Gå direkt till sidans innehåll

pH

Indikator SJ1.3.1.7

Vattnets surhet anges med ett pH-värde, där 7 är neutralt. Värden mellan 0 och 7 är sura medan värden mellan 8 och 14 är basiska.

Det är vätejonkoncentrationen som bestämmer om något är basiskt eller surt. Hög koncentration av vätejoner med överskott av protoner (H+) betyder en sur miljö. Låg koncentration av vätejoner (H-) betyder en basisk miljö.

Vattnets surhet är av betydelse för vattenlevande organismer. Surheten reglerar också i vilken form metaller uppträder. Särskilt viktig är förekomsten av löst aluminium, som under sura förhållanden förekommer i giftig form. Höga aluminiumhalter kan göra att fiskens syreupptagning försvåras.

Mört är en av våra känsligaste fiskarter. Karpfiskar såsom mört och sarv är känsligare än abborre, gädda och öring. Reproduktionen hos mört och sarv blir störd redan då pH understiger 6. Även kräftor får problem då. Medan abborren, gäddan och öringen påverkas runt pH 5,5.

Många näringsfattiga sjöar med höga humushalter är naturligt sura. Näringsfattiga sjöar kan försuras av surt nedfall på mark och vatten. Det sura nedfallet orsakas av våra utsläpp till luften av svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak.

Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Albysjön

1999

8,1

1

Albysjön

2000

8,1

2

Albysjön

2001

8,0

3

Albysjön

2002

8,1

4

Albysjön

2003

8,0

5

Albysjön

2004

8,1

6

Albysjön

2005

7,9

7

Albysjön

2006

8,1

8

Albysjön

2007

8,0

9

Albysjön

2008

8,0

10

Albysjön

2009

7,9

11

Albysjön

2010

7,9

12

Albysjön

2021

8,2

13

Drevviken

2021

8,4

14

Drevviken - södra delen

2007

7,6

15

Drevviken - södra delen

2008

7,7

16

Drevviken - södra delen

2009

8,1

17

Drevviken - södra delen

2021

8,0

18

Gömmaren

1988

7,2

19

Gömmaren

1989

7,0

20

Gömmaren

1991

7,0

21

Gömmaren

1992

7,0

22

Gömmaren

1993

7,1

23

Gömmaren

1994

7,0

24

Gömmaren

1995

7,0

25

Gömmaren

1997

6,9

26

Gömmaren

1999

7,0

27

Gömmaren

2000

6,9

28

Gömmaren

2001

6,9

29

Gömmaren

2002

7,0

30

Gömmaren

2003

7,0

31

Gömmaren

2004

7,0

32

Gömmaren

2005

7,0

33

Gömmaren

2007

7,2

34

Gömmaren

2008

7,2

35

Gömmaren

2009

7,2

36

Gömmaren

2010

7,1

37

Gömmaren

2012

7,2

38

Gömmaren

2013

7,3

39

Gömmaren

2014

7,3

40

Gömmaren

2015

7,2

41

Gömmaren

2016

7,2

42

Gömmaren

2017

7,1

43

Gömmaren

2018

7,1

44

Gömmaren

2019

7,2

45

Gömmaren

2020

7,2

46

Gömmaren

2021

7,3

47

Holmträsket

1989

7,1

48

Holmträsket

1990

7,2

49

Holmträsket

1991

7,1

50

Holmträsket

1992

6,9

51

Holmträsket

1993

7,1

52

Holmträsket

1994

7,0

53

Holmträsket

1995

7,0

54

Holmträsket

1997

6,9

55

Holmträsket

1999

6,9

56

Holmträsket

2000

7,0

57

Holmträsket

2001

7,0

58

Holmträsket

2002

7,1

59

Holmträsket

2003

7,0

60

Holmträsket

2004

7,1

61

Holmträsket

2005

7,0

62

Holmträsket

2006

7,1

63

Holmträsket

2007

7,0

64

Holmträsket

2008

6,8

65

Holmträsket

2009

6,6

66

Holmträsket

2015

7,5

67

Holmträsket

2016

7,5

68

Holmträsket

2017

7,5

69

Holmträsket

2018

7,2

70

Holmträsket

2019

7,1

71

Holmträsket

2020

6,9

72

Holmträsket

2021

7,0

73

Kvarnsjön i Gladö

1989

7,2

74

Kvarnsjön i Gladö

1994

7,1

75

Kvarnsjön i Gladö

1995

7,2

76

Kvarnsjön i Gladö

1996

7,1

77

Kvarnsjön i Gladö

1997

7,1

78

Kvarnsjön i Gladö

1998

7,0

79

Kvarnsjön i Gladö

1999

7,0

80

Kvarnsjön i Gladö

2000

7,2

81

Kvarnsjön i Gladö

2001

7,2

82

Kvarnsjön i Gladö

2002

7,2

83

Kvarnsjön i Gladö

2003

7,3

84

Kvarnsjön i Gladö

2004

7,3

85

Kvarnsjön i Gladö

2005

7,3

86

Kvarnsjön i Gladö

2006

7,4

87

Kvarnsjön i Gladö

2007

7,3

88

Kvarnsjön i Gladö

2008

7,3

89

Kvarnsjön i Gladö

2009

7,3

90

Kvarnsjön i Gladö

2010

7,3

91

Kvarnsjön i Gladö

2011

7,4

92

Kvarnsjön i Gladö

2012

7,4

93

Kvarnsjön i Gladö

2013

7,3

94

Kvarnsjön i Gladö

2014

7,3

95

Kvarnsjön i Gladö

2015

7,3

96

Kvarnsjön i Gladö

2016

7,3

97

Kvarnsjön i Gladö

2017

7,2

98

Kvarnsjön i Gladö

2018

7,2

99

Kvarnsjön i Gladö

2019

7,3

100

Kvarnsjön i Gladö

2020

7,4

101

Kvarnsjön i Gladö

2021

7,4

102

Kvarnsjön i Lissma

1990

6,5

103

Kvarnsjön i Lissma

1991

6,7

104

Kvarnsjön i Lissma

1992

6,4

105

Kvarnsjön i Lissma

1993

6,3

106

Kvarnsjön i Lissma

1994

6,1

107

Kvarnsjön i Lissma

1995

6,1

108

Kvarnsjön i Lissma

1997

6,3

109

Kvarnsjön i Lissma

1999

6,3

110

Kvarnsjön i Lissma

2000

6,3

111

Kvarnsjön i Lissma

2001

6,2

112

Kvarnsjön i Lissma

2002

6,4

113

Kvarnsjön i Lissma

2003

6,4

114

Kvarnsjön i Lissma

2004

6,5

115

Kvarnsjön i Lissma

2005

6,3

116

Kvarnsjön i Lissma

2006

6,4

117

Kvarnsjön i Lissma

2007

6,4

118

Kvarnsjön i Lissma

2008

6,4

119

Kvarnsjön i Lissma

2009

6,3

120

Kvarnsjön i Lissma

2010

6,2

121

Kvarnsjön i Lissma

2015

6,2

122

Kvarnsjön i Lissma

2016

6,2

123

Kvarnsjön i Lissma

2017

6,2

124

Kvarnsjön i Lissma

2018

6,2

125

Kvarnsjön i Lissma

2019

6,2

126

Kvarnsjön i Lissma

2020

6,1

127

Kvarnsjön i Lissma

2021

6,2

128

Kärrsjön

1989

7,3

129

Kärrsjön

1991

7,2

130

Kärrsjön

1992

6,8

131

Kärrsjön

1993

6,8

132

Kärrsjön

1994

6,9

133

Kärrsjön

1995

7,0

134

Kärrsjön

1997

7,0

135

Kärrsjön

1999

7,7

136

Kärrsjön

2000

7,1

137

Kärrsjön

2001

7,3

138

Kärrsjön

2002

7,4

139

Kärrsjön

2003

7,3

140

Kärrsjön

2004

7,2

141

Kärrsjön

2005

6,9

142

Kärrsjön

2006

7,0

143

Kärrsjön

2007

7,0

144

Kärrsjön

2008

7,0

145

Kärrsjön

2009

7,1

146

Kärrsjön

2010

7,0

147

Kärrsjön

2011

7,1

148

Kärrsjön

2012

7,0

149

Kärrsjön

2013

7,0

150

Kärrsjön

2014

7,0

151

Kärrsjön

2015

7,0

152

Kärrsjön

2016

7,0

153

Kärrsjön

2018

6,8

154

Kärrsjön

2019

6,8

155

Kärrsjön

2020

6,8

156

Kärrsjön

2021

6,7

157

Lissmasjön

1993

6,6

158

Lissmasjön

2002

7,0

159

Lissmasjön

2003

7,0

160

Lissmasjön

2004

6,9

161

Lissmasjön

2005

6,8

162

Lissmasjön

2010

7,1

163

Långsjön i Hanveden

1985

5,8

164

Långsjön i Hanveden

1986

6,6

165

Långsjön i Hanveden

1987

6,6

166

Långsjön i Hanveden

1988

6,4

167

Långsjön i Hanveden

1989

6,1

168

Långsjön i Hanveden

1990

5,8

169

Långsjön i Hanveden

1991

6,0

170

Långsjön i Hanveden

2008

6,6

171

Långsjön i Hanveden

2009

6,6

172

Långsjön i Hanveden

2010

6,3

173

Magelungen

2021

8,0

174

Mörtsjön

1989

7,5

175

Mörtsjön

1993

7,9

176

Mörtsjön

1994

7,9

177

Mörtsjön

1995

7,5

178

Mörtsjön

1997

7,4

179

Mörtsjön

1998

7,3

180

Mörtsjön

1999

7,3

181

Mörtsjön

2000

7,3

182

Mörtsjön

2001

7,4

183

Mörtsjön

2002

7,5

184

Mörtsjön

2003

7,6

185

Mörtsjön

2004

7,6

186

Mörtsjön

2005

7,5

187

Mörtsjön

2006

7,5

188

Mörtsjön

2007

7,5

189

Mörtsjön

2008

7,3

190

Mörtsjön

2009

7,4

191

Mörtsjön

2010

7,3

192

Mörtsjön

2011

7,5

193

Mörtsjön

2012

7,3

194

Mörtsjön

2013

7,4

195

Mörtsjön

2014

7,5

196

Mörtsjön

2015

7,5

197

Mörtsjön

2016

7,4

198

Mörtsjön

2017

7,3

199

Mörtsjön

2018

7,3

200

Mörtsjön

2019

7,4

201

Mörtsjön

2020

7,4

202

Mörtsjön

2021

7,3

203

Orlången - Flemingsbergsviken

1994

8,4

204

Orlången - Flemingsbergsviken

1995

8,2

205

Orlången - Flemingsbergsviken

1996

8,4

206

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

7,9

207

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

7,9

208

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

7,6

209

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

7,6

210

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

7,8

211

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

8,3

212

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

8,2

213

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

8,0

214

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

7,5

215

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

7,7

216

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

7,7

217

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

7,8

218

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

7,9

219

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

8,0

220

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

8,4

221

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

8,3

222

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

8,3

223

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

8,1

224

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

8,0

225

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

8,1

226

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

8,0

227

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

8,0

228

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

7,9

229

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

7,7

230

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

7,4

231

Orlången - Sundby

1993

8,1

232

Orlången - Sundby

1994

8,3

233

Orlången - Sundby

1995

8,5

234

Orlången - Sundby

1996

8,8

235

Orlången - Sundby

1997

8,5

236

Orlången - Sundby

1998

8,2

237

Orlången - Sundby

1999

7,8

238

Orlången - Sundby

2000

7,8

239

Orlången - Sundby

2001

8,2

240

Orlången - Sundby

2002

8,6

241

Orlången - Sundby

2003

8,5

242

Orlången - Sundby

2004

8,2

243

Orlången - Sundby

2005

7,6

244

Orlången - Sundby

2006

8,0

245

Orlången - Sundby

2007

8,0

246

Orlången - Sundby

2008

8,1

247

Orlången - Sundby

2009

7,9

248

Orlången - Sundby

2010

8,3

249

Orlången - Sundby

2011

8,6

250

Orlången - Sundby

2012

8,6

251

Orlången - Sundby

2013

8,5

252

Orlången - Sundby

2014

8,2

253

Orlången - Sundby

2015

8,2

254

Orlången - Sundby

2016

8,4

255

Orlången - Sundby

2017

8,6

256

Orlången - Sundby

2018

8,8

257

Orlången - Sundby

2019

8,4

258

Orlången - Sundby

2020

8,0

259

Orlången - Sundby

2021

7,8

260

Orlången - Vidja

1994

8,6

261

Orlången - Vidja

1995

8,3

262

Orlången - Vidja

1996

8,4

263

Orlången - Vidja

1997

8,2

264

Orlången - Vidja

1998

8,0

265

Orlången - Vidja

1999

7,7

266

Orlången - Vidja

2000

7,7

267

Orlången - Vidja

2001

7,8

268

Orlången - Vidja

2002

8,4

269

Orlången - Vidja

2003

8,5

270

Orlången - Vidja

2004

8,5

271

Orlången - Vidja

2005

8,0

272

Orlången - Vidja

2006

7,9

273

Orlången - Vidja

2007

7,8

274

Orlången - Vidja

2008

7,8

275

Orlången - Vidja

2009

7,9

276

Orlången - Vidja

2010

8,0

277

Orlången - Vidja

2011

8,3

278

Orlången - Vidja

2012

8,3

279

Orlången - Vidja

2013

8,4

280

Orlången - Vidja

2014

8,1

281

Orlången - Vidja

2015

8,1

282

Orlången - Vidja

2016

8,4

283

Orlången - Vidja

2017

8,5

284

Orlången - Vidja

2018

8,6

285

Orlången - Vidja

2019

8,2

286

Orlången - Vidja

2020

7,9

287

Orlången - Vidja

2021

7,7

288

Rudträsket

1989

5,9

289

Rudträsket

1990

5,9

290

Rudträsket

1992

5,6

291

Rudträsket

2002

5,6

292

Rudträsket

2003

5,6

293

Rudträsket

2004

6,0

294

Rudträsket

2005

6,1

295

Rudträsket

2006

6,2

296

Rudträsket

2007

6,0

297

Rudträsket

2008

5,8

298

Rudträsket

2009

5,9

299

Rudträsket

2010

5,5

300

Rudträsket

2011

5,8

301

Rudträsket

2012

5,6

302

Rudträsket

2014

6,1

303

Rudträsket

2015

5,9

304

Rudträsket

2016

5,9

305

Rudträsket

2018

5,8

306

Rudträsket

2019

6,1

307

Rudträsket

2020

6,1

308

Rudträsket

2021

5,9

309

Trehörningen i Hanveden

1985

6,7

310

Trehörningen i Hanveden

1986

7,2

311

Trehörningen i Hanveden

1987

7,4

312

Trehörningen i Hanveden

1988

7,5

313

Trehörningen i Hanveden

1989

7,4

314

Trehörningen i Hanveden

1990

7,2

315

Trehörningen i Hanveden

1991

6,9

316

Trehörningen i Hanveden

2008

7,1

317

Trehörningen i Hanveden

2009

7,1

318

Trehörningen i Hanveden

2010

6,8

319

Trehörningen i Hanveden

2011

6,9

320

Trehörningen i Hanveden

2012

6,7

321

Trehörningen i Hanveden

2014

6,4

322

Trehörningen i Hanveden

2015

6,0

323

Trehörningen i Hanveden

2016

6,1

324

Trehörningen i Hanveden

2017

6,1

325

Trehörningen i Hanveden

2018

6,3

326

Trehörningen i Hanveden

2019

6,3

327

Trehörningen i Hanveden

2020

6,3

328

Trehörningen i Hanveden

2021

6,2

329

Trehörningen i Sjödalen

1991

7,6

330

Trehörningen i Sjödalen

1992

8,0

331

Trehörningen i Sjödalen

1993

8,2

332

Trehörningen i Sjödalen

1994

8,2

333

Trehörningen i Sjödalen

1995

8,2

334

Trehörningen i Sjödalen

1996

8,1

335

Trehörningen i Sjödalen

1997

8,0

336

Trehörningen i Sjödalen

1999

7,9

337

Trehörningen i Sjödalen

2000

7,8

338

Trehörningen i Sjödalen

2001

7,8

339

Trehörningen i Sjödalen

2002

8,1

340

Trehörningen i Sjödalen

2003

8,3

341

Trehörningen i Sjödalen

2004

8,5

342

Trehörningen i Sjödalen

2005

8,4

343

Trehörningen i Sjödalen

2006

8,5

344

Trehörningen i Sjödalen

2007

8,4

345

Trehörningen i Sjödalen

2008

8,5

346

Trehörningen i Sjödalen

2009

8,5

347

Trehörningen i Sjödalen

2010

8,5

348

Trehörningen i Sjödalen

2011

8,7

349

Trehörningen i Sjödalen

2012

8,4

350

Trehörningen i Sjödalen

2013

8,6

351

Trehörningen i Sjödalen

2014

8,6

352

Trehörningen i Sjödalen

2015

8,8

353

Trehörningen i Sjödalen

2016

8,8

354

Trehörningen i Sjödalen

2017

8,5

355

Trehörningen i Sjödalen

2018

8,8

356

Trehörningen i Sjödalen

2019

8,7

357

Trehörningen i Sjödalen

2020

9,0

358

Trehörningen i Sjödalen

2021

8,3

359

Trylen

2002

6,4

360

Trylen

2003

6,4

361

Trylen

2015

6,6

362

Trylen

2016

6,7

363

Ådran

1985

7,2

364

Ådran

1986

7,4

365

Ådran

1987

7,6

366

Ådran

1988

7,4

367

Ådran

1989

7,3

368

Ådran

1990

7,2

369

Ådran

1991

7,1

370

Ådran

2002

6,9

371

Ådran

2003

6,9

372

Ådran

2004

6,7

373

Ådran

2005

7,0

374

Ådran

2006

7,0

375

Ådran

2007

7,2

376

Ådran

2008

7,1

377

Ådran

2009

7,2

378

Ådran

2010

7,1

379

Ådran

2012

7,2

380

Ådran

2013

7,2

381

Ådran

2014

7,2

382

Ådran

2015

7,2

383

Ådran

2016

7,1

384

Ådran

2017

7,0

385

Ådran

2018

6,9

386

Ådran

2019

6,9

387

Ådran

2020

6,9

388

Ådran

2021

7,0

389

Ågestasjön

1989

7,1

390

Ågestasjön

1991

7,1

391

Ågestasjön

1992

7,0

392

Ågestasjön

1993

7,2

393

Ågestasjön

1994

7,4

394

Ågestasjön

1995

7,5

395

Ågestasjön

1997

7,3

396

Ågestasjön

1999

7,4

397

Ågestasjön

2000

7,4

398

Ågestasjön

2001

7,5

399

Ågestasjön

2002

7,5

400

Ågestasjön

2003

7,5

401

Ågestasjön

2004

7,5

402

Ågestasjön

2005

7,3

403

Ågestasjön

2006

7,1

404

Ågestasjön

2007

7,3

405

Ågestasjön

2008

7,3

406

Ågestasjön

2009

7,5

407

Ågestasjön

2010

7,5

408

Ågestasjön

2011

7,7

409

Ågestasjön

2012

7,9

410

Ågestasjön

2013

7,9

411

Ågestasjön

2014

7,8

412

Ågestasjön

2015

7,6

413

Ågestasjön

2016

7,5

414

Ågestasjön

2017

7,4

415

Ågestasjön

2018

7,4

416

Ågestasjön

2019

7,4

417

Ågestasjön

2020

7,3

418

Ågestasjön

2021

7,2

419

Öran

2008

7,1

420

Öran

2009

7,1

421

Öran

2010

7,1

422

Öran

2011

7,2

Uppdaterad datum: 2022-08-20