Gå direkt till sidans innehåll

Siktdjup

Indikator SJ1.3.1.3

Siktdjupet mäts med en vit skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 procent av ljuset vid ytan. Avläsningen ska ske i skugga och inte i direkt solljus. Siktdjupet påverkas av vattnets färg, grumlighet och mängden växtplankton. Det dubbla siktdjupet används för att uppskatta det djup ned till vilket fotosyntes sker och där växter kan finnas. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Sjöns djup sätter också gränsen för siktdjupet. De flesta av Huddinges sjöar är relativt grunda.

Siktdjupet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (meter)

0

Albysjön

1999

3,3

1

Albysjön

2000

3,2

2

Albysjön

2001

2,8

3

Albysjön

2002

3,0

4

Albysjön

2003

3,2

5

Albysjön

2004

3,4

6

Albysjön

2005

3,3

7

Albysjön

2006

3,3

8

Albysjön

2007

3,2

9

Albysjön

2008

3,3

10

Albysjön

2009

3,1

11

Albysjön

2010

3,1

12

Drevviken - södra delen

2007

2,3

13

Drevviken - södra delen

2008

2,3

14

Drevviken - södra delen

2009

2,2

15

Gömmaren

1995

2,5

16

Gömmaren

1997

2,6

17

Gömmaren

1999

2,6

18

Gömmaren

2000

2,4

19

Gömmaren

2001

2,1

20

Gömmaren

2002

1,9

21

Gömmaren

2003

2,0

22

Gömmaren

2004

1,9

23

Gömmaren

2005

1,9

24

Gömmaren

2007

1,7

25

Gömmaren

2008

2,0

26

Gömmaren

2009

2,1

27

Gömmaren

2010

2,7

28

Gömmaren

2012

3,1

29

Gömmaren

2013

3,3

30

Gömmaren

2014

3,2

31

Gömmaren

2015

3,4

32

Gömmaren

2016

3,1

33

Gömmaren

2017

3,0

34

Gömmaren

2018

3,0

35

Gömmaren

2019

2,6

36

Gömmaren

2020

2,5

37

Gömmaren

2021

2,0

38

Holmträsket

1997

1,2

39

Holmträsket

1999

1,4

40

Holmträsket

2000

1,3

41

Holmträsket

2001

1,1

42

Holmträsket

2002

1,1

43

Holmträsket

2003

1,3

44

Holmträsket

2004

1,5

45

Holmträsket

2005

1,7

46

Holmträsket

2006

1,8

47

Holmträsket

2007

1,6

48

Holmträsket

2008

1,2

49

Holmträsket

2009

1,1

50

Kvarnsjön i Gladö

1996

2,0

51

Kvarnsjön i Gladö

1997

2,2

52

Kvarnsjön i Gladö

1998

2,6

53

Kvarnsjön i Gladö

1999

2,3

54

Kvarnsjön i Gladö

2000

2,0

55

Kvarnsjön i Gladö

2001

1,7

56

Kvarnsjön i Gladö

2002

1,9

57

Kvarnsjön i Gladö

2003

2,4

58

Kvarnsjön i Gladö

2004

2,5

59

Kvarnsjön i Gladö

2005

2,2

60

Kvarnsjön i Gladö

2006

1,7

61

Kvarnsjön i Gladö

2007

1,7

62

Kvarnsjön i Gladö

2008

1,8

63

Kvarnsjön i Gladö

2009

2,1

64

Kvarnsjön i Gladö

2010

2,3

65

Kvarnsjön i Gladö

2011

2,4

66

Kvarnsjön i Gladö

2012

2,1

67

Kvarnsjön i Gladö

2013

2,0

68

Kvarnsjön i Gladö

2014

2,2

69

Kvarnsjön i Gladö

2015

2,2

70

Kvarnsjön i Gladö

2016

2,4

71

Kvarnsjön i Gladö

2017

2,1

72

Kvarnsjön i Gladö

2018

2,2

73

Kvarnsjön i Gladö

2019

1,6

74

Kvarnsjön i Gladö

2020

1,5

75

Kvarnsjön i Gladö

2021

1,3

76

Kvarnsjön i Lissma

1995

1,0

77

Kvarnsjön i Lissma

1997

0,7

78

Kvarnsjön i Lissma

1999

0,7

79

Kvarnsjön i Lissma

2000

0,7

80

Kvarnsjön i Lissma

2001

0,7

81

Kvarnsjön i Lissma

2002

0,7

82

Kvarnsjön i Lissma

2003

0,8

83

Kvarnsjön i Lissma

2004

0,8

84

Kvarnsjön i Lissma

2005

0,8

85

Kvarnsjön i Lissma

2006

0,7

86

Kvarnsjön i Lissma

2007

0,7

87

Kvarnsjön i Lissma

2008

0,8

88

Kvarnsjön i Lissma

2009

0,8

89

Kvarnsjön i Lissma

2010

0,9

90

Kvarnsjön i Lissma

2021

0,9

91

Kärrsjön

1995

0,9

92

Kärrsjön

1997

0,8

93

Kärrsjön

1999

0,8

94

Kärrsjön

2000

0,8

95

Kärrsjön

2001

0,7

96

Kärrsjön

2003

1,0

97

Kärrsjön

2004

1,0

98

Kärrsjön

2005

1,1

99

Kärrsjön

2006

1,0

100

Kärrsjön

2007

1,1

101

Kärrsjön

2008

1,3

102

Kärrsjön

2009

1,2

103

Kärrsjön

2010

1,2

104

Kärrsjön

2011

1,0

105

Kärrsjön

2012

1,0

106

Kärrsjön

2014

1,0

107

Kärrsjön

2015

0,9

108

Kärrsjön

2016

0,9

109

Kärrsjön

2018

0,8

110

Kärrsjön

2019

1,1

111

Kärrsjön

2020

1,0

112

Kärrsjön

2021

1,1

113

Lissmasjön

2004

0,7

114

Lissmasjön

2005

0,8

115

Lissmasjön

2010

0,7

116

Långsjön i Hanveden

2008

1,7

117

Långsjön i Hanveden

2009

1,6

118

Långsjön i Hanveden

2010

1,6

119

Mörtsjön

1997

1,3

120

Mörtsjön

1998

1,3

121

Mörtsjön

1999

1,1

122

Mörtsjön

2000

1,3

123

Mörtsjön

2001

1,2

124

Mörtsjön

2002

1,4

125

Mörtsjön

2003

1,3

126

Mörtsjön

2004

1,5

127

Mörtsjön

2005

1,6

128

Mörtsjön

2006

1,7

129

Mörtsjön

2007

1,9

130

Mörtsjön

2008

2,2

131

Mörtsjön

2009

2,5

132

Mörtsjön

2010

2,4

133

Mörtsjön

2011

2,3

134

Mörtsjön

2012

2,2

135

Mörtsjön

2013

2,2

136

Mörtsjön

2014

2,1

137

Mörtsjön

2015

1,8

138

Mörtsjön

2016

1,9

139

Mörtsjön

2017

1,5

140

Mörtsjön

2018

1,6

141

Mörtsjön

2019

1,5

142

Mörtsjön

2020

1,6

143

Mörtsjön

2021

2,1

144

Orlången - Flemingsbergsviken

1996

0,7

145

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

0,9

146

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

0,8

147

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

1,0

148

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

0,9

149

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

0,8

150

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

0,7

151

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

0,7

152

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

0,8

153

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

0,9

154

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

0,9

155

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

0,8

156

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

0,9

157

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

1,0

158

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

1,2

159

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

1,1

160

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

1,1

161

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

0,9

162

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

0,9

163

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

0,8

164

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

0,8

165

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

0,8

166

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

0,8

167

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

0,8

168

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

1,0

169

Orlången - Sundby

1995

0,8

170

Orlången - Sundby

1996

0,8

171

Orlången - Sundby

1997

1,0

172

Orlången - Sundby

1998

0,9

173

Orlången - Sundby

1999

0,9

174

Orlången - Sundby

2000

0,9

175

Orlången - Sundby

2001

0,9

176

Orlången - Sundby

2002

0,8

177

Orlången - Sundby

2003

0,8

178

Orlången - Sundby

2004

0,8

179

Orlången - Sundby

2005

1,0

180

Orlången - Sundby

2006

0,9

181

Orlången - Sundby

2007

0,9

182

Orlången - Sundby

2008

0,9

183

Orlången - Sundby

2009

1,0

184

Orlången - Sundby

2010

1,2

185

Orlången - Sundby

2011

1,1

186

Orlången - Sundby

2012

1,1

187

Orlången - Sundby

2013

0,9

188

Orlången - Sundby

2014

0,8

189

Orlången - Sundby

2015

0,8

190

Orlången - Sundby

2016

0,8

191

Orlången - Sundby

2017

0,8

192

Orlången - Sundby

2018

0,8

193

Orlången - Sundby

2019

0,8

194

Orlången - Sundby

2020

1,0

195

Orlången - Vidja

1995

0,8

196

Orlången - Vidja

1996

0,8

197

Orlången - Vidja

1997

1,0

198

Orlången - Vidja

1998

0,9

199

Orlången - Vidja

1999

0,9

200

Orlången - Vidja

2000

0,9

201

Orlången - Vidja

2001

0,9

202

Orlången - Vidja

2002

0,8

203

Orlången - Vidja

2003

0,7

204

Orlången - Vidja

2004

0,7

205

Orlången - Vidja

2005

0,8

206

Orlången - Vidja

2006

0,8

207

Orlången - Vidja

2007

0,9

208

Orlången - Vidja

2008

0,9

209

Orlången - Vidja

2009

1,0

210

Orlången - Vidja

2010

1,2

211

Orlången - Vidja

2011

1,1

212

Orlången - Vidja

2012

1,1

213

Orlången - Vidja

2013

0,9

214

Orlången - Vidja

2014

0,9

215

Orlången - Vidja

2015

0,8

216

Orlången - Vidja

2016

0,8

217

Orlången - Vidja

2017

0,8

218

Orlången - Vidja

2018

0,9

219

Orlången - Vidja

2019

0,9

220

Orlången - Vidja

2020

1,2

221

Orlången - Vidja

2021

1,3

222

Rudträsket

2002

0,5

223

Rudträsket

2003

0,7

224

Rudträsket

2004

0,7

225

Rudträsket

2005

0,7

226

Rudträsket

2006

0,9

227

Rudträsket

2007

1,1

228

Rudträsket

2008

1,1

229

Rudträsket

2009

1,0

230

Rudträsket

2010

0,8

231

Rudträsket

2011

0,9

232

Rudträsket

2012

0,8

233

Trehörningen i Hanveden

2008

1,7

234

Trehörningen i Hanveden

2009

1,7

235

Trehörningen i Hanveden

2010

1,7

236

Trehörningen i Hanveden

2011

1,8

237

Trehörningen i Hanveden

2012

1,4

238

Trehörningen i Hanveden

2014

1,4

239

Trehörningen i Hanveden

2016

1,7

240

Trehörningen i Hanveden

2017

1,3

241

Trehörningen i Hanveden

2018

1,1

242

Trehörningen i Hanveden

2019

1,2

243

Trehörningen i Hanveden

2020

1,2

244

Trehörningen i Hanveden

2021

1,1

245

Trehörningen i Sjödalen

1996

0,5

246

Trehörningen i Sjödalen

1997

0,5

247

Trehörningen i Sjödalen

1999

0,6

248

Trehörningen i Sjödalen

2000

0,6

249

Trehörningen i Sjödalen

2001

0,5

250

Trehörningen i Sjödalen

2002

0,5

251

Trehörningen i Sjödalen

2003

0,5

252

Trehörningen i Sjödalen

2004

0,5

253

Trehörningen i Sjödalen

2005

0,6

254

Trehörningen i Sjödalen

2006

0,5

255

Trehörningen i Sjödalen

2007

0,6

256

Trehörningen i Sjödalen

2008

0,6

257

Trehörningen i Sjödalen

2009

0,5

258

Trehörningen i Sjödalen

2010

0,5

259

Trehörningen i Sjödalen

2011

0,5

260

Trehörningen i Sjödalen

2012

0,5

261

Trehörningen i Sjödalen

2013

0,6

262

Trehörningen i Sjödalen

2014

0,7

263

Trehörningen i Sjödalen

2015

0,6

264

Trehörningen i Sjödalen

2016

0,6

265

Trehörningen i Sjödalen

2017

0,6

266

Trehörningen i Sjödalen

2018

0,6

267

Trehörningen i Sjödalen

2019

0,5

268

Trehörningen i Sjödalen

2020

0,5

269

Trehörningen i Sjödalen

2021

0,7

270

Trylen

2002

0,9

271

Trylen

2003

0,9

272

Ådran

2002

1,8

273

Ådran

2003

2,3

274

Ådran

2004

2,2

275

Ådran

2005

2,1

276

Ådran

2006

1,9

277

Ådran

2007

2,1

278

Ådran

2008

2,2

279

Ådran

2009

2,1

280

Ådran

2010

2,2

281

Ådran

2012

2,1

282

Ådran

2013

2,2

283

Ådran

2014

2,3

284

Ådran

2015

1,9

285

Ådran

2016

2,0

286

Ådran

2017

1,9

287

Ådran

2018

2,5

288

Ådran

2019

2,6

289

Ådran

2020

2,3

290

Ådran

2021

2,2

291

Ågestasjön

1995

1,1

292

Ågestasjön

1997

1,3

293

Ågestasjön

1999

1,2

294

Ågestasjön

2000

1,0

295

Ågestasjön

2001

0,9

296

Ågestasjön

2003

0,9

297

Ågestasjön

2004

0,9

298

Ågestasjön

2005

0,9

299

Ågestasjön

2006

1,0

300

Ågestasjön

2007

0,9

301

Ågestasjön

2008

0,9

302

Ågestasjön

2009

1,0

303

Ågestasjön

2011

1,0

304

Ågestasjön

2012

1,0

305

Ågestasjön

2013

0,9

306

Ågestasjön

2014

0,9

307

Ågestasjön

2015

0,9

308

Öran

2008

3,0

309

Öran

2009

2,9

310

Öran

2010

2,8

Uppdaterad datum: 2022-08-20