehörningen i Sjödalen

2007

927

328

Trehörningen i Sjödalen

2008

1067

329

Trehörningen i Sjödalen

2009

1100

330

Trehörningen i Sjödalen

2010

995

331

Trehörningen i Sjödalen

2011

1093

332

Trehörningen i Sjödalen

2012

1068

333

Trehörningen i Sjödalen

2013

1343

334

Trehörningen i Sjödalen

2014

1352

335

Trehörningen i Sjödalen

2015

1397

336

Trehörningen i Sjödalen

2016

1267

337

Trehörningen i Sjödalen

2017

1120

338

Trehörningen i Sjödalen

2018

1433

339

Trehörningen i Sjödalen

2019

1336

340

Trehörningen i Sjödalen

2020

1396

341

Trehörningen i Sjödalen

2021

939

342

Trylen

2002

657

343

Trylen

2003

653

344

Trylen

2015

797

345

Trylen

2016

830

346

Ådran

1985

343

347

Ådran

1986

270

348

Ådran

1987

270

349

Ådran

1988

263

350

Ådran

1989

293

351

Ådran

1990

430

352

Ådran

1991

487

353

Ådran

1994

503

354

Ådran

2002

362

355

Ådran

2003

390

356

Ådran

2004

403

357

Ådran

2005

410

358

Ådran

2006

407

359

Ådran

2007

377

360

Ådran

2008

400

361

Ådran

2009

350

362

Ådran

2010

344

363

Ådran

2012

436

364

Ådran

2013

469

365

Ådran

2014

487

366

Ådran

2015

444

367

Ådran

2016

445

368

Ådran

2017

433

369

Ådran

2018

431

370

Ådran

2019

410

371

Ådran

2020

418

372

Ådran

2021

424

373

Ågestasjön

1989

940

374

Ågestasjön

1990

1060

375

Ågestasjön

1991

1100

376

Ågestasjön

1992

987

377

Ågestasjön

1993

821

378

Ågestasjön

1994

738

379

Ågestasjön

1995

681

380

Ågestasjön

1997

647

381

Ågestasjön

1999

653

382

Ågestasjön

2000

573

383

Ågestasjön

2001

677

384

Ågestasjön

2002

733

385

Ågestasjön

2003

880

386

Ågestasjön

2004

780

387

Ågestasjön

2005

667

388

Ågestasjön

2006

617

389

Ågestasjön

2007

623

390

Ågestasjön

2008

687

391

Ågestasjön

2009

583

392

Ågestasjön

2010

530

393

Ågestasjön

2011

523

394

Ågestasjön

2012

553

395

Ågestasjön

2013

660

396

Ågestasjön

2014

730

397

Ågestasjön

2015

810

398

Ågestasjön

2016

807

399

Ågestasjön

2017

807

400

Ågestasjön

2018

883

401

Ågestasjön

2019

880

402

Ågestasjön

2020

953

403

Ågestasjön

2021

863

404

Öran

2008

412

405

Öran

2009

444

406

Öran

2010

423

407

Öran

2011

382

Uppdaterad datum: 2022-08-20