Gå direkt till sidans innehåll

Siktdjup

Indikator SJ1.3.1.3

Siktdjupet mäts med en vit skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 procent av ljuset vid ytan. Avläsningen ska ske i skugga och inte i direkt solljus. Siktdjupet påverkas av vattnets färg, grumlighet och mängden växtplankton. Det dubbla siktdjupet används för att uppskatta det djup ned till vilket fotosyntes sker och där växter kan finnas. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Sjöns djup sätter också gränsen för siktdjupet. De flesta av Huddinges sjöar är relativt grunda.

Siktdjupet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Sjöar Senaste värdet (meter) Datum

0

Albysjön

 3,1

2010

1

Öran

 2,8

2010

2

Ådran

 2,2

2021

3

Drevviken - södra delen

 2,2

2009

4

Mörtsjön

 2,1

2021

5

Gömmaren

 2,0

2021

6

Långsjön i Hanveden

 1,6

2010

7

Kvarnsjön i Gladö

 1,3

2021

8

Orlången - Vidja

 1,3

2021

9

Trehörningen i Hanveden

 1,1

2021

10

Holmträsket

 1,1

2009

11

Kärrsjön

 1,1

2021

12

Orlången - Flemingsbergsviken

 1,0

2020

13

Orlången - Sundby

 1,0

2020

14

Trylen

 0,9

2003

15

Kvarnsjön i Lissma

 0,9

2021

16

Ågestasjön

 0,9

2015

17

Rudträsket

 0,8

2012

18

Lissmasjön

 0,7

2010

19

Trehörningen i Sjödalen

 0,7

2021

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket stort siktdjup

>8,0 meter

1

 Stort siktdjup

5,0–8,0 meter

2

 Måttligt siktdjup

2,5–5,0 meter

3

 Litet siktdjup

1,0–2,5 meter

4

 Mycket litet siktdjup

<1,0 meter

Uppdaterad datum: 2022-08-20