Gå direkt till sidans innehåll

Totalkväve

Indikator SJ1.3.1.2

Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som bestämmer hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av så kallade blågröna alger (cyanobakterier), som kan utnyttja kväve från luften.

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Totalkvävehalten varierar under säsongen.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Trehörningen i Sjödalen

 939

2021

1

Ågestasjön

 863

2021

2

Trylen

 830

2016

3

Orlången - Flemingsbergsviken

 807

2021

4

Orlången - Sundby

 800

2021

5

Kärrsjön

 787

2021

6

Kvarnsjön i Lissma

 740

2021

7

Mörtsjön

 706

2021

8

Orlången - utlopp

 697

2012

9

Orlången - Vidja

 685

2021

10

Rudträsket

 673

2021

11

Lissmasjön

 637

2010

12

Trehörningen i Hanveden

 620

2021

13

Holmträsket

 603

2021

14

Drevviken - södra delen

 552

2009

15

Gömmaren

 524

2021

16

Kvarnsjön i Gladö

 473

2021

17

Långsjön i Hanveden

 449

2009

18

Ådran

 424

2021

19

Öran

 382

2011

20

Albysjön

 350

2010

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Extremt höga halter

>5000 µg/l

1

 Mycket höga halter

1250–5000 µg/l

2

 Höga halter

625–1250 µg/l

3

 Måttligt höga halter

300–625 µg/l

4

 Låga halter

<300 µg/l

Uppdaterad datum: 2022-08-20