Gå direkt till sidans innehåll

Organiskt material - TOC

Indikator SJ1.3.1.6

Halten av organiskt material ger upplysningar om förekomsten av syreförbrukande ämnen. Det vill säga organiska ämnen som när de bryts ner konsumerar syre. Därmed fås en uppfattning om risken för låga syrgashalter mellan provtagningarna. Mätning av COD (Chemical Oxygen Demand = kemisk syreförbrukning) och TOC (Total Organic Carbon = totalt organiskt kol) ger ett mått på syretärande ämnen.

Organiskt material (TOC) i ytvattnet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Albysjön

1999

8,6

1

Albysjön

2000

7,2

2

Albysjön

2001

7,1

3

Albysjön

2002

6,4

4

Drevviken - södra delen

2007

8,2

5

Drevviken - södra delen

2008

8,8

6

Drevviken - södra delen

2009

9,5

7

Gömmaren

1997

8,3

8

Gömmaren

1999

8,9

9

Gömmaren

2000

9,1

10

Gömmaren

2001

8,8

11

Gömmaren

2002

8,8

12

Gömmaren

2003

8,9

13

Gömmaren

2004

9,7

14

Gömmaren

2005

10,0

15

Gömmaren

2007

11,9

16

Gömmaren

2008

12,3

17

Gömmaren

2009

12,0

18

Gömmaren

2010

11,1

19

Gömmaren

2012

11,7

20

Gömmaren

2013

11,4

21

Gömmaren

2014

11,6

22

Gömmaren

2015

11,6

23

Gömmaren

2016

11,4

24

Gömmaren

2017

11,2

25

Gömmaren

2018

11,0

26

Gömmaren

2019

11,1

27

Gömmaren

2020

11,5

28

Gömmaren

2021

12,0

29

Holmträsket

1997

8,1

30

Holmträsket

1999

9,5

31

Holmträsket

2000

15,3

32

Holmträsket

2001

17,0

33

Holmträsket

2002

16,2

34

Holmträsket

2003

11,5

35

Holmträsket

2004

9,5

36

Holmträsket

2005

9,7

37

Holmträsket

2006

11,8

38

Holmträsket

2007

14,1

39

Holmträsket

2008

14,9

40

Holmträsket

2009

14,9

41

Holmträsket

2015

18,4

42

Holmträsket

2016

19,7

43

Holmträsket

2017

23,3

44

Holmträsket

2018

16,7

45

Holmträsket

2019

16,0

46

Holmträsket

2020

12,7

47

Holmträsket

2021

12,0

48

Kvarnsjön i Gladö

1996

10,5

49

Kvarnsjön i Gladö

1997

10,2

50

Kvarnsjön i Gladö

1998

10,2

51

Kvarnsjön i Gladö

1999

11,0

52

Kvarnsjön i Gladö

2000

12,7

53

Kvarnsjön i Gladö

2001

14,3

54

Kvarnsjön i Gladö

2002

14,7

55

Kvarnsjön i Gladö

2003

13,3

56

Kvarnsjön i Gladö

2004

11,7

57

Kvarnsjön i Gladö

2005

11,7

58

Kvarnsjön i Gladö

2006

12,0

59

Kvarnsjön i Gladö

2007

14,0

60

Kvarnsjön i Gladö

2008

13,7

61

Kvarnsjön i Gladö

2009

14,0

62

Kvarnsjön i Gladö

2010

12,3

63

Kvarnsjön i Gladö

2011

12,9

64

Kvarnsjön i Gladö

2012

13,2

65

Kvarnsjön i Gladö

2013

13,9

66

Kvarnsjön i Gladö

2014

13,6

67

Kvarnsjön i Gladö

2015

13,4

68

Kvarnsjön i Gladö

2016

13,1

69

Kvarnsjön i Gladö

2017

12,9

70

Kvarnsjön i Gladö

2018

13,1

71

Kvarnsjön i Gladö

2019

12,7

72

Kvarnsjön i Gladö

2020

12,7

73

Kvarnsjön i Gladö

2021

12,6

74

Kvarnsjön i Lissma

1997

16,0

75

Kvarnsjön i Lissma

1999

18,0

76

Kvarnsjön i Lissma

2000

20,0

77

Kvarnsjön i Lissma

2001

19,0

78

Kvarnsjön i Lissma

2002

17,0

79

Kvarnsjön i Lissma

2003

15,0

80

Kvarnsjön i Lissma

2004

17,0

81

Kvarnsjön i Lissma

2005

17,0

82

Kvarnsjön i Lissma

2006

18,0

83

Kvarnsjön i Lissma

2007

20,0

84

Kvarnsjön i Lissma

2008

21,0

85

Kvarnsjön i Lissma

2009

22,0

86

Kvarnsjön i Lissma

2010

22,0

87

Kvarnsjön i Lissma

2015

18,0

88

Kvarnsjön i Lissma

2016

19,3

89

Kvarnsjön i Lissma

2017

18,0

90

Kvarnsjön i Lissma

2018

17,7

91

Kvarnsjön i Lissma

2019

16,7

92

Kvarnsjön i Lissma

2020

19,7

93

Kvarnsjön i Lissma

2021

19,3

94

Kärrsjön

1997

21,0

95

Kärrsjön

1999

20,0

96

Kärrsjön

2000

23,0

97

Kärrsjön

2001

23,0

98

Kärrsjön

2003

18,0

99

Kärrsjön

2004

18,0

100

Kärrsjön

2005

16,0

101

Kärrsjön

2006

17,5

102

Kärrsjön

2007

17,3

103

Kärrsjön

2008

19,9

104

Kärrsjön

2009

21,5

105

Kärrsjön

2010

23,2

106

Kärrsjön

2011

25,5

107

Kärrsjön

2012

26,5

108

Kärrsjön

2013

24,9

109

Kärrsjön

2014

23,2

110

Kärrsjön

2015

21,3

111

Kärrsjön

2016

21,1

112

Kärrsjön

2018

20,3

113

Kärrsjön

2019

19,9

114

Kärrsjön

2020

20,7

115

Kärrsjön

2021

21,5

116

Lissmasjön

2002

14,0

117

Lissmasjön

2003

12,0

118

Lissmasjön

2004

13,0

119

Lissmasjön

2005

13,0

120

Lissmasjön

2010

16,0

121

Mörtsjön

1997

11,3

122

Mörtsjön

1998

12,0

123

Mörtsjön

1999

13,7

124

Mörtsjön

2000

14,3

125

Mörtsjön

2001

14,0

126

Mörtsjön

2002

12,3

127

Mörtsjön

2003

10,6

128

Mörtsjön

2004

10,3

129

Mörtsjön

2005

10,2

130

Mörtsjön

2006

10,9

131

Mörtsjön

2007

11,3

132

Mörtsjön

2008

12,4

133

Mörtsjön

2009

12,7

134

Mörtsjön

2010

13,2

135

Mörtsjön

2011

12,9

136

Mörtsjön

2012

12,8

137

Mörtsjön

2013

12,6

138

Mörtsjön

2014

12,4

139

Mörtsjön

2015

12,0

140

Mörtsjön

2016

11,5

141

Mörtsjön

2017

11,9

142

Mörtsjön

2018

12,7

143

Mörtsjön

2019

13,0

144

Mörtsjön

2020

13,1

145

Mörtsjön

2021

12,7

146

Orlången - Flemingsbergsviken

1996

12,3

147

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

12,3

148

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

12,3

149

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

10,9

150

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

11,6

151

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

13,2

152

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

13,7

153

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

12,2

154

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

9,5

155

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

10,1

156

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

10,6

157

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

11,3

158

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

10,2

159

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

10,8

160

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

10,5

161

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

11,7

162

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

10,7

163

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

10,6

164

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

10,6

165

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

11,2

166

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

12,0

167

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

10,9

168

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

10,9

169

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

9,7

170

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

9,1

171

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

8,4

172

Orlången - Sundby

1996

11,0

173

Orlången - Sundby

1997

11,0

174

Orlången - Sundby

1998

11,7

175

Orlången - Sundby

1999

10,7

176

Orlången - Sundby

2000

11,0

177

Orlången - Sundby

2001

12,0

178

Orlången - Sundby

2002

12,2

179

Orlången - Sundby

2003

11,0

180

Orlången - Sundby

2004

8,7

181

Orlången - Sundby

2005

9,2

182

Orlången - Sundby

2006

9,6

183

Orlången - Sundby

2007

10,7

184

Orlången - Sundby

2008

9,9

185

Orlången - Sundby

2009

9,9

186

Orlången - Sundby

2010

9,4

187

Orlången - Sundby

2011

10,4

188

Orlången - Sundby

2012

10,0

189

Orlången - Sundby

2013

10,0

190

Orlången - Sundby

2014

10,0

191

Orlången - Sundby

2015

10,4

192

Orlången - Sundby

2016

10,7

193

Orlången - Sundby

2017

9,9

194

Orlången - Sundby

2018

10,2

195

Orlången - Sundby

2019

9,9

196

Orlången - Sundby

2020

9,3

197

Orlången - Sundby

2021

9,0

198

Orlången - Vidja

1996

10,0

199

Orlången - Vidja

1997

10,3

200

Orlången - Vidja

1998

11,3

201

Orlången - Vidja

1999

10,6

202

Orlången - Vidja

2000

10,6

203

Orlången - Vidja

2001

11,3

204

Orlången - Vidja

2002

11,3

205

Orlången - Vidja

2003

10,5

206

Orlången - Vidja

2004

8,6

207

Orlången - Vidja

2005

9,4

208

Orlången - Vidja

2006

9,6

209

Orlången - Vidja

2007

10,0

210

Orlången - Vidja

2008

9,4

211

Orlången - Vidja

2009

9,6

212

Orlången - Vidja

2010

9,3

213

Orlången - Vidja

2011

10,3

214

Orlången - Vidja

2012

10,1

215

Orlången - Vidja

2013

10,3

216

Orlången - Vidja

2014

10,0

217

Orlången - Vidja

2015

10,2

218

Orlången - Vidja

2016

10,3

219

Orlången - Vidja

2017

9,8

220

Orlången - Vidja

2018

9,8

221

Orlången - Vidja

2019

9,2

222

Orlången - Vidja

2020

8,5

223

Orlången - Vidja

2021

8,3

224

Rudträsket

2003

22,5

225

Rudträsket

2004

13,5

226

Rudträsket

2005

19,5

227

Rudträsket

2006

20,5

228

Rudträsket

2007

18,5

229

Rudträsket

2008

19,3

230

Rudträsket

2009

20,7

231

Rudträsket

2010

26,1

232

Rudträsket

2011

24,6

233

Rudträsket

2012

25,1

234

Rudträsket

2014

21,3

235

Rudträsket

2015

22,6

236

Rudträsket

2016

21,3

237

Rudträsket

2018

17,5

238

Rudträsket

2019

15,5

239

Rudträsket

2020

17,0

240

Rudträsket

2021

19,7

241

Trehörningen i Hanveden

2008

18,6

242

Trehörningen i Hanveden

2009

19,3

243

Trehörningen i Hanveden

2010

19,9

244

Trehörningen i Hanveden

2011

20,6

245

Trehörningen i Hanveden

2012

20,8

246

Trehörningen i Hanveden

2014

20,3

247

Trehörningen i Hanveden

2015

20,9

248

Trehörningen i Hanveden

2016

20,4

249

Trehörningen i Hanveden

2017

20,4

250

Trehörningen i Hanveden

2018

19,5

251

Trehörningen i Hanveden

2019

18,9

252

Trehörningen i Hanveden

2020

19,1

253

Trehörningen i Hanveden

2021

19,2

254

Trehörningen i Sjödalen

1996

11,0

255

Trehörningen i Sjödalen

1997

11,0

256

Trehörningen i Sjödalen

1999

13,0

257

Trehörningen i Sjödalen

2000

14,0

258

Trehörningen i Sjödalen

2001

12,0

259

Trehörningen i Sjödalen

2002

11,0

260

Trehörningen i Sjödalen

2003

10,0

261

Trehörningen i Sjödalen

2004

12,0

262

Trehörningen i Sjödalen

2005

11,0

263

Trehörningen i Sjödalen

2006

13,0

264

Trehörningen i Sjödalen

2007

19,0

265

Trehörningen i Sjödalen

2008

19,0

266

Trehörningen i Sjödalen

2009

18,0

267

Trehörningen i Sjödalen

2010

12,0

268

Trehörningen i Sjödalen

2011

14,0

269

Trehörningen i Sjödalen

2012

14,2

270

Trehörningen i Sjödalen

2013

15,9

271

Trehörningen i Sjödalen

2014

15,2

272

Trehörningen i Sjödalen

2015

16,6

273

Trehörningen i Sjödalen

2016

15,7

274

Trehörningen i Sjödalen

2017

15,3

275

Trehörningen i Sjödalen

2018

16,5

276

Trehörningen i Sjödalen

2019

15,8

277

Trehörningen i Sjödalen

2020

15,9

278

Trehörningen i Sjödalen

2021

12,3

279

Trylen

2002

19,0

280

Trylen

2003

19,0

281

Trylen

2015

23,7

282

Trylen

2016

26,3

283

Ådran

2002

11,3

284

Ådran

2004

11,0

285

Ådran

2005

11,6

286

Ådran

2006

12,3

287

Ådran

2007

11,7

288

Ådran

2008

11,3

289

Ådran

2009

11,0

290

Ådran

2010

10,9

291

Ådran

2012

12,0

292

Ådran

2013

12,3

293

Ådran

2014

12,3

294

Ådran

2015

12,2

295

Ådran

2016

12,2

296

Ådran

2017

11,9

297

Ådran

2018

11,6

298

Ådran

2019

11,0

299

Ådran

2020

11,5

300

Ådran

2021

11,9

301

Ågestasjön

1997

12,0

302

Ågestasjön

1999

12,0

303

Ågestasjön

2000

13,0

304

Ågestasjön

2001

13,0

305

Ågestasjön

2002

12,0

306

Ågestasjön

2004

11,6

307

Ågestasjön

2005

10,2

308

Ågestasjön

2006

11,0

309

Ågestasjön

2007

12,0

310

Ågestasjön

2008

12,0

311

Ågestasjön

2009

11,0

312

Ågestasjön

2010

10,0

313

Ågestasjön

2011

11,0

314

Ågestasjön

2012

11,0

315

Ågestasjön

2013

11,0

316

Ågestasjön

2014

11,0

317

Ågestasjön

2015

11,3

318

Ågestasjön

2016

11,3

319

Ågestasjön

2017

10,7

320

Ågestasjön

2018

12,3

321

Ågestasjön

2019

12,3

322

Ågestasjön

2020

13,0

323

Ågestasjön

2021

12,0

324

Öran

2008

11,4

325

Öran

2009

11,8

326

Öran

2010

11,8

327

Öran

2011

11,1

Uppdaterad datum: 2022-08-20