Gå direkt till sidans innehåll

Konduktivitet - ytvatten

Indikator SJ1.3.1.9

Konduktiviteten i vatten anger vattnets ledningsförmåga. Ledningsförmågan beror på vattnets innehåll av lösta joner. Det avgör hur olika ämnen kan uppträda i vattnet. Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduktiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat av syrgasbrist. Konduktiviteten uttrycks i milliSiemens per meter (mS/m).

Ytvattnets konduktivitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mS/m)

0

Albysjön

1999

32,3

1

Albysjön

2000

32,5

2

Albysjön

2001

33,0

3

Albysjön

2002

32,1

4

Albysjön

2003

30,5

5

Albysjön

2004

29,5

6

Albysjön

2005

30,2

7

Albysjön

2006

31,5

8

Albysjön

2007

31,6

9

Albysjön

2008

30,9

10

Albysjön

2009

30,2

11

Albysjön

2010

31,1

12

Albysjön

2021

34,7

13

Drevviken

2021

36,4

14

Drevviken - södra delen

2007

33,0

15

Drevviken - södra delen

2008

32,0

16

Drevviken - södra delen

2009

31,0

17

Drevviken - södra delen

2021

36,6

18

Gömmaren

1990

7,7

19

Gömmaren

1991

8,1

20

Gömmaren

1992

8,2

21

Gömmaren

1993

7,4

22

Gömmaren

1994

7,0

23

Gömmaren

1995

5,5

24

Gömmaren

1997

5,9

25

Gömmaren

1999

5,8

26

Gömmaren

2000

7,4

27

Gömmaren

2001

7,4

28

Gömmaren

2002

6,7

29

Gömmaren

2003

6,5

30

Gömmaren

2004

6,8

31

Gömmaren

2005

7,2

32

Gömmaren

2007

7,4

33

Gömmaren

2008

7,7

34

Gömmaren

2009

7,6

35

Gömmaren

2010

7,5

36

Gömmaren

2012

7,1

37

Gömmaren

2013

7,1

38

Gömmaren

2014

7,4

39

Gömmaren

2015

7,7

40

Gömmaren

2016

8,0

41

Gömmaren

2017

8,4

42

Gömmaren

2018

9,0

43

Gömmaren

2019

9,8

44

Gömmaren

2020

10,4

45

Gömmaren

2021

10,5

46

Holmträsket

1989

35,7

47

Holmträsket

1990

36,3

48

Holmträsket

1991

32,1

49

Holmträsket

1992

29,3

50

Holmträsket

1993

25,9

51

Holmträsket

1994

28,6

52

Holmträsket

1995

27,2

53

Holmträsket

1997

31,6

54

Holmträsket

1999

36,5

55

Holmträsket

2000

39,3

56

Holmträsket

2001

36,5

57

Holmträsket

2002

34,5

58

Holmträsket

2003

35,2

59

Holmträsket

2004

37,4

60

Holmträsket

2005

40,0

61

Holmträsket

2006

39,4

62

Holmträsket

2007

27,5

63

Holmträsket

2008

23,9

64

Holmträsket

2009

23,2

65

Holmträsket

2015

37,8

66

Holmträsket

2016

38,1

67

Holmträsket

2017

39,2

68

Holmträsket

2018

42,8

69

Holmträsket

2019

43,4

70

Holmträsket

2020

41,5

71

Holmträsket

2021

41,1

72

Kvarnsjön i Gladö

1987

7,5

73

Kvarnsjön i Gladö

1989

7,0

74

Kvarnsjön i Gladö

1990

7,1

75

Kvarnsjön i Gladö

1992

8,0

76

Kvarnsjön i Gladö

1993

8,5

77

Kvarnsjön i Gladö

1994

8,9

78

Kvarnsjön i Gladö

1995

8,5

79

Kvarnsjön i Gladö

1996

9,2

80

Kvarnsjön i Gladö

1997

9,5

81

Kvarnsjön i Gladö

1998

10,3

82

Kvarnsjön i Gladö

1999

10,7

83

Kvarnsjön i Gladö

2000

11,3

84

Kvarnsjön i Gladö

2001

11,0

85

Kvarnsjön i Gladö

2002

10,7

86

Kvarnsjön i Gladö

2003

10,4

87

Kvarnsjön i Gladö

2004

10,7

88

Kvarnsjön i Gladö

2005

11,0

89

Kvarnsjön i Gladö

2006

11,3

90

Kvarnsjön i Gladö

2007

11,3

91

Kvarnsjön i Gladö

2008

11,5

92

Kvarnsjön i Gladö

2009

11,1

93

Kvarnsjön i Gladö

2010

11,2

94

Kvarnsjön i Gladö

2011

11,3

95

Kvarnsjön i Gladö

2012

11,6

96

Kvarnsjön i Gladö

2013

11,8

97

Kvarnsjön i Gladö

2014

11,7

98

Kvarnsjön i Gladö

2015

11,3

99

Kvarnsjön i Gladö

2016

11,2

100

Kvarnsjön i Gladö

2017

11,4

101

Kvarnsjön i Gladö

2018

12,4

102

Kvarnsjön i Gladö

2019

14,2

103

Kvarnsjön i Gladö

2020

15,8

104

Kvarnsjön i Gladö

2021

17,3

105

Kvarnsjön i Lissma

1993

3,3

106

Kvarnsjön i Lissma

1994

3,0

107

Kvarnsjön i Lissma

1995

3,0

108

Kvarnsjön i Lissma

1997

3,7

109

Kvarnsjön i Lissma

1999

3,9

110

Kvarnsjön i Lissma

2000

4,1

111

Kvarnsjön i Lissma

2001

3,2

112

Kvarnsjön i Lissma

2002

3,0

113

Kvarnsjön i Lissma

2003

2,8

114

Kvarnsjön i Lissma

2004

3,0

115

Kvarnsjön i Lissma

2005

2,9

116

Kvarnsjön i Lissma

2006

2,8

117

Kvarnsjön i Lissma

2007

2,7

118

Kvarnsjön i Lissma

2008

2,9

119

Kvarnsjön i Lissma

2009

2,8

120

Kvarnsjön i Lissma

2010

2,8

121

Kvarnsjön i Lissma

2015

2,4

122

Kvarnsjön i Lissma

2016

2,5

123

Kvarnsjön i Lissma

2017

2,6

124

Kvarnsjön i Lissma

2018

2,8

125

Kvarnsjön i Lissma

2019

3,0

126

Kvarnsjön i Lissma

2020

3,0

127

Kvarnsjön i Lissma

2021

2,9

128

Kärrsjön

1989

6,9

129

Kärrsjön

1990

7,7

130

Kärrsjön

1991

8,6

131

Kärrsjön

1992

9,4

132

Kärrsjön

1993

9,4

133

Kärrsjön

1994

12,2

134

Kärrsjön

1995

13,1

135

Kärrsjön

1997

13,8

136

Kärrsjön

1999

11,6

137

Kärrsjön

2000

11,3

138

Kärrsjön

2001

10,6

139

Kärrsjön

2002

11,6

140

Kärrsjön

2003

11,2

141

Kärrsjön

2004

11,9

142

Kärrsjön

2005

8,4

143

Kärrsjön

2006

8,0

144

Kärrsjön

2007

7,5

145

Kärrsjön

2008

9,2

146

Kärrsjön

2009

8,4

147

Kärrsjön

2010

8,3

148

Kärrsjön

2011

7,8

149

Kärrsjön

2012

7,4

150

Kärrsjön

2013

6,5

151

Kärrsjön

2014

6,2

152

Kärrsjön

2015

6,0

153

Kärrsjön

2016

6,1

154

Kärrsjön

2018

6,5

155

Kärrsjön

2019

7,1

156

Kärrsjön

2020

6,9

157

Kärrsjön

2021

7,0

158

Lissmasjön

1990

8,9

159

Lissmasjön

1991

9,1

160

Lissmasjön

1992

11,5

161

Lissmasjön

1993

9,7

162

Lissmasjön

2002

13,6

163

Lissmasjön

2003

14,4

164

Lissmasjön

2004

13,0

165

Lissmasjön

2005

13,3

166

Lissmasjön

2010

13,1

167

Magelungen

2021

34,2

168

Mörtsjön

1990

9,3

169

Mörtsjön

1991

9,3

170

Mörtsjön

1992

9,1

171

Mörtsjön

1993

8,0

172

Mörtsjön

1994

8,0

173

Mörtsjön

1995

7,7

174

Mörtsjön

1997

8,2

175

Mörtsjön

1998

8,1

176

Mörtsjön

1999

8,2

177

Mörtsjön

2000

8,3

178

Mörtsjön

2001

8,0

179

Mörtsjön

2002

7,8

180

Mörtsjön

2003

7,7

181

Mörtsjön

2004

7,9

182

Mörtsjön

2005

8,0

183

Mörtsjön

2006

7,8

184

Mörtsjön

2007

7,8

185

Mörtsjön

2008

8,0

186

Mörtsjön

2009

8,0

187

Mörtsjön

2010

7,8

188

Mörtsjön

2011

7,4

189

Mörtsjön

2012

7,4

190

Mörtsjön

2013

7,3

191

Mörtsjön

2014

7,6

192

Mörtsjön

2015

7,3

193

Mörtsjön

2016

7,7

194

Mörtsjön

2017

7,9

195

Mörtsjön

2018

8,3

196

Mörtsjön

2019

8,7

197

Mörtsjön

2020

8,8

198

Mörtsjön

2021

8,9

199

Orlången - Flemingsbergsviken

1994

20,5

200

Orlången - Flemingsbergsviken

1995

19,9

201

Orlången - Flemingsbergsviken

1996

21,4

202

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

21,9

203

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

24,0

204

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

24,3

205

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

24,7

206

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

22,9

207

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

23,2

208

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

24,2

209

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

25,8

210

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

26,2

211

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

26,1

212

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

26,0

213

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

26,4

214

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

26,1

215

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

26,4

216

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

27,0

217

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

27,0

218

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

28,0

219

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

27,0

220

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

26,6

221

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

26,4

222

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

27,6

223

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

28,7

224

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

30,5

225

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

31,4

226

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

32,6

227

Orlången - Sundby

1992

20,4

228

Orlången - Sundby

1993

19,0

229

Orlången - Sundby

1994

20,3

230

Orlången - Sundby

1995

20,0

231

Orlången - Sundby

1996

21,4

232

Orlången - Sundby

1997

21,5

233

Orlången - Sundby

1998

22,0

234

Orlången - Sundby

1999

21,6

235

Orlången - Sundby

2000

22,6

236

Orlången - Sundby

2001

24,2

237

Orlången - Sundby

2002

25,0

238

Orlången - Sundby

2003

25,9

239

Orlången - Sundby

2004

26,3

240

Orlången - Sundby

2005

26,0

241

Orlången - Sundby

2006

25,9

242

Orlången - Sundby

2007

25,3

243

Orlången - Sundby

2008

25,4

244

Orlången - Sundby

2009

25,0

245

Orlången - Sundby

2010

25,9

246

Orlången - Sundby

2011

26,7

247

Orlången - Sundby

2012

27,0

248

Orlången - Sundby

2013

26,8

249

Orlången - Sundby

2014

26,3

250

Orlången - Sundby

2015

25,7

251

Orlången - Sundby

2016

25,5

252

Orlången - Sundby

2017

26,4

253

Orlången - Sundby

2018

27,8

254

Orlången - Sundby

2019

29,6

255

Orlången - Sundby

2020

30,6

256

Orlången - Sundby

2021

31,6

257

Orlången - Vidja

1994

20,4

258

Orlången - Vidja

1995

19,3

259

Orlången - Vidja

1996

20,5

260

Orlången - Vidja

1997

20,7

261

Orlången - Vidja

1998

22,0

262

Orlången - Vidja

1999

22,3

263

Orlången - Vidja

2000

23,0

264

Orlången - Vidja

2001

22,7

265

Orlången - Vidja

2002

22,7

266

Orlången - Vidja

2003

23,4

267

Orlången - Vidja

2004

25,0

268

Orlången - Vidja

2005

25,9

269

Orlången - Vidja

2006

26,3

270

Orlången - Vidja

2007

25,7

271

Orlången - Vidja

2008

25,4

272

Orlången - Vidja

2009

24,8

273

Orlången - Vidja

2010

25,8

274

Orlången - Vidja

2011

26,7

275

Orlången - Vidja

2012

27,0

276

Orlången - Vidja

2013

26,8

277

Orlången - Vidja

2014

26,4

278

Orlången - Vidja

2015

25,8

279

Orlången - Vidja

2016

25,7

280

Orlången - Vidja

2017

26,5

281

Orlången - Vidja

2018

27,8

282

Orlången - Vidja

2019

29,7

283

Orlången - Vidja

2020

30,8

284

Orlången - Vidja

2021

31,7

285

Rudträsket

1989

3,6

286

Rudträsket

1990

4,1

287

Rudträsket

2002

3,2

288

Rudträsket

2003

2,9

289

Rudträsket

2004

3,0

290

Rudträsket

2005

2,8

291

Rudträsket

2006

2,8

292

Rudträsket

2007

2,9

293

Rudträsket

2008

3,3

294

Rudträsket

2009

3,1

295

Rudträsket

2010

3,5

296

Rudträsket

2011

2,8

297

Rudträsket

2012

2,8

298

Rudträsket

2014

2,2

299

Rudträsket

2015

2,3

300

Rudträsket

2016

2,4

301

Rudträsket

2018

2,5

302

Rudträsket

2019

2,9

303

Rudträsket

2020

3,1

304

Rudträsket

2021

3,2

305

Trehörningen i Hanveden

1985

5,7

306

Trehörningen i Hanveden

1986

7,0

307

Trehörningen i Hanveden

1987

7,9

308

Trehörningen i Hanveden

1988

7,9

309

Trehörningen i Hanveden

1989

7,9

310

Trehörningen i Hanveden

1990

7,5

311

Trehörningen i Hanveden

1991

7,3

312

Trehörningen i Hanveden

2008

5,9

313

Trehörningen i Hanveden

2009

5,5

314

Trehörningen i Hanveden

2010

4,8

315

Trehörningen i Hanveden

2011

4,2

316

Trehörningen i Hanveden

2012

3,8

317

Trehörningen i Hanveden

2014

3,5

318

Trehörningen i Hanveden

2015

3,2

319

Trehörningen i Hanveden

2016

3,2

320

Trehörningen i Hanveden

2017

3,2

321

Trehörningen i Hanveden

2018

3,4

322

Trehörningen i Hanveden

2019

3,5

323

Trehörningen i Hanveden

2020

3,6

324

Trehörningen i Hanveden

2021

3,5

325

Trehörningen i Sjödalen

1991

36,3

326

Trehörningen i Sjödalen

1992

37,3

327

Trehörningen i Sjödalen

1993

32,8

328

Trehörningen i Sjödalen

1994

35,9

329

Trehörningen i Sjödalen

1995

33,0

330

Trehörningen i Sjödalen

1996

35,2

331

Trehörningen i Sjödalen

1997

34,2

332

Trehörningen i Sjödalen

1999

37,4

333

Trehörningen i Sjödalen

2000

38,0

334

Trehörningen i Sjödalen

2001

36,7

335

Trehörningen i Sjödalen

2002

35,9

336

Trehörningen i Sjödalen

2003

34,6

337

Trehörningen i Sjödalen

2004

35,7

338

Trehörningen i Sjödalen

2005

35,2

339

Trehörningen i Sjödalen

2006

35,2

340

Trehörningen i Sjödalen

2007

34,7

341

Trehörningen i Sjödalen

2008

34,7

342

Trehörningen i Sjödalen

2009

34,1

343

Trehörningen i Sjödalen

2010

34,4

344

Trehörningen i Sjödalen

2011

36,0

345

Trehörningen i Sjödalen

2012

35,3

346

Trehörningen i Sjödalen

2013

34,7

347

Trehörningen i Sjödalen

2014

33,2

348

Trehörningen i Sjödalen

2015

32,0

349

Trehörningen i Sjödalen

2016

32,6

350

Trehörningen i Sjödalen

2017

34,6

351

Trehörningen i Sjödalen

2018

37,6

352

Trehörningen i Sjödalen

2019

38,1

353

Trehörningen i Sjödalen

2020

36,5

354

Trehörningen i Sjödalen

2021

35,4

355

Trylen

2002

10,1

356

Trylen

2003

10,7

357

Trylen

2015

11,4

358

Trylen

2016

11,2

359

Ådran

1985

7,9

360

Ådran

1986

8,8

361

Ådran

1987

9,8

362

Ådran

1988

9,3

363

Ådran

1989

9,3

364

Ådran

1990

8,8

365

Ådran

1991

8,6

366

Ådran

1992

8,1

367

Ådran

1994

7,3

368

Ådran

2003

6,5

369

Ådran

2004

6,6

370

Ådran

2005

6,7

371

Ådran

2006

7,0

372

Ådran

2007

7,3

373

Ådran

2008

7,6

374

Ådran

2009

7,2

375

Ådran

2010

7,0

376

Ådran

2012

6,7

377

Ådran

2013

6,7

378

Ådran

2014

6,7

379

Ådran

2015

6,5

380

Ådran

2016

6,5

381

Ådran

2017

6,9

382

Ådran

2018

7,7

383

Ådran

2019

8,5

384

Ådran

2020

8,7

385

Ådran

2021

8,6

386

Ågestasjön

1990

24,7

387

Ågestasjön

1991

23,9

388

Ågestasjön

1992

22,5

389

Ågestasjön

1993

20,5

390

Ågestasjön

1994

21,2

391

Ågestasjön

1995

20,2

392

Ågestasjön

1997

20,9

393

Ågestasjön

1999

21,0

394

Ågestasjön

2000

22,7

395

Ågestasjön

2001

24,7

396

Ågestasjön

2002

25,3

397

Ågestasjön

2003

25,6

398

Ågestasjön

2004

24,5

399

Ågestasjön

2005

24,9

400

Ågestasjön

2006

25,3

401

Ågestasjön

2007

25,3

402

Ågestasjön

2008

24,9

403

Ågestasjön

2009

24,6

404

Ågestasjön

2010

24,6

405

Ågestasjön

2011

25,3

406

Ågestasjön

2012

25,3

407

Ågestasjön

2013

27,0

408

Ågestasjön

2014

28,7

409

Ågestasjön

2015

28,4

410

Ågestasjön

2016

27,6

411

Ågestasjön

2017

27,7

412

Ågestasjön

2018

32,4

413

Ågestasjön

2019

34,6

414

Ågestasjön

2020

35,2

415

Ågestasjön

2021

31,9

416

Öran

2008

5,2

417

Öran

2009

5,1

418

Öran

2010

5,3

419

Öran

2011

5,4

Uppdaterad datum: 2022-08-20