Gå direkt till sidans innehåll

Klorofyll

Indikator SJ1.3.1.4

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt mått på mängden alger i vattnet.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Albysjön

1999

5,5

1

Albysjön

2000

5,4

2

Albysjön

2001

6,2

3

Albysjön

2002

6,1

4

Albysjön

2003

5,8

5

Albysjön

2004

4,3

6

Albysjön

2005

5,5

7

Albysjön

2006

5,2

8

Albysjön

2007

6,3

9

Albysjön

2008

5,8

10

Albysjön

2009

7,1

11

Albysjön

2010

6,9

12

Drevviken - södra delen

2007

18,5

13

Drevviken - södra delen

2008

20,9

14

Drevviken - södra delen

2009

16,5

15

Gömmaren

2001

5,7

16

Gömmaren

2002

5,0

17

Gömmaren

2003

3,9

18

Gömmaren

2004

3,7

19

Gömmaren

2009

9,5

20

Gömmaren

2010

8,5

21

Gömmaren

2012

6,7

22

Gömmaren

2014

9,6

23

Gömmaren

2015

8,3

24

Gömmaren

2016

7,2

25

Gömmaren

2017

5,5

26

Gömmaren

2018

5,4

27

Gömmaren

2019

4,5

28

Gömmaren

2020

3,9

29

Gömmaren

2021

5,4

30

Holmträsket

2001

6,5

31

Holmträsket

2002

6,4

32

Holmträsket

2003

5,4

33

Holmträsket

2004

3,0

34

Holmträsket

2005

4,8

35

Holmträsket

2007

4,8

36

Holmträsket

2008

7,9

37

Holmträsket

2009

11,3

38

Holmträsket

2015

13,2

39

Holmträsket

2016

14,1

40

Holmträsket

2017

21,2

41

Holmträsket

2018

14,8

42

Holmträsket

2019

14,3

43

Holmträsket

2020

5,7

44

Holmträsket

2021

4,9

45

Kvarnsjön i Gladö

2003

9,1

46

Kvarnsjön i Gladö

2004

6,7

47

Kvarnsjön i Gladö

2005

9,2

48

Kvarnsjön i Gladö

2006

9,9

49

Kvarnsjön i Gladö

2007

12,2

50

Kvarnsjön i Gladö

2008

14,0

51

Kvarnsjön i Gladö

2009

12,3

52

Kvarnsjön i Gladö

2010

10,3

53

Kvarnsjön i Gladö

2012

10,1

54

Kvarnsjön i Gladö

2013

16,1

55

Kvarnsjön i Gladö

2014

14,4

56

Kvarnsjön i Gladö

2015

13,3

57

Kvarnsjön i Gladö

2016

10,3

58

Kvarnsjön i Gladö

2017

14,3

59

Kvarnsjön i Gladö

2018

12,4

60

Kvarnsjön i Gladö

2019

13,0

61

Kvarnsjön i Gladö

2020

7,0

62

Kvarnsjön i Gladö

2021

7,7

63

Kvarnsjön i Lissma

2001

12,1

64

Kvarnsjön i Lissma

2003

6,5

65

Kvarnsjön i Lissma

2004

8,1

66

Kvarnsjön i Lissma

2005

12,1

67

Kvarnsjön i Lissma

2006

13,4

68

Kvarnsjön i Lissma

2007

31,7

69

Kvarnsjön i Lissma

2008

26,7

70

Kvarnsjön i Lissma

2009

55,6

71

Kvarnsjön i Lissma

2010

40,9

72

Kvarnsjön i Lissma

2015

27,7

73

Kvarnsjön i Lissma

2016

22,3

74

Kvarnsjön i Lissma

2017

17,3

75

Kvarnsjön i Lissma

2018

16,0

76

Kvarnsjön i Lissma

2019

14,3

77

Kvarnsjön i Lissma

2020

22,3

78

Kvarnsjön i Lissma

2021

39,3

79

Kärrsjön

2003

52,6

80

Kärrsjön

2004

49,0

81

Kärrsjön

2005

27,4

82

Kärrsjön

2006

31,2

83

Kärrsjön

2007

36,4

84

Kärrsjön

2008

39,4

85

Kärrsjön

2009

28,3

86

Kärrsjön

2010

49,0

87

Kärrsjön

2012

83,7

88

Kärrsjön

2013

47,5

89

Kärrsjön

2014

48,0

90

Kärrsjön

2015

36,0

91

Kärrsjön

2016

33,0

92

Kärrsjön

2018

25,0

93

Kärrsjön

2019

12,5

94

Kärrsjön

2020

13,6

95

Kärrsjön

2021

14,6

96

Lissmasjön

2003

2,3

97

Lissmasjön

2004

9,8

98

Lissmasjön

2005

11,3

99

Lissmasjön

2010

23,2

100

Långsjön i Hanveden

2008

5,6

101

Långsjön i Hanveden

2009

5,6

102

Långsjön i Hanveden

2010

5,6

103

Mörtsjön

1999

42,6

104

Mörtsjön

2002

42,6

105

Mörtsjön

2003

62,9

106

Mörtsjön

2004

47,7

107

Mörtsjön

2005

49,5

108

Mörtsjön

2006

27,6

109

Mörtsjön

2007

29,1

110

Mörtsjön

2008

27,5

111

Mörtsjön

2009

7,5

112

Mörtsjön

2010

10,4

113

Mörtsjön

2011

27,4

114

Mörtsjön

2012

29,6

115

Mörtsjön

2013

35,1

116

Mörtsjön

2014

22,2

117

Mörtsjön

2015

20,0

118

Mörtsjön

2016

13,7

119

Mörtsjön

2018

13,4

120

Mörtsjön

2019

34,4

121

Mörtsjön

2020

37,9

122

Mörtsjön

2021

39,7

123

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

62,1

124

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

64,5

125

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

29,8

126

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

26,0

127

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

16,0

128

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

17,3

129

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

22,3

130

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

35,3

131

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

33,3

132

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

55,5

133

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

51,5

134

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

76,2

135

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

55,4

136

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

63,3

137

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

57,7

138

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

63,0

139

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

72,3

140

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

63,7

141

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

70,3

142

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

55,3

143

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

40,7

144

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

21,7

145

Orlången - Sundby

2002

42,3

146

Orlången - Sundby

2003

36,3

147

Orlången - Sundby

2004

22,0

148

Orlången - Sundby

2005

22,7

149

Orlången - Sundby

2006

34,0

150

Orlången - Sundby

2007

41,3

151

Orlången - Sundby

2008

41,3

152

Orlången - Sundby

2009

47,1

153

Orlången - Sundby

2010

79,5

154

Orlången - Sundby

2011

110,9

155

Orlången - Sundby

2012

102,7

156

Orlången - Sundby

2013

75,3

157

Orlången - Sundby

2014

72,0

158

Orlången - Sundby

2015

73,0

159

Orlången - Sundby

2016

55,6

160

Orlången - Sundby

2017

52,3

161

Orlången - Sundby

2019

82,5

162

Orlången - Sundby

2020

37,2

163

Orlången - Sundby

2021

32,5

164

Orlången - Vidja

1996

96,0

165

Orlången - Vidja

2002

29,2

166

Orlången - Vidja

2003

23,7

167

Orlången - Vidja

2004

21,3

168

Orlången - Vidja

2005

21,7

169

Orlången - Vidja

2006

28,7

170

Orlången - Vidja

2007

35,0

171

Orlången - Vidja

2008

40,0

172

Orlången - Vidja

2009

54,2

173

Orlången - Vidja

2010

51,5

174

Orlången - Vidja

2011

64,8

175

Orlången - Vidja

2012

52,0

176

Orlången - Vidja

2013

61,3

177

Orlången - Vidja

2014

61,7

178

Orlången - Vidja

2015

65,7

179

Orlången - Vidja

2016

75,0

180

Orlången - Vidja

2017

80,0

181

Orlången - Vidja

2018

92,0

182

Orlången - Vidja

2019

84,3

183

Orlången - Vidja

2020

54,3

184

Orlången - Vidja

2021

32,3

185

Rudträsket

2005

15,8

186

Rudträsket

2006

17,1

187

Rudträsket

2007

17,1

188

Rudträsket

2008

25,9

189

Rudträsket

2009

24,9

190

Rudträsket

2010

23,7

191

Rudträsket

2011

22,4

192

Rudträsket

2012

18,4

193

Rudträsket

2014

21,7

194

Rudträsket

2015

20,5

195

Rudträsket

2016

16,1

196

Rudträsket

2018

5,8

197

Rudträsket

2019

6,1

198

Rudträsket

2020

5,8

199

Rudträsket

2021

6,8

200

Trehörningen i Hanveden

2008

12,9

201

Trehörningen i Hanveden

2009

11,9

202

Trehörningen i Hanveden

2010

5,8

203

Trehörningen i Hanveden

2011

4,3

204

Trehörningen i Hanveden

2012

5,0

205

Trehörningen i Hanveden

2014

10,1

206

Trehörningen i Hanveden

2015

9,7

207

Trehörningen i Hanveden

2016

9,1

208

Trehörningen i Hanveden

2018

7,7

209

Trehörningen i Hanveden

2019

7,2

210

Trehörningen i Hanveden

2020

7,3

211

Trehörningen i Hanveden

2021

7,5

212

Trehörningen i Sjödalen

1996

42,0

213

Trehörningen i Sjödalen

2002

53,0

214

Trehörningen i Sjödalen

2003

39,0

215

Trehörningen i Sjödalen

2004

33,0

216

Trehörningen i Sjödalen

2005

25,0

217

Trehörningen i Sjödalen

2007

35,0

218

Trehörningen i Sjödalen

2008

43,0

219

Trehörningen i Sjödalen

2009

57,0

220

Trehörningen i Sjödalen

2010

63,0

221

Trehörningen i Sjödalen

2012

57,7

222

Trehörningen i Sjödalen

2013

79,0

223

Trehörningen i Sjödalen

2014

79,0

224

Trehörningen i Sjödalen

2015

77,0

225

Trehörningen i Sjödalen

2016

64,7

226

Trehörningen i Sjödalen

2018

84,5

227

Trehörningen i Sjödalen

2019

68,5

228

Trehörningen i Sjödalen

2020

75,0

229

Trehörningen i Sjödalen

2021

49,3

230

Trylen

2003

10,7

231

Trylen

2015

12,6

232

Trylen

2016

25,3

233

Ådran

2006

5,5

234

Ådran

2007

10,8

235

Ådran

2008

10,8

236

Ådran

2009

9,1

237

Ådran

2010

5,3

238

Ådran

2012

11,4

239

Ådran

2013

14,6

240

Ådran

2014

14,6

241

Ådran

2015

10,4

242

Ådran

2016

8,1

243

Ådran

2017

9,1

244

Ådran

2018

8,4

245

Ådran

2019

8,9

246

Ådran

2020

6,7

247

Ådran

2021

10,4

248

Ågestasjön

2002

24,4

249

Ågestasjön

2003

34,0

250

Ågestasjön

2005

17,2

251

Ågestasjön

2006

17,0

252

Ågestasjön

2007

5,3

253

Ågestasjön

2008

5,4

254

Ågestasjön

2009

4,5

255

Ågestasjön

2010

4,7

256

Ågestasjön

2011

6,0

257

Ågestasjön

2012

5,5

258

Ågestasjön

2013

5,2

259

Ågestasjön

2014

5,9

260

Ågestasjön

2015

6,2

261

Ågestasjön

2016

8,2

262

Ågestasjön

2017

6,3

263

Ågestasjön

2018

8,8

264

Ågestasjön

2019

7,5

265

Ågestasjön

2020

12,0

266

Ågestasjön

2021

9,8

267

Öran

2008

7,1

268

Öran

2009

6,6

269

Öran

2010

4,9

270

Öran

2011

5,2

Uppdaterad datum: 2022-08-20