Gå direkt till sidans innehåll

Konduktivitet - ytvatten

Indikator SJ1.3.1.9

Konduktiviteten i vatten anger vattnets ledningsförmåga. Ledningsförmågan beror på vattnets innehåll av lösta joner. Det avgör hur olika ämnen kan uppträda i vattnet. Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduktiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat av syrgasbrist. Konduktiviteten uttrycks i milliSiemens per meter (mS/m).

Ytvattnets konduktivitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Sjöar Senaste värdet (mS/m) Datum

0

Holmträsket

 41,1

2021

1

Drevviken - södra delen

 36,6

2021

2

Drevviken

 36,4

2021

3

Trehörningen i Sjödalen

 35,4

2021

4

Albysjön

 34,7

2021

5

Magelungen

 34,2

2021

6

Orlången - Flemingsbergsviken

 32,6

2021

7

Ågestasjön

 31,9

2021

8

Orlången - Vidja

 31,7

2021

9

Orlången - Sundby

 31,6

2021

10

Kvarnsjön i Gladö

 17,3

2021

11

Lissmasjön

 13,1

2010

12

Trylen

 11,2

2016

13

Gömmaren

 10,5

2021

14

Mörtsjön

 8,9

2021

15

Ådran

 8,6

2021

16

Kärrsjön

 7,0

2021

17

Öran

 5,4

2011

18

Trehörningen i Hanveden

 3,5

2021

19

Rudträsket

 3,2

2021

20

Kvarnsjön i Lissma

 2,9

2021

Uppdaterad datum: 2022-08-20