Gå direkt till sidans innehåll

Organiskt material - TOC

Indikator SJ1.3.1.6

Halten av organiskt material ger upplysningar om förekomsten av syreförbrukande ämnen. Det vill säga organiska ämnen som när de bryts ner konsumerar syre. Därmed fås en uppfattning om risken för låga syrgashalter mellan provtagningarna. Mätning av COD (Chemical Oxygen Demand = kemisk syreförbrukning) och TOC (Total Organic Carbon = totalt organiskt kol) ger ett mått på syretärande ämnen.

Organiskt material (TOC) i ytvattnet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Sjöar Senaste värdet (mg/l) Datum

0

Trylen

 26,3

2016

1

Kärrsjön

 21,5

2021

2

Rudträsket

 19,7

2021

3

Kvarnsjön i Lissma

 19,3

2021

4

Trehörningen i Hanveden

 19,2

2021

5

Lissmasjön

 16,0

2010

6

Mörtsjön

 12,7

2021

7

Kvarnsjön i Gladö

 12,6

2021

8

Trehörningen i Sjödalen

 12,3

2021

9

Ågestasjön

 12,0

2021

10

Holmträsket

 12,0

2021

11

Gömmaren

 12,0

2021

12

Ådran

 11,9

2021

13

Öran

 11,1

2011

14

Drevviken - södra delen

 9,5

2009

15

Orlången - Sundby

 9,0

2021

16

Orlången - Flemingsbergsviken

 8,4

2021

17

Orlången - Vidja

 8,3

2021

18

Albysjön

 6,4

2002

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket hög

>16,0 mg/l

1

 Hög

12,0–16,0 mg/l

2

 Måttligt hög

8,0–12,0 mg/l

3

 Låg

4,0–8,0 mg/l

4

 Mycket låg

<4,0 mg/l

Uppdaterad datum: 2022-08-20